Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Własne cele mieszkaniowe a przekazanie nieruchomości dziecku

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 03.01.2015

Dwa lata temu w drodze dożywocia zostałam właścicielką lokalu mieszkalnego. Po śmierci darczyńcy sprzedałam nieruchomość. Oświadczyłam, że uzyskane środki przeznaczę na własne cele mieszkaniowe. Za część z nich kupiłam mieszkanie, które przekazałam córce darowizną. Czy kwota za ten lokal będzie zaliczona na „własne cele mieszkaniowe”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT) „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe”.

 

Mówiąc najprościej, jeżeli wydatkuje Pani w ciągu dwóch lat (tj. do końca 2013 r.) całą kwotę ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, to wówczas nie zapłaci Pani podatku.

 

Za wydatki na cele mieszkaniowe uznaje się m.in. wydatki na nabycie:

 

  • budynku mieszkalnego (domu lub mieszkania), jego części lub udziału w takim budynku,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • spłatę kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia.

 

Poniesione wydatki należy udokumentować fakturami VAT (rachunek wystawiony przez podmiot niebędący podatnikiem VAT jest zrównany z fakturą) lub dowodami opłat (np. sądowych, notarialnych itp.). Należy zaznaczyć, że liczą się wyłącznie wydatki dokonane od dnia sprzedaży nieruchomości. Co najważniejsze, transakcje powinny być powiązane z zaspokajaniem własnych potrzeb mieszkaniowych (wyłączone ze zwolnienia są grunty i budynki przeznaczone na cele rekreacyjne).

 

Ustawodawca nie definiuje w ustawie PIT pojęcia „własne cele mieszkaniowe”. Jednakże przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, dopisując to wyrażenie, w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, iż celem nadrzędnym jest, zwolnienie tylko takiego dochodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „własnych celów mieszkaniowych”. Tak więc omawiane zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie cudzych celów, albo celów inwestycyjnych bądź zarobkowych. „Własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać.

 

Przedstawiony tok rozumowania potwierdzają organy podatkowe (m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 lutego 2012 r., nr IBPBII/2/415-1295/11/JG) oraz sądy administracyjne (m.in. wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1639/11).

 

Biorąc pod uwagę powyższe, zakup nieruchomości, która została następnie bezpośrednio przekazana na rzecz córki, zasadniczo nie spełnia wskazanej definicji. Zakupiona nieruchomość nie została bowiem przeznaczona na własne cele mieszkaniowe, lecz na potrzeby córki. Odmienne konsekwencje mogłyby dotyczyć przypadku, w którym nie posiadałaby Pani odrębnej nieruchomości i mieszkałaby Pani razem z córką. Wówczas możliwa byłaby próba udowodnienia, iż nieruchomość została nabyta na Pani cele mieszkaniowe (gdyż pomimo darowizny mieszkała Pani razem z córką). W odmiennym wariancie szanse na wygranie ewentualnego sporu z organem podatkowym są w mojej ocenie znikome.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki