.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Własna firma i praca w szkole a prawo do nagrody jubileuszowej

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 07.06.2011

Prowadzę od prawie 20 lat własną firmę, a jednocześnie od 2002 r. pracuję jako nauczycielka. Czy otrzymam nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

 

O nagrodach jubileuszowych stanowi przepis art. 47 Karty Nauczyciela. Wysokość nagrody jubileuszowej zgodnie z ust. 1 wspomnianego przepisu uzależniona jest od lat pracy. Ustawodawca pod pojęciem „lata pracy” rozumie okresy poprzedniego zatrudnienia tradycyjnie rozumianego jako okresy wykonywania pracy w ramach stosunku pracy.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, trudno przyjąć, że okres prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć do stażu pracy (od którego zależy m.in. wysokość nagrody jubileuszowej). Kwestia opłacania składek ZUS z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej jest w tym wypadku prawnie obojętna. Kodeks pracy oraz inne akty prawne traktują bowiem działalność gospodarczą jako „dziurę” w życiorysie pracownika.

 

Wyjątek stanowi przedsiębiorczość rolnicza. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy „ilekroć przepisy prawa lub postanowienia przepisów obowiązujących u danego pracodawcy przewidują wliczenie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do tego stażu wlicza się także okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar pracy”.

 

Mając na uwadze powyższe, nie przysługuje Pani nagroda jubileuszowa za 20 lat pracy w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »