Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Własna działalność a definicja pracy zawodowej

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 03.01.2011

Jako młoda nauczycielka mogę otrzymać ze szkoły zasiłek na zagospodarowanie, o ile praca w szkole jest moją pierwszą pracą zawodową. Ja jednak wcześniej prowadziłam działalność gospodarczą. Czy taka działalność jest uznawana za pracę zawodową? Czy mogę ubiegać się o zasiłek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W prawie polskim brak jest definicji „pracy zawodowej”. Istnieje definicja stosunku pracy zawarta w art. 22 Kodeksu pracy, którego podstawową cechą jest stosunek podporządkowania pracownika.

 

Na Pani pytanie o prawo do zasiłku na zagospodarowanie odpowiedź daje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20.12.1983 r., sygn. akt III PZP 41/83, wpisana do zasad praw.

 

Sąd Najwyższy w uchwale pisze:

 

„Artykuł 61 ust. 1 Karty Nauczyciela stanowi, że «Nauczyciele, którzy swą pierwszą pracę podejmują w szkole, otrzymują jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie się w wysokości dwumiesięcznego należnego im wynagrodzenia zasadniczego». Z brzmienia przepisu wynika, że zasiłek na zagospodarowanie przysługuje osobie, która podejmuje pracę w charakterze nauczyciela w szkole, dla którego praca w tym charakterze jest pierwszą pracą. Wykładnia językowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku, że świadczenie określone jako «zasiłek na zagospodarowanie» przysługuje w przypadku, gdy pierwsze zatrudnienie następuje z równoczesnym spełnieniem ustawowego wymogu co do charakteru (nauczyciel) i miejsca (szkoła) zatrudnienia. Powyższa wykładnia art. 61 ust. 1 Karty Nauczyciela prowadzi do wniosku, że prawo podmiotowe do zasiłku na zagospodarowanie istnieje także wtedy, gdy podjęcie pierwszej pracy w szkole w charakterze nauczyciela poprzedzone było zatrudnieniem w innym zakładzie pracy lub nawet pracą w szkole, ale w innym charakterze”.

 

Pomimo iż orzeczenie powołane przez mnie jest z 1983 r., nadal zachowuje ono aktualność, jeżeli chodzi o interpretację zwrotu „pierwszej pracy zawodowej nauczyciela”.

 

Art. 61 ust. 1 w dniu dzisiejszym brzmi: „nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli”.

 

Według mnie zwrot „pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole” oznacza pierwszą pracę w charakterze (w zawodzie) nauczyciela w rozumieniu ustawy Karta Nauczyciela.

 

Z przepisu art. 10 wynika, że pracą zawodową dla nauczyciela (inaczej mówiąc, pracą w zawodzie nauczyciela w rozumieniu Karty Nauczyciel) jest umowa o pracą nawiązywana z nauczycielem stażystą i nauczycielem kontraktowym lub stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym .

 

Świadczenie usług w ramach umowy cywilnoprawnej (która nie opiera się na przepisach Karty Nauczyciela) na rzecz szkoły nie będzie więc pracą zawodową, o której mowa w art. 61.

 

Generalnie wykonywanie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie jest pracą w rozumieniu prawa polskiego.

 

Wszelkie usługi, jakie podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykonuje na rzecz innego podmiotu, mają charakter cywilnoprawny uregulowany w przepisach Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny w żadnym ze swoich przepisów nie posługuje się zwrotem „praca”.

 

Zwrot ten jest zarezerwowany dla stosunków nawiązywanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, tj. stosunków nawiązywanych na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, wyboru, mianowania i powołania.

 

Konkludując , należy stwierdzić, że prawo do zasiłku na zagospodarowanie przysługuje Pani, jeżeli podejmuje Pani po raz pierwszy pracę jako nauczyciel w rozumieniu przepisów Karty Nauczyciela, nawet jeżeli wcześniej pracowała Pani w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »