.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wkład mieszkaniowy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.10.2013

Wraz z żoną i dziećmi mieszkam w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Prawo do tego lokalu miała moja mama, która zmarła dwa miesiące temu. Złożyłem w spółdzielni deklarację przystąpienia do spółdzielni i wniosek o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Po mamie dziedziczę ja, a także mój brat, z którym nie utrzymuję kontaktu. Czy muszę złożyć do sądu wniosek o nabycie spadku? W Prawie spółdzielczym przeczytałem, że roszczenia o wypłatę wkładu ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (art. 29). Kiedy brat dowie się, iż dziedziczy część wkładu mieszkaniowego, może zażądać pieniędzy. Boję się, że będą to duże pieniądze, których ja nie posiadam. Nie chciałbym stracić mieszkania. Czy mogę złożyć wyżej wymieniony wniosek za trzy lata? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, dzieciom zmarłego członka, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Do zachowania roszczenia konieczne jest złożenie w terminie jednego roku od daty zgonu członka deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Jednak proszę zwrócić uwagę, iż ww. przepis zapewnia dzieciom zmarłego członka jedynie roszczenie o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po zmarłym, nie narusza zaś przepisów dotyczących dziedziczenia wkładu mieszkaniowego.

 

Wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu, wszedł zatem w skład spadku po mamie. Z treści pytania wynika, że spadek, a tym samym wkład mieszkaniowy, przypadł Panu w udziale 1/2. Z uwagi na to, że nie jest Pan jedynym spadkobiercą, wkład ten będzie musiał Pan uzupełnić poprzez dokonanie wpłaty w wysokości odpowiadającej 1/2 wkładu albo przedstawić inny dowód, że cały wkład przypadł wyłącznie Panu (np. w wyniku działu spadku czy też w drodze darowizny uczynionej przez brata na Pana rzecz).

 

Niestety będzie Pan musiał przeprowadzić postępowanie spadkowe po mamie. Jedynym dowodem potwierdzającym Pana prawo do spadku (a tym samym do wkładu) jest albo zarejestrowany akt dziedziczenia (jeśli postępowanie spadkowe przeprowadzone zostało u notariusza), albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli postępowanie spadkowe toczyło się przed sądem).

 

Następnie, jeśli brat nie daruje Panu połowy wkładu, a nie ma Pan wystarczających środków, by uzupełnić brakującą część wkładu, proszę spróbować przeprowadzić przed sądem dział spadku i wnieść, by sąd przyznał Panu cały wkład mieszkaniowy.

 

W związku z tym, że wpłata wkładu jest świadczeniem wzajemnym względem świadczenia spółdzielni w postaci zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielnia może powstrzymać się z zawarciem umowy do czasu, gdy należny wkład zostanie uzupełniony.

 

Podany przez Pana przepis art. 29 Prawa spółdzielczego ma zastosowanie tylko w stosunkach między spółdzielnią a osobą uprawnioną do zwrotu wkładu (nie ma zastosowania w stosunkach między Panem a Pana bratem).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »