Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wjazd na posesję

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.06.2012

Razem z bratem jesteśmy właścicielami nieruchomości znajdującej się w mieście. Wjazd na posesję dochodzi do głównej ulicy. Okazało się, że droga wjazdowa nie jest nasza, więc staramy się o jej wykup. Rzeczoznawca zatrudniony przez urząd wycenił nieruchomość o ponad 100% drożej niż ceny działek w okolicy. Czy możemy się więc starać np. o zasiedzenie wjazdu na posesję (korzystał z niego też nasz tata, łącznie używamy go już 35 lat)? Nie płaciłam jednak podatku od tego wjazdu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposobem na uzyskanie tytułu prawnego do korzystania z gruntu, w tym np. stanowiącego wjazd na posesję, jest nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie, zgodnie z art. 292 Kodeksu cywilnego, ale tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (zob. postanowienie SN z 04.11.1998 r., sygn. akt II CKU 69/98, Prok. i Pr. Nr 2/1999, poz. 30). Przy czym warunkiem nabycia przez zasiedzenie jest to aby, trwałe i widoczne urządzenie zostało wykonane przez posiadacza służebności, a nie przez właściciela nieruchomości, z której posiadacz korzysta w zakresie służebności (zob. wyrok SN z 24.05.1974 r., sygn. akt III CRN 94/74, OSNC Nr 6/1975, poz. 94). Bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej rozpoczyna się od chwili, gdy posiadacz tej służebności przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego urządzenia (zob. uchwała SN z 21.04.1967 r., sygn. akt III CZP 12/67, OSNC Nr 12/1967, poz. 212).

 

Do czasu posiadania wnioskodawcy zalicza się okres posiadania poprzedniego posiadacza. Nabycie służebności przez zasiedzenie de facto następuje z mocy prawa, a orzeczenie sądowe ma skutek jedynie deklaratoryjny. Sam fakt, iż nie płacicie Państwo podatków, pozostaje prawnie obojętny. Decydujące znaczenie dla ustalenia przesłanek zasiedzenia ma upływ czasu – w przypadku posiadacza w złej wierze okres ten wynosi 30 lat (Państwo będziecie uznawani za posiadacza w złej wierze, gdyż nabyliście jedynie prawo użytkowania drogi bez tytułu prawnego) – oraz fakt korzystania z trwałego urządzenia (np. z drogi wjazdowej na posesję) przez wymagany czas.

 

W Państwa sprawie bez wątpienia istnieje możliwość ustanowienia drogi koniecznej, tzw. służebności drogowej, stanowiącej wjazd na posesję. Dla uzasadnienia wniosku pozostaje bez znaczenia fakt korzystania z drogi. Jedyną przesłanką do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest brak odpowiedniego dostępu do drogi publicznej bądź budynków gospodarczych pozostających w gospodarczym związku z nieruchomością. W orzecznictwie Sadu Najwyższego utrwalił się pogląd, że chodzi o prawnie zapewniony dostęp. Stąd też korzystanie z drogi na zasadzie prekarium czy ustalonego zwyczaju, jak to ma miejsce w Państwa sytuacji, nie może stanowić podstawy dla oddalenia wniosku.

 

Służebność drogi koniecznej może być ustanowiona przez sąd w postępowaniu nieprocesowym. Podstawą tego ustanowienia jest art. 145 § 2 i 146 Kodeksu cywilnego i art. 626 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Orzeczenia z powołanych przepisów mają charakter konstytutywny. Taki sam charakter mają zawarte przed sądem ugody tworzące stosunek prawny w postaci służebności drogi koniecznej.

 

Potrzeba ustanowienia służebności powstaje najczęściej w warunkach wiejskich, z powodu wadliwej konfiguracji gruntów rolnych. W związku z rozwijającą się tendencją do intensyfikacji produkcji rolnej należy uwzględniać interes społeczno-gospodarczy przy usytuowaniu omawianej drogi. Do respektowania tego interesu zobowiązuje wyraźnie art. 145 § 2 Kodeksu cywilnego. Uwzględniając jego treść, sąd powinien dokładnie rozważyć, czy w danych warunkach zachodzi potrzeba tworzenia drogi dojazdowej i czy ma ona być stała, czy wykorzystywana tylko czasowo, np. w okresie prac polnych (żniw, zbioru plonów z łąki itp.).

 

Do uzyskania pełnej informacji co do usytuowania nieruchomości, przez które ma być przeprowadzona droga (wjazd na posesję), z reguły powinno się przeprowadzać dowód z oględzin wymienionych nieruchomości. Art. 626 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zwalnia sąd z obowiązku przeprowadzenia tego dowodu tylko wtedy, gdy okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo gdy przeprowadzanie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne, co zachodzi w sytuacji, w której wnioskodawca żąda jedynie zezwolenia na przechodzenie lub przejazd drogą wykorzystywaną wyłącznie przez właściciela gruntu sąsiedniego.

 

Oględzin należy dokonywać z udziałem biegłego geodety w celu umożliwienia mu sporządzenia mapy oznaczającej projektowany sposób ustanowienia drogi koniecznej. Mapa powinna być sporządzona według zasad obowiązujących przy opisie nieruchomości w księdze wieczystej (§ 180 regulaminu).

 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy położenia nieruchomości. Wniosek podlega opłacie stałej 200 zł.

 

Dwa z przedstawionych rozwiązań mają szanse powodzenia. Oczywiście musicie Państwo skalkulować koszty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dwa =

»Podobne materiały

Zgoda na wjazd na teren prywatny przez drogę wewnętrzną spółdzielni

Pan, który na działce sąsiadującej z drogą wewnętrzną spółdzielni wybudował dom, zwrócił się do nas z prośbą o możliwość wjazdu na własną posesję przez tę drogę. Chcemy zawrzeć z tym Panem umowę sąsiedzką i wyrazić zgodę, ale jednocześnie chcemy uniknąć ewentualnych późniejszych nieporozumień. Na co

 

Problem z drogą dojazdową – służebność gruntowa

Moja działka, na której obecnie buduję dom, ma dostęp do drogi publicznej przez tzw. służebność przez działkę sąsiada (służebność jest wpisana do Księgi wieczystej). Droga ta jest pasem o szerokości 3 metrów i długości około 30 metrów, wytyczonym i zaksięgowanym notarialnie. Sąsiad zażądał ode

 

Brama wjazdowa i dodatkowa opłata za wjazd na osiedle

Czy zarząd wspólnoty może wprowadzić dodatkową opłatę za przejazd przez bramę wjazdową na parking osiedlowy bez uchwały właścicieli? Dostałam tylko do podpisania oświadczenia, że odbieram pilot i zobowiązuję się do wnoszenia opłaty: 40 zł miesięcznie. 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »