.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wizyty pracowników banku w sprawie kredytu zmarłego ojca

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 23.08.2018

W 2008 r. ojciec dostał kredyt odnawialny w koncie firmowym. W 2010 r. zmarł, a ja przyjąłem spadek wprost. W roku 2012 r. zgłosił się pan z banku, mówiąc, że mam spłacić zadłużenie ojca. Przekazał mi adres do działu windykacji banku, gdzie miałem się zgłosić, czego jednak nie zrobiłem. Po 3 latach znów ktoś przyszedł z banku, strasząc komornikiem. Na kredyt bank nie wziął żadnego zabezpieczenia. Czy kredyt jest przedawniony? Przez 5 lat nie dostałem żadnego pisma od banku, tylko dwie wizyty pracowników banku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wizyty pracowników banku w sprawie kredytu zmarłego ojca

Fot. Fotolia

Jeżeli do śmierci Pana ojciec spłacał kredyt (tzn. bank nie prowadził wobec niego postępowania przed sądem), to wierzytelność banku prawdopodobnie uległa przedawnieniu. Kredyty odnawialne przyznawane są na krótkie terminy do 12 miesięcy. Po upływie tego terminu kredyt jest wymagalny i od tego momentu liczy się bieg terminu do przedawnienia roszczenia.

 

Art. 120 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że „bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie”.

 

Często w umowach zawierana jest klauzula o automatycznym odnowieniu umowy na kolejny okres. Przed śmiercią Pana ojca mogło wiec dojść do odnowienia umowy z 2008 r. na kolejny okres (prawdopodobnie 12 miesięcy), ale nawet w tej sytuacji, mając na uwadze, że Pan ojciec zmarł w 2010 r., to kredyt ten musiał stać się wymagalny w 2011 r. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

 

Roszczenie banku z tytułu udzielenia kredytu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a tym samym roszczeni ulega przedawnieniu z terminem 3 lat. Na 3-letni termin przedawnienia wskazał niejednokrotnie Sąd Najwyższy, w tym m.in. w wyroku z dnia 2 października 2008 roku (sygn. akt II CSK 212/08), w którym potwierdził, że roszczenia banku z umowy kredytu odnawialnego przedawniają się w terminie trzech lat (art. 118).

 

Problem powstałby, gdyby Pana ojciec nie spłacał kredytu i z tego tytułu bank uzyskałaby przeciwko niemu orzeczenie sądowe zobowiązuje do zapłaty kwoty wynikającej z umowy kredytu. W tej sytuacji termin prowadzący do przedawnienia wierzytelności banku wydłużyłby się do lat 10.

 

Art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego: „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »