.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wiza i ubezpieczenie dla męża z Algierii

Za kilka miesięcy planuję zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Algierii, oboje jesteśmy chrześcijanami. Chciałabym, żeby mój mąż mógł zamieszkać ze mną w Polsce. Czy po uzyskaniu wizy i przyjeździe do Polski mój mąż będzie mógł się starać o pozostanie w Polsce po upływie terminu ważności wizy i czy będzie mógł legalnie podjąć pracę? Być może nie będzie to możliwe od razu. Czy może zostać dołączony do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego małżonka, który jest obywatelem Polski? Jak starać się o prawo do pobytu po upływie terminu ważności wizy i w jaki sposób mój przyszły mąż może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przybyciu do Polski oraz po zawarciu związku małżeńskiego Pani mąż będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela (https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/pobyt-z-rodzina/pobyt-z-polskim-obywatelem/malzonek-oraz-maloletni-pasierb-polskiego-obywatela/). Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zezwolenie takie wydawane jest na maksymalnie 3 lata. Następnie można wystąpić o kolejny pobyt czasowy lub pobyt stały, a w dalszej kolejności może starać się o nabycie polskiego obywatelstwa.

 

Proszę mieć na uwadze, że wniosek o pobyt czasowy należy złożyć przed upływem ważności posiadanej wizy! Zarówno pobyt czasowy, jak i stały dla cudzoziemca, który jest małżonkiem polskiego obywatela, daje takiej osobie automatycznie prawo do podejmowania pracy, bez konieczności występowania o dodatkowe pozwolenie.

 

Odnosząc się do kwestii ubezpieczenia. Z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którego małżonek jest ubezpieczony i zgłosił członka rodziny do ubezpieczenia. Wynika to z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego”.

 

 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl