.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wiza i ubezpieczenie dla męża z Algierii

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 19.03.2019

Za kilka miesięcy planuję zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Algierii, oboje jesteśmy chrześcijanami. Chciałabym, żeby mój mąż mógł zamieszkać ze mną w Polsce. Czy po uzyskaniu wizy i przyjeździe do Polski mój mąż będzie mógł się starać o pozostanie w Polsce po upływie terminu ważności wizy i czy będzie mógł legalnie podjąć pracę? Być może nie będzie to możliwe od razu. Czy może zostać dołączony do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego małżonka, który jest obywatelem Polski? Jak starać się o prawo do pobytu po upływie terminu ważności wizy i w jaki sposób mój przyszły mąż może być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po przybyciu do Polski oraz po zawarciu związku małżeńskiego Pani mąż będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela (https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przedluzyc-swoj-pobyt-w-polsce/zezwolenie-na-pobyt-czasowy/pobyt-z-rodzina/pobyt-z-polskim-obywatelem/malzonek-oraz-maloletni-pasierb-polskiego-obywatela/). Podstawę prawną w tym przypadku stanowi art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Zezwolenie takie wydawane jest na maksymalnie 3 lata. Następnie można wystąpić o kolejny pobyt czasowy lub pobyt stały, a w dalszej kolejności może starać się o nabycie polskiego obywatelstwa.

 

Proszę mieć na uwadze, że wniosek o pobyt czasowy należy złożyć przed upływem ważności posiadanej wizy! Zarówno pobyt czasowy, jak i stały dla cudzoziemca, który jest małżonkiem polskiego obywatela, daje takiej osobie automatycznie prawo do podejmowania pracy, bez konieczności występowania o dodatkowe pozwolenie.

 

Odnosząc się do kwestii ubezpieczenia. Z publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać cudzoziemcy, którego małżonek jest ubezpieczony i zgłosił członka rodziny do ubezpieczenia. Wynika to z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: „Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego same, informują podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego o członkach rodziny podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia. Członkowie rodziny uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego”.

 

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »