.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wirtualne biuro firmy za granicą a podatki?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.02.2018

Jestem Polakiem, uprawiam wolny zawód i planuję założyć działalność gospodarczą w Estonii. Pół roku będę spędzał w Polsce, pół roku w Indiach. W praktyce nie będę miał stałego adresu zamieszkania. Chcę zarabiać na świadczeniu usług: indywidualnych sesjach z klientami, warsztatach i szkoleniach, oraz ze sprzedaży produktów online. Na firmę w Estonii decyduję się ze względu na prostotę jej obsługi i korzystnie uregulowane opłaty oraz podatki. Jak w opisanej sytuacji będzie przedstawiała się kwestia podwójnego opodatkowania? Nie planuję otwierać biura, nie będę miał stałej placówki. Firma estońska zarejestrowana będzie pod wirtualnym adresem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozważając kwestię opodatkowania, ustalić należy w pierwszej kolejności, prawo jakiego państwa należy w Pana przypadku stosować. W tym celu najpierw trzeba ustalić, czy Pana miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce, czy w Indiach.

 

Pierwszym kryterium jest czas przebywania w danym kraju. Jeżeli podatnik przebywa w danym państwie dłużej niż 183 dni w roku, uważa się, że to państwo jest jego miejscem zamieszkania. Drugim kryterium jest ośrodek interesów życiowych. W świetle tego warunku bierze się pod uwagę, gdzie znajduje się majątek podatnika, jego rodzina, miejsce aktywności społecznej i gospodarczej. Trzeba wyraźnie podkreślić, że dopiero ostatnim kryterium jest obywatelstwo danej osoby.

 

Jeżeli zatem na podstawie powyższego stwierdzi Pan, że Pana miejscem zamieszkania i zwykłym miejscem pobytu, gdzie ma Pan ośrodek interesów życiowych, są Indie, to do przedmiotowej kwestii zastosowanie znajdzie estońsko-hinduska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli natomiast uzna Pan, że w oparciu o ww. warunki miejscem zamieszkania jest Polska, to należy sięgnąć do polsko-estońskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

W zakresie możliwości zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod wirtualnym adresem należy w pierwszej kolejności sięgnąć do orzeczeń sądowych. Naczelny Sąd Administracyjny sprawie II FSK 3549/13 wskazał, iż „nie istnieją przepisy, które na podatnika nakładałyby obowiązek wskazania lokalu o tego typu właściwościach, a na dodatek Urząd Skarbowy w żaden sposób nie wykazał, na podstawie jakich przesłanek wywnioskował, że pod wskazanym adresem nie da się wykonywać na przykład funkcji zarządczych. NSA rozwiał w zasadzie wszelkie wątpliwości, wyrażając otwarte poparcie dla tego typu działalności, stwierdzając, iż:

 

»Co więcej w obecnych realiach obrotu gospodarczego, przy uwzględnieniu współczesnych technologii, czynności zarządcze i działalność gospodarcza są i mogą być prowadzone w dowolnym miejscu, także przy wykorzystaniu tzw. biur wirtualnych czy biur coworking (dzielonych).«”

 

Ponadto w wyroku tym wskazano:

 

„Nie można wykluczyć sytuacji, gdy działalność gospodarcza jest rozpoczynana tylko w celu dokonania oszustwa podatkowego, ale w takiej sytuacji, aby zastosować »prewencyjną kontrolę« w postaci odmowy nadania NIP, muszą istnieć niebudzące wątpliwości przesłanki (okoliczności), które takie przypuszczenie dotyczące oszustwa uzasadniają i które spełnią określone w art. 8c ust. 1 u.z.e.i.p.p. przesłanki odmowy nadania NIP. Okoliczność wskazania adresu siedziby w biurze, w którym zarejestrowano wiele podmiotów lub nawet w klasycznym biurze wirtualnym, samodzielnie taką przesłanką być nie może. Potwierdza to TSUE w odniesieniu do rejestracji w podatku VAT w cytowanym wyżej wyroku w sprawie C-527/11, który stwierdzi: »by odmowę identyfikacji podatnika poprzez nadanie indywidualnego numeru można było uznać za proporcjonalną wobec celu polegającego na zapobieganiu oszustwom podatkowym, musi ona opierać się na poważnych przesłankach pozwalających obiektywnie stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa, iż nadany temu podatnikowi numer identyfikacji podatkowej VAT zostanie wykorzystany do popełnienia oszustwa. Taka decyzja musi być oparta na całościowej ocenie wszystkich okoliczności danej sprawy oraz na dowodach zebranych w ramach weryfikacji informacji, których udzieli zainteresowany przedsiębiorca.«”

 

Mając powyższe przepisy na uwadze stwierdzić należy, że możliwość prowadzenia firmy przy wykorzystaniu wirtualnych biur jest legalna i zgodna z prawem.

 

W dalszej kolejności należy przeanalizować przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli przyjmiemy, że miejscem zamieszkania będzie Polska, trzeba zastanowić się, w jaki sposób potraktować wirtualne biuro w Estonii.

 

Zgodnie z przepisami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: „W rozumieniu niniejszej umowy określenie »zakład« oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie »zakład« obejmuje w szczególności:

 

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro, (…)”.

 

Zatem w myśl powyższych przepisów wirtualne biuro można potraktować jako zakład. Przechodząc do kolejnych przepisów umowy można wskazać, że zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane takiemu zakładowi. Wynika z tego, że dochód uzyskany z planowanej działalności należy przypisać do zakładu położonego w Estonii. Należy jednak pamiętać, że umowa przewiduje sposób unikania podwójnego opodatkowania. W tym przypadku jest to wyłączenie z progresją. Polega ona na tym, że dany dochód opodatkowany jest tylko w jednym państwie (zazwyczaj u źródła), bowiem drugie z państw rezygnuje z opodatkowania tego dochodu, najczęściej poprzez zwolnienia go od podatku. Państwo rezydencji powinno przy tym przyznać zwolnienie od podatku (wyłączenie z podatku) niezależnie od tego, czy drugie państwo skorzystało z prawa do opodatkowania. W przypadku tej metody dochód uzyskany w drugim państwie również podlega wyłączeniu z podstawy opodatkowania w pierwszym państwie. Fakt uzyskania dochodu w drugim państwie wpływać jednak może na wielkość podatku płaconego w pierwszym państwie. W przypadku wyłączenia z progresją stawka podatkowa właściwa dla dochodu uzyskiwanego w państwie ustalana jest zarówno dla sumy dochodów uzyskanych w tym państwie, jak i za jego granicami. O metodzie tej mówi art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Upraszczając sprawę, w sytuacji gdy jest Pan polskim rezydentem, a prowadzi działalność w Estonii – poprzez położony tam zakład – to dochód uzyskany w Estonii, choć tam przypisany, nie podlega opodatkowaniu w Estonii lecz w Polsce. Potwierdzeniem powyższej tezy mogą być kolejne przepisy umowy o unikaniu opodatkowania dotyczące wolnego zawodu. Otóż dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim umawiającym się Państwie w celu wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochód może być opodatkowany w drugim Państwie, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej stałej placówce. Określenie „wolny zawód” obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, prawników, inżynierów, architektów, dentystów i księgowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl