.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Windykacja nienależnego długu z konta współmałżonka

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.03.2010

Jestem właścicielem jednoosobowej firmy. Jakiś czas temu odmówiłem zapłaty należności pewnej firmie, która podała ceny niezgodne z wcześniejszą umowę, i zapłaciłem jedynie ustalone kwoty. Dług sprzedano firmie windykacyjnej – windykator uzyskał wyrok i tytuł wykonawczy. Podjąłem kroki, by wykazać, iż dług jest nienależny, ale sprawa zapewne trochę potrwa. Czy windykator może zająć środki na rachunku bankowym mojej żony? Nie mamy rozdzielności majątkowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do właściwej odpowiedzi na Pańskie pytanie, na początku przedstawię pokrótce zasady odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa.

 

Przede wszystkim trzeba tu przytoczyć przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.), zgodnie z którym „jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków”. Natomiast jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści z jego praw autorskich i praw własności intelektualnej oraz przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

 

Reasumując, długów małżonka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wierzyciel nie może ściągać z majątku wspólnego, dorobkowego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że majątek wspólny małżonków stanowią wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

 

Wśród przedmiotów majątkowych składających się na majątek wspólny Kodeks rodzinny dla przykładu wymienia:

 

  1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
  3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Inaczej będzie, jeśli jest to majątek firmy albo jeśli drugie z małżonków zgodziło się na zaciągnięcie danego długu. Dla jasności dodam, że jeśli chodzi o majątek osobisty małżonka, to jego składniki szczegółowo wymienione są w art. 33 K.r.io. Przede wszystkim są to przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, a także przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił, że mają one wejść do majątku wspólnego małżonków.

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, ze jeśli Pana długi powstały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a Pana żona nie wyrażała zgody na ich zaciągniecie, wówczas nie tylko osobisty majątek żony, ale również Państwa majątek wspólny jako małżonków będzie bezpieczny.

 

W takiej sytuacji za zaciągnięte zobowiązania będzie Pan odpowiadał swoim majątkiem osobistym, a także wynagrodzeniem za pracę lub dochodami uzyskiwanymi z innej działalności zarobkowej (a więc np. dochodem z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej), jak również z korzyści z praw autorskich i praw własności intelektualnej (jeśli oczywiście takie prawa Panu przysługują) oraz z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa – jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

 

Absolutnie natomiast Pana wierzyciel nie ma prawa zająć rachunku bankowego żony ani jej wynagrodzenia za pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »