Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Alimenty zapłacone z opóźnieniem i egzekucja komornicza - co zrobić?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.04.2013

Płacę regularnie alimenty na byłą żonę, jednak ostatnio spóźniłem się o dwa tygodnie. Tego samego dnia, którego zrobiłem przelew, była żona zgłosiła sprawę do komornika, a on zajął pieniądze z mojego konta, mimo że płatność była uregulowana. Odtąd choć przesyłam pieniądze w terminie i informuję o tym komornika, on nie oddaje mi pieniędzy. Była żona złośliwie przelewa otrzymane alimenty na konto komornika, on z powrotem do niej, a ja zostaję obciążony 15% kosztów. Co mogę zrobić, żeby zaprzestano windykacji alimentów?

Poza tym po dwóch latach od rozwodu była żona zaczęła się ubiegać o połowę pieniędzy za komputer kupiony do mojego mieszkania. Na fakturze widnieją dane nas obojga, chociaż mam świadków na to, że tylko ja płaciłem za sprzęt. Mieliśmy rozdzielność majątkową. Czy mam szansę na wygraną w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie istnieją następujące sposoby, aby komornik nie egzekwował alimentów:

 

1. Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego w zakresie alimentów zapłaconych z opóźnieniem, pod warunkiem że egzekucja została wszczęta po zapłaceniu.

 

Art. 8201 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) stanowi:

 

„Art. 8201. § 1. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawił przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone.

 

§ 2. Jeżeli z zaświadczenia, o którym mowa w § 1, wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd na wniosek dłużnika orzeka o ograniczeniu egzekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie”.

 

2. Porozumienie z powódką –  w zakresie cofnięcia windykacji bieżących alimentów.

 

3. Złożenie w depozycie sądowym zabezpieczenia w wysokości sześciokrotności alimentów i złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

 

Na wniosek dłużnika organ egzekucyjny zawiesza postępowanie egzekucyjne w razie:

 

a) uchylenia przez sąd natychmiastowej wykonalności tytułu;

b) wstrzymania przez sąd wykonania tytułu egzekucyjnego;

c) gdy dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji.

 

Przed zawieszeniem postępowania na wniosek wierzyciela lub dłużnika na podstawie art. 820 sąd nie ma obowiązku wysłuchania stron, zgodnie bowiem z art. 827 § 1 zd. 2 obowiązek taki nie dotyczy m.in. wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniające zawieszenie postępowania. Oddalenie wniosku dłużnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 820 nie pozbawia go możliwości skutecznego żądania zawieszenia tego postępowania na podstawie art. 821.

 

4. Złożenie skargi na czynność komornika (dotyczy to windykacji alimentów opłaconych z opóźnieniem).

 

Jak podaje art. 821 K.p.c.:

 

„Art. 821. § 1. Sąd może na wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne, jeżeli złożono skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd może uzależnić od złożenia przez dłużnika zabezpieczenia.

 

§ 2. Jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku, sąd może uchylić dokonane czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia.

 

§ 3. Sąd może odmówić zawieszenia postępowania albo już zawieszone postępowanie podjąć na nowo, jeżeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postępowania może wyniknąć dla dłużnika”.

 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub w części może nastąpić na wniosek wierzyciela, dłużnika lub osoby trzeciej, jeżeli podmioty te złożyły skargę na czynności komornika lub zażalenie na postanowienie sądu. O zawieszeniu postępowania orzeka sąd, do którego złożono skargę lub zażalenie. Zawieszenie może nastąpić na wniosek, a nie z urzędu. Wniosek powinien być uzasadniony tym, że wskutek dalszego postępowania egzekucyjnego może wyniknąć szkoda dla wnioskodawcy. Orzekając w przedmiocie zawieszenia postępowania, sąd powinien wziąć pod uwagę interesy stron, a także stopień prawdopodobieństwa zasadności skargi i ewentualną szkodę, jaką może wywołać prowadzenie egzekucji.

 

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie wpływa na dokonane już czynności egzekucyjne, chyba że sąd uzna ich uchylenie za celowe. Nie dotyczy to jednak zajęcia jako pierwszej czynności egzekucyjnej, wywołującej bezpośrednie skutki w stosunku do dłużnika. Sąd może uchylić dokonane czynności egzekucyjne, z wyjątkiem zajęcia, jeżeli dłużnik zabezpieczy spełnienie swego obowiązku.

 

Co do komputera, nawet gdy faktura jest na oboje małżonków, sprzęt zakupiony po ustanowieniu rozdzielności majątkowej jest co do zasady Pana własnością. Musiałby Pan jednak udowodnić, że został kupiony za Pana środki. Jest to możliwe do wykazania, choć niełatwe. Ważne jest pochodzenie środków – mimo iż na fakturze są Państwo oboje. To jest sprawa do wygrania. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 9 =

»Podobne materiały

Czy opiekun prawny może starać się o alimenty?

Od 5 lat ponoszę samodzielnie koszty utrzymania mojej schorowanej mamy. Przebywa ona w prywatnym ośrodku, który opłacam. Zapewniam jej też leki i dodatkową rehabilitację. Mój brat nie interesuje się mamą i nie dokłada się do pomocy dla niej. Udało mi się załatwić ubezwłasnowolnienie całkowite mamy,

 

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłą żonę?

Mam rozwód z orzeczeniem o winie, nie mieliśmy dzieci, ja założyłem nową rodzinę mam dziecko. Moja była żona ma też dziecko, żyje w konkubinacie z ojcem dziecka. Jej sytuacja materialna jest taka sama jak moja. Jak długo jeszcze mam jej płacić alimenty? Co mogę zrobić, aby wreszcie przestać ją utrzy

 

Obniżenie wysokich alimentów na żonę i dzieci

Mam wyrok rozwodowy, zgodnie z którym jestem wyłącznie winny rozpadowi małżeństwa. Sąd określił alimenty na dzieci (po ok. 700 zł, a dzieci jest troje) oraz na byłą żonę (500 zł). Jak żyć przy takich alimentach? Niewiele zostaje na moje potrzeby, a z nową partnerką planujemy dziecko. Dodam, że rodzi

 

Zniesienie obowiązku alimentacyjnego wobec byłej żony

Od kilku lat jestem rozwiedziony (z mojej winy). Sąd zasądził na rzecz byłej żony alimenty w kwocie 700 zł. Ona była wtedy na zasiłku chorobowym do osiągnięcia wieku emerytalnego. Miesiąc temu nabyła prawa emerytalne i będzie miała bardzo dobrą emeryturę. Ja choruję i połowę moich dochodów wydaję na

 

Alimenty emeryta na byłą żonę

Sprawa dotyczy alimentów emeryta na byłą żonę. Jestem po rozwodzie. Rozwód orzeczono wyłącznie z mojej winy w 2012 r. Mam 3 córki usamodzielnione. W chwili obecnej chcę dokonać podziału majątku wspólnego. Żona odgraża mi się, że mnie wszystkiego pozbawi. Obecnie pracuje. Wiem, że może zaskarżyć mnie

 

Kto ponosi opłaty za pobyt w domu seniora?

Ojciec nie żyje, a matka przebywa w domu seniora. Jak wyglądają opłaty za dom seniora i kto je ponosi? Czy spoczywają na dzieciach mamy? Do jakiej wysokości? Na co wpływa wysokość emerytury mamy?

 

Opłacanie alimentów bez pośrednictwa komornika i zmiana ich wysokości

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Płacę na nie alimenty (ściąga je komornik – są potrącane co miesiąc z mojego wynagrodzenia). Kwota ta jest niższa niż zasądzona (możliwie najwyższa zgodnie z obowiązującymi przepisami). Rośnie więc moje zadłużenie alimentacyjne ora

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »