.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wielkość altany w ogrodzie działkowym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.06.2010

Kilka lat temu wydano mi pozwolenie na budowę altany ogrodowej do 35 m2, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zarząd zgodę poparł uchwałami nadającymi działkom status ogrodu podmiejskiego. Obecnie inspektor nadzoru budowlanego dokonujący pomiarów altan stwierdził, że obiekty powyżej 25 m2 stanowią samowolę budowlaną. Czy moja i inne altany będą musiały być rozebrane? Czy można je jakoś zalegalizować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię budowy altan na działkach reguluje Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Zgodnie z § 107 Regulaminu ROD (który zawiera najwięcej szczegółowych wskazań dotyczących budowy altan na działkach ogrodowych):

 

1. „Altana w ogrodzie jest obiektem wolnostojącym, parterowym, zapewniającym rodzinie warunki do wypoczynku.

 

2. Altana może być podpiwniczona i posiadać poddasze użytkowe.

 

3. Altana powinna być funkcjonalna i estetyczna.

 

4. Altana może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych:

 

  1. w ogrodach w granicach miast do 25 m²,
  2. w ogrodach poza granicami miast do 35 m².

 

5. Altana może posiadać zadaszony taras otwarty o powierzchni do 12 m². Powierzchni tarasu nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany, z wyjątkiem jego części znajdującej się pod poddaszem lub nad piwnicą altany.

 

6. Altana może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu dwuspadowym stromym i 4 metrów przy innym kształcie dachu.

 

7. Wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

 

8. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.

 

9. Jeżeli plan zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego określa miejsce usytuowania altany, członek Związku zobowiązany jest do jej wybudowania zgodnie z tym planem.

 

10. Altana w ogrodach poza granicami miast może być wyposażona w kominek”.

 

Zgodnie z § 108 Regulaminu ROD „członek PZD obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd o zamiarze budowy lub rozbudowy altany, załączając rysunek uwzględniający jej wymiary i usytuowanie w granicach działki”.

 

Jeżeli buduje się altanę mieszczącą się w wyżej wskazanych gabarytach, nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Kwestię tę reguluje art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich”.

 

Regulamin ROD określa więc maksymalne rozmiary altany, a ustawa Prawo budowlane zwalnia z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę altany mieszczącej się w tych rozmiarach. Zamiar wybudowania altany musi być zatem zgłoszony w formie pisemnej wyłącznie do Zarządu Ogrodu.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, altana w granicach miasta nie powinna przekraczać 25 m2.

 

Stawianie na działce obiektu o większych rozmiarach niż wymagane obliguje do uzyskania pozwolenia na budowę. Wzniesienie podobnego obiektu bez takiego zezwolenia uznawane jest za „samowolę budowlaną” i wiąże się z określonymi sankcjami nakładanymi przez organy nadzoru budowlanego – łącznie z rozbiórką obiektu.

 

Przepisy Prawa budowlanego w przedmiotowej kwestii są normami prawa bezwzględnie obowiązującymi. Zarząd Ogrodu nie może więc nie przestrzegać tych przepisów i wydawać zgody na budowę altan przekraczających dopuszczalną powierzchnię.

 

Z pewnością taka zgoda Zarządu nie upoważnia do budowy altan – inwestor, chcąc wybudować altanę przekraczającą wskazane powierzchnie, powinien zgodnie z procedurą przewidziana w Prawie budowlanym wystąpić o pozwolenie na budowę.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć uchwałę nr 1/V/2008 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie budownictwa ponadnormatywnego na działkach w ROD:

 

„Krajowa Rada PZD stwierdza, że budowa altan na działkach przekraczających dopuszczalne wymiary określone prawem budowlanym i przepisami związkowymi stanowi rażące naruszenie prawa ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi ze statutu PZD i jest samowolą budowlaną w świetle prawa budowlanego. Takie budownictwo jest wstępem do następnych naruszeń prawa – zamieszkiwania, wykorzystywania altan i działek sprzecznie z ich rolą i przeznaczeniem. Niestosowanie się do obowiązującego prawa w zakresie budowy altan należy uznać za narażanie całej społeczności działkowej na możliwość utraty wszystkich przywilejów, które są ich udziałem. Należy równocześnie stwierdzić, że płacenie przez członków Związku podatków od ponadnormatywnej altany nie są usankcjonowaniem naruszenia prawa. Ponadnormatywne budownictwo powstawało w różnych okresach. Najtrudniej jest wyeliminować historyczne zaszłości i w tych przypadkach okręgowe zarządy winny współpracować z samorządem w celu rozwiązania istniejących problemów. Dopuszczanie do budowy i rozbudowy altan ponad normy prawne i nie reagowanie w sposób określony przepisami związkowymi jest niedopuszczalne i winno być kwalifikowane jako niewykonywanie statutowych obowiązków. Natomiast inspektorzy nadzoru budowlanego mają prawo ingerować w budownictwo na działkach przekraczające dopuszczalne normy, a zarządy ROD i okręgowe zarządy mają obowiązek współpracowania z nadzorem budowlanym w tym zakresie”.

 

W mojej opinii legalizacja takiej samowoli jest niemożliwa w świetle przepisów Prawa budowlanego, ale szczegółowych informacji na ten temat z pewnością udzieli inspektorat nadzoru budowlanego.

 

W przedmiotowej sprawie definitywne znaczenie ma więc fakt, czy ogród leży w granicach administracyjnych miasta, czy poza nimi.

 

Art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego wyraźnie mówi o terenie położonym w mieście i poza jego granicami. Wedle mojej opinii to jest istotne, a nie status ogrodu.

 

Równocześnie informuję, iż pomimo usilnych starań nie znalazłem w przepisach prawnych pojęcia „ogród podmiejski”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »