.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wiek emerytalny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.02.2013

Urodziłam się 18 lipca 1956 r., jestem nauczycielką. W 2008 r. uzyskałam prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Chciałabym przejść na emeryturę, gdy będę miała 60 lat. Na jakich zasadach zostanie obliczona emerytura, jeśli złożę wniosek o emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego? Jak zmiana przepisów dotyczących systemu emerytalnego wpływa na moją sytuację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ma Pani dwie możliwości przejścia na emeryturę: z art. 88 Karty nauczyciela lub na zasadach ogólnych. Do skorzystania z art. 88 Karty nauczyciela ma Pani prawo do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

 

Od tego zależy także sposób wyliczenia Pani emerytury.

 

Emerytura nauczycielska będzie liczona według starych zasad, jeżeli złoży Pani wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

 

Emerytura nauczycielska, przyznana na podstawie art. 88 Karty nauczyciela, będzie obliczona według dotychczasowych (czyli starych) zasad, o ile wniosek o jej przyznanie zostanie zgłoszony przed ukończeniem wieku emerytalnego (według ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

 

Zgłoszenie wniosku o emeryturę po ukończeniu tego wieku, nawet jeżeli warunki do emerytury bez względu na wiek zostały spełnione do końca 2008 r., będzie oznaczało przyznanie powszechnej emerytury, czyli wysokość emerytury będzie obliczona w części według starych zasad i w części według nowych zasad lub też w całości według nowych zasad.

 

W latach 2009-2013 emerytura powszechna będzie mieszana, czyli obliczana częściowo według starych, a częściowo według nowych zasad.

 

Jeśli zdecyduje się Pani na przejście na emeryturę dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli tę powszechną – obowiązują Panią warunki określone w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

 

Jak widać, wysokość świadczeń emerytalnych nauczycieli, którzy wystąpią z wnioskiem o przyznanie emerytury na podstawie art. 88 Karty nauczyciela w 2008 r. (albo w terminie późniejszym), ustalana będzie na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

W myśl art. 88 ust. 2 ustawy Karta nauczyciela podstawę wymiaru emerytury dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę, ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Do obliczenia wysokości emerytury będzie stosowany art. 53 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

„Art. 53. 1. Emerytura wynosi:

 

1) 24% kwoty bazowej, o której mowa w art. 19, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, oraz

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych

 

– z uwzględnieniem art. 55”.

 

Przedstawione powyżej zasady obliczania wysokości emerytur przyznawanych na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy Karta nauczyciela będą obowiązywały wówczas, jeśli wniosek o emeryturę na podstawie tego przepisu złożony będzie przez nauczyciela urodzonego po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »