Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.10.2010

Prawie rok temu jadąc samochodem, potrąciłem pieszego. Odbyła się rozprawa, na której sąd orzekł karę pozbawienia wolności na 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Kilka dni temu otrzymałem wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary oraz mam przedstawić dowód wpłaty grzywny. Przez rok nie popełniłem żadnego wykroczenia, obawiam się więc, dlaczego jestem wzywany do sądu. Czy grozi mi więzienie? Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, wskazać należy, iż przedmiotem wykładni w tym przypadku jest art. 75 § 2 Kodeksu karnego. Przepis prawny zawarty w wskazanym artykule nakłada na sąd obowiązek każdorazowego ustalenia, czy niewywiązanie się z nałożonych obowiązków miało charakter „uchylania się”, a więc czy zostało zawinione przez osobę wskazaną, czy też było następstwem okoliczności niezależnych. Obowiązek ustalenia tego faktu nieodzownie wiąże się z powinnością wysłuchania takiej osoby, o czym stanowi art. 178 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, stąd wezwanie Pana na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28.07.1980 r., sygn. akt V KRN 146/80, wskazał, że „w pojęciu «uchylać się» mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków bądź dozoru, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych”.   

 

W Pańskim przypadku za pewne chodzi o niewykonanie nałożonej wyrokiem kary grzywny w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Sąd wzywa Pana w celu sprawdzenia, czy taka grzywna została opłacona (stąd wezwanie do przedłożenia dowody wpłaty grzywny), a jeżeli nie, to jakie powody odmowy wykonania ciążącego na Panu obowiązku wystąpiły. Odnieść należy się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 02.06.2003 r., sygn. akt III KK 187/0: „stwierdzenie, że skazany w okresie próby nie płaci nałożonej na niego grzywny, wymaga nie tylko ustalenia, że grzywna nie została uiszczona, ale także, iż skazany mógł grzywnę zapłacić bez narażenia siebie i swoich bliskich na taki uszczerbek w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, który usprawiedliwiałby nieuiszczenie grzywny”.

 

Przepis prawny zawarty w art. 75 § 2 Kodeksu karnego umożliwia sądowi zarządzenie wykonania kary. Z treści przepisu wynika, iż sąd „może zarządzić wykonanie kary”, co nie oznacza, że ma taki obowiązek.

 

Jeśli dokonał Pan wpłaty, a nie przedstawił dotąd na to dowodu, sąd zapewne wezwał Pana na okoliczność udowodnienia wykonania ciążącego na Pani obowiązku nałożonego wyrokiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - jeden =

»Podobne materiały

Wstrzymanie wykonania kary do czasu wydania postanowienia

Mój mąż czeka na wydanie ostatecznego postanowienia sądu II instancji o odroczenie kary więzienia. Mąż wrócił do Polski i został zatrzymany przez policję i osadzony w zakładzie karnym. Myślałam, że do czasu wydania postanowienia w jego sprawie automatycznie jest wstrzymanie wykonania kary. Mamy pism

 

Delikatne potrącenie pieszego

Jestem sprawcą wydarzenia – potrącenia pieszej, niestety na pasach. Poszkodowana nie odniosła poważnych obrażeń, nie została zatrzymana w szpitalu. Przed przejściem parkował samochód utrudniający widoczność, niestety kierowca uciekł z miejsca wypadku. Niestety zatrzymano mi prawo jazdy decyzją

 

Konsekwencje karne opublikowania filmu z nagą osobą bez jej zgody

Jakie konsekwencje może ponieść osoba, która kilkakrotne umieszczała na stronach internetowych film, na którym ktoś jest nago – oczywiście bez zgody tej nagiej osoby? Dodam, że ten, kto to zrobił, wykorzystał fakt, że osoba naga była w momencie kręcenia materiału pod wpływem alkoholu, jednak n

 

Jak sprawdzić, czy dostałem wyrok?

Przeciwko mnie była prowadzona sprawa karna, przed jej zakończeniem wyjechałem za granicę do pracy. Nie znam treści wyroku, jedyne co wie, to to, że została mi odwieszona kara pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Za granica uzyskałem stabilizację życiową, ale martwię się, co z tą sprawą. Jak

 

Posiedzenie sądu w sprawie własnej

Chciałbym się dowiedzieć, czego może dotyczyć posiedzenie sądu rejonowego w sprawie własnej. Sprawa dotyczy drobnego wykroczenia karnego, do którego się przyznałem i przystałem na karą w zawieszeniu. Zdarzenie miało miejsce około 3 miesięcy temu. Czy jest to tylko formalne potwierdzen

 

Kradzież pieniędzy szefa

Podrobiłem podpis szefa, stworzyłem fikcyjnego dostawcę i podałem swój numer konta bankowego, wszystkie przelewy szły na moje konto przez rok. Później szef zaczął coś podejrzewać, a ja się przyznałem. Niestety ukradzione pieniądze szły na bieżące potrzeby. W sumie kwota wynosi 155 tys. zł. Szef dał

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »