Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.10.2010

Prawie rok temu jadąc samochodem, potrąciłem pieszego. Odbyła się rozprawa, na której sąd orzekł karę pozbawienia wolności na 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Kilka dni temu otrzymałem wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary oraz mam przedstawić dowód wpłaty grzywny. Przez rok nie popełniłem żadnego wykroczenia, obawiam się więc, dlaczego jestem wzywany do sądu. Czy grozi mi więzienie? Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, wskazać należy, iż przedmiotem wykładni w tym przypadku jest art. 75 § 2 Kodeksu karnego. Przepis prawny zawarty w wskazanym artykule nakłada na sąd obowiązek każdorazowego ustalenia, czy niewywiązanie się z nałożonych obowiązków miało charakter „uchylania się”, a więc czy zostało zawinione przez osobę wskazaną, czy też było następstwem okoliczności niezależnych. Obowiązek ustalenia tego faktu nieodzownie wiąże się z powinnością wysłuchania takiej osoby, o czym stanowi art. 178 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, stąd wezwanie Pana na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 28.07.1980 r., sygn. akt V KRN 146/80, wskazał, że „w pojęciu «uchylać się» mieści się negatywny stosunek psychiczny skazanego do nałożonych obowiązków bądź dozoru, będący wyrazem jego złej woli, a sprawiający że mimo obiektywnej możliwości nie realizuje on obowiązków, gdyż nie chce tego, a więc postępuje tak z powodów przez siebie zawinionych”. 

 

W Pańskim przypadku za pewne chodzi o niewykonanie nałożonej wyrokiem kary grzywny w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Sąd wzywa Pana w celu sprawdzenia, czy taka grzywna została opłacona (stąd wezwanie do przedłożenia dowody wpłaty grzywny), a jeżeli nie, to jakie powody odmowy wykonania ciążącego na Panu obowiązku wystąpiły. Odnieść należy się do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 02.06.2003 r., sygn. akt III KK 187/0: „stwierdzenie, że skazany w okresie próby nie płaci nałożonej na niego grzywny, wymaga nie tylko ustalenia, że grzywna nie została uiszczona, ale także, iż skazany mógł grzywnę zapłacić bez narażenia siebie i swoich bliskich na taki uszczerbek w zaspokojeniu podstawowych potrzeb, który usprawiedliwiałby nieuiszczenie grzywny”.

 

Przepis prawny zawarty w art. 75 § 2 Kodeksu karnego umożliwia sądowi zarządzenie wykonania kary. Z treści przepisu wynika, iż sąd „może zarządzić wykonanie kary”, co nie oznacza, że ma taki obowiązek.

 

Jeśli dokonał Pan wpłaty, a nie przedstawił dotąd na to dowodu, sąd zapewne wezwał Pana na okoliczność udowodnienia wykonania ciążącego na Pani obowiązku nałożonego wyrokiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 5 =

»Podobne materiały

Remont domu – odzyskanie nakładów

Rok temu ja i żona sprzedaliśmy nasze mieszkanie. Zainwestowaliśmy w dom rodzinny żony – zrobiliśmy dobudówkę i remont. Poszły na to wszystkie pieniądze. Teraz nam się nie układa, planujemy rozwód. Żona wyrzuciła mnie z domu. Czy mam szansę odzyskać zainwestowane pieniądze? Co robić?

 

Brak zapłaty za usługę i wypowiedzenie umowy

Zawarłam umowę na prowadzenie usług księgowych, po wykonaniu których wystawiam fakturę. Spółka, z którą zawarłam umowę, nie dokonuje płatności za te faktury od lutego do chwili obecnej. Urosła już bardzo duża kwota. W umowie napisano: „Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Rozwiązanie um

 

Błędna data w umowie

Pracownik biura pośrednictwa nieruchomości podał błędną (o rok wcześniejszą) datę w umowie, którą z nim zawarłam. Czy taka umowa jest automatycznie nieważna? Jeśli nie, to czy można ją wypowiedzieć? Straciłam zaufanie do tej osoby i nie chcę z nią współpracować.

 

Kara za zaśmiecanie

Czy jest prawo, które chroni nas przed zaśmiecaniem. Konkretnie chodzi mi o nagminne zaśmiecanie klatek schodowych, wind w blokach, pozostawianie gruzu w śmietniku? Czy są za to jakieś kary?

 

Zabudowa rowu a pozwolenie na budowę

Na mojej działce jest rów, który nie jest ani ciekiem naturalnym, ani rowem melioracyjnym. Uzyskałem zgodę wodnoprawną na wykonanie zabudowy rurociągiem krytym o średnicy 600 mm. Czy taka inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

 

Arkusz organizacji szkoły a zastrzeżenia do rozdziału godzin nauczycieli

Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą

 

Ubezpieczenie wspólnika spółki z o.o.

Moje pytanie dotyczy ubezpieczenia wspólnika spółki z o.o. Mój syn założył trzy lata temu spółkę z o.o. jednoosobową, w której jest prezesem z powołania, nie zatrudnia pracowników i jest wspólnikiem, który posiada 99% udziałów, a jeden udział należy do innej osoby. Jako prezes nie płaci składek ZUS

 

Pobieranie emerytury polskiej i amerykańskiej

Moje pytanie dotyczy kwestii pobierania emerytury polskiej i amerykańskiej. Dawno temu mój mąż otrzymał od rodziców gospodarstwo rolne i ubezpieczył się w KRUS-ie. Prawie 20 lat temu mąż wyjechał do pracy w USA, gdzie pracował legalnie (ponad 15 lat), uzyskał obywatelstwo i nabył uprawnienia do emer

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »