.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wezwanie na policję

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.01.2014

Dostałam wezwanie na policję jako świadek. Domyślam się, że może chodzić o zakup tabletek antykoncepcyjnych przez Internet (bez recepty). Kiedyś próbowałam tak zrobić. Zapłaciłam przelewem na podane konto i po jakimś czasie dostałam pustą paczkę – tabletek w niej nie było. Nie robiłam z tego powodu zamieszania. Co mam mówić podczas przesłuchania? W załączniku przesyłam otrzymane wezwanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego, przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz przepisy Kodeksu karnego.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż odebrała Pani wezwanie do stawiennictwa na policji w charakterze świadka. Przypuszcza Pani, że sprawa dotyczy zakupu przez Panią tabletek antykoncepcyjnych za pomocą portalu internetowego. Zapłaciła Pani za tabletki, jednak te do Pani nie dotarły, bowiem otrzymała Pani pusty karton.

 

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż została Pani wezwana w charakterze świadka. Istotne jest, iż świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. W mojej ocenie na wezwanie policji na pewno należy się stawić. Jeżeli posiada Pani potwierdzenie uiszczenia zapłaty za tabletki, także powinna je Pani ze sobą zabrać. Przypuszczam, iż karton, w którym miały znajdować się leki, nie jest już w Pani posiadaniu i został wyrzucony.

 

Osoba, od której zakupić miała Pani tabletki antykoncepcyjne, w mojej ocenie naruszyła przepis art. 124 ustawy, zgodnie z którym kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Jak podnosi się w literaturze: „Stosownie do art. 124 u.p.f., czynem zabronionym jest wprowadzanie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Ratio legis wskazanego przepisu ustawy nie wywołuje większych wątpliwości. Ustawodawca penalizuje w nim bowiem działania sprzeczne z art. 3 u.p.f., na podstawie którego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do obrotu dopuszczone są wyłącznie produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia, Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską” (Marta Koremba, komentarz do art. 124 ustawy – Prawo farmaceutyczne).

 

Należy zatem mniemać, iż osoba, od której zakupić Pani miała takie tabletki, nie była uprawniona do wprowadzenia do obrotu tego rodzaju produktu leczniczego. Pani zeznania mogą jedynie pomóc w poszukiwaniu sprawcy tego przestępstwa. Nie wskazuje Pani bowiem w treści pytania, jakoby zakup leku nastąpił w aptece internetowej, która posiada uprawnienia do tego rodzaju działalności.

 

Wyraźnie zatem należy podkreślić, iż od Pani zależy, czy będzie chciała Pani współpracować z policją i poda wszystkie wiadome Pani informacje, czy też nie. Proszę jednak pamiętać o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż na samym początku Pani zeznań policjant uprzedzi Panią o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Odpowiedzialność karna jest nie tylko za składanie fałszywych zeznań, ale także za zatajenie czegoś, co jest Pani wiadome. Niestety w chwili obecnej nie posiada Pani wiedzy, co policja wie na temat przeprowadzonej przez Panią transakcji, a czego nie wie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl