.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie na komendę w sprawie oszustwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.02.2016

Dostałem wezwanie na komendę na przesłuchanie w sprawie oszustwa. Nigdy nie dopuściłem się takiego czynu. Kiedyś jednak kupiłem konto bankowe założone od tzw. słupa, ale rozmyśliłem się z decyzji. Nie ma dowodów, że kupiłem takie konto, zresztą później je sprzedałem. Boję się jednak konsekwencji. Co powinienem robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż stronami postępowania karnego w fazie postępowania przygotowawczego są pokrzywdzony i podejrzany (osoba, której przedstawiono zarzuty).

 

Wskazać należy na treść art. 156 § 1 K.p.k., zgodnie z którym „stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom”. Wyżej wskazany przepis winien być analogicznie stosowany w toku postępowania przygotowawczego, a osobą decyzyjną w tego rodzaju sprawach jest prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze. Innymi słowy w chwili obecnej zasadne byłoby udanie się do prokuratury rejonowej prowadzącej postępowanie karne celem spotkania z prokuratorem (asesorem) i uzyskania zgody na zapoznanie się z aktami postępowania. Reasumując, fakt, iż występuje Pan w charakterze świadka, nie pozbawia Pana z góry prawa do zapoznania się z aktami postępowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jasno wynika, iż decyzję w tym przedmiocie wydaje prokurator, dokładniej z § 158 ust. 1, „w postępowaniu przygotowawczym uwzględnienie i odmowa uwzględnienia wniosku o udostępnienie akt, sporządzenie z nich odpisów, kserokopii oraz odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów lub kserokopii następuje w formie zarządzenia, które wymaga pisemnego uzasadnienia”. Z § 159 wynika, iż to prokurator podejmuje decyzję w tym przedmiocie.

 

Nie występując zatem z wnioskiem o udostępnienie akt sprawy, nie dowie się Pan, czy prokurator wyda taką zgodę, czy też nie. W chwili obecnej nic Pan nie traci, bowiem prokurator ma uprawnienie, tj. może, ale nie musi wyrazić zgody na udostępnienie Panu akt sprawy.

 

Mniemam, że została zatrzymana przez policję osoba, która zajmowała się wyrabianiem konta bankowego na tzw. słupa. Osoby takie bardzo często prowadzą zeszyt swoich klientów, a to z kolei powoduje, że dotarcie do takich osób m.in. jak Pan jest znaczenie ułatwione. Osoba wezwana w charakterze świadka nie tylko powinna się stawić w miejscu i czasie oznaczonym wezwaniu, ale także pozostawać do dyspozycji organu procesowego, aż nie zostanie zwolniona. Ten obowiązek nie został wyraźnie wypowiedziany w K.p.k., ale wynika on z istoty samego wezwania, które związane jest z przeprowadzeniem dowodu ze świadka. Na ten moment, nie znając akt sprawy, trudno jest wskazać na ewentualne konsekwencje. Mniemam jednak, iż współpraca z organami ścigania może skutkować nie wszczynaniem przeciwko Panu żadnego postępowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »