Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do złożenia wniosków dowodowych podczas rozwodu

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 08.09.2014

Rozwodzę się z mężem bez orzekania o winie. Mamy trzyletniego syna. Otrzymałam wezwanie na pierwszą rozprawę i zobowiązanie „do złożenia wniosków dowodowych w celu ustalenia sytuacji bytowej małoletniego dziecka”. Wspólnie z mężem uzgodniliśmy, że syn zostanie ze mną oraz ile będą wynosić alimenty. Nie wiem, co dokładnie mam złożyć w sądzie i w jakiej formie. Proszę o wyjaśnienie. Dodam, że aktualnie mieszkam z moim nowym partnerem, mogę liczyć na jego wsparcie. Nie chciałabym wciągać partnera w sprawę rozwodową. Czy jeśli ja i mój mąż zgadzamy się na rozwód, będzie miało znaczenie, jak przedstawię swoją sytuację finansową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Takie wezwanie z sądu, tj. „do złożenia wniosków dowodowych w celu ustalenia sytuacji bytowej małoletniego dziecka”, wynika pośrednio z treści art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

„Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

 

§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego”.

 

Zatem treść ww. artykułu obliguje sąd, aby ustalając wysokość alimentów, wziął pod uwagę jedynie dwie przesłanki:

 

  • usprawiedliwione potrzeby dziecka,
  • możliwości majątkowe zobowiązanego.

 

O ile mówiąc o możliwościach majątkowych zobowiązanego, można poprzestać na jego zapewnieniach (szczególnie w sytuacji, gdy żadna ze stron nie kwestionuje tych możliwości), to potrzeby dziecka muszą wynikać z przedstawionych środków dowodowych (aby można było uznać, czy są one usprawiedliwione, czy też nie).

 

Katalog środków dowodowych, jakie mogą być zgłoszone w postępowaniu przed sądem cywilnym, wynika z Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z tym kodeksem środkami dowodowymi (wnioskami) mogą być:

 

  • dokumenty,
  • zeznania świadków,
  • opinie biegłych,
  • oględziny,
  • przesłuchanie stron,
  • inne środki dowodowe.

 

Środki te są niezależne od siebie, to znaczy, że dana okoliczność może być dowiedziona jednym środkiem (np. rachunkami) bez odwoływania się do innego środka dowodowego (np. świadek). Sąd powinien wręcz pominąć wniosek o dany środek dowodowy, o ile dana okoliczność została już wykazana innym dowodem.

 

Doświadczenie zawodowe podpowiada, że usprawiedliwione potrzeby dziecka wykazywane są przede wszystkim przez dwa środki dowodowe, tj. zeznania stron oraz środki wykazujące wydatki, jakie ponoszone są na dziecko.

 

Strona dochodząca alimentów prawie zawsze przedstawia spis wydatków, jakie ponosi na dziecko oraz potwierdza owe wydatki albo zeznaniami (np. mówiąc, że planowane jest zapisanie dziecka na kurs językowy, wysłanie na obóz wakacyjny), albo jeżeli wydatki zostały już poniesione, stosownymi rachunkami/ fakturami.

 

O ile zobowiązany nie kwestionuje ponoszonych na dziecko wydatków i dochodzona suma mieści się w zakresie usprawiedliwionych potrzeb, to zbędne jest powoływane świadków, opinii biegłych – wystarczające będzie przedstawienie rachunków za wydatki na dziecko, wydatki związane z zamieszkaniem (np. umowę czynszu za lokal, w którym dziecko przebywa).

 

Zgłoszenie wniosku dowodowego powinno wyglądać tak, że formalnie w piśmie skierowanym do sądu określi Pani strony, poda sygnaturę, oznaczy adresata pisma (sąd); pismo należy opatrzyć dodatkowo datą i podpisem osoby wnoszącej pismo. W merytorycznej części wniosku (w treści pisma) należy napisać, jaki dowód ma być przeprowadzony i na jaką okoliczność – np. „wnoszę o dopuszczenie jako dowód przedstawionych rachunków za ubrania na okoliczność wykazania poniesionych wydatków na ubrania dla małoletniego”, „wnoszę o dopuszczenie jako dowód przedstawionych rachunków za książki i przybory szkolne, kursy na okoliczność wykazania poniesionych wydatków na edukację dla małoletniego”.

 

Pani sytuacja finansowa powinna być przedstawiona, aczkolwiek jeżeli dziecko ma zostać przy Pani, nie wpłynie ona zasadniczo na wysokość alimentów orzekanych od ojca na rzecz jego dziecka. Zamieszkiwanie z osobą, która nie jest zobowiązana do alimentowania dziecka, także nie wpłynie na wysokość orzekanych alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + jeden =

»Podobne materiały

Billing jako dowód w sprawie rozwodowej

Jestem w trakcie rozwodu z orzekaniem o winie męża. Czy można dopuścić billingi telefoniczne jako dowód w sprawie? Według Prawa telekomunikacyjnego billingi są przechowywane przez 12 miesięcy. Co dzieje się z dawniejszymi billingami?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »