.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wezwanie do zapłaty za parkowanie w strefie płatnej sprzed lat

Opis Problemu:

Niedawno otrzymałem wezwanie do zapłaty za parkowanie w strefie płatnej sprzed lat w 2004 r. Czy muszę dokonać tej opłaty, skoro w 2003. r. takie wezwania były bezprawne? Kiedy ulegnie ona przedawnieniu? Skoro kwoty dochodzi prywatna firma, to mogę jakoś uniknąć tej zapłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Aktualne roszczenie skierowane wobec Pana o zapłatę zaległej opłaty parkingowej znajduje swą podstawę w regulacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14, poz. 60 z późn. zm.), gdzie w art. 13 ust. 1 pkt 1 stwierdza się, iż „korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania”.

 

Powyższy przepis we wskazanym brzmieniu obowiązuje od końca listopada 2003 r. jako w pełni zgodny z Konstytucją i innymi ustawami oraz stanowi pełnoprawną podstawę dochodzenia przez zarządcę drogi roszczeń z tytułu nieopłaconych opłat parkingowych. Zmiana ustawodawstwa, o której Pan wspomina, miała właśnie miejsce przed 2004 r., a zatem wątpliwości do co takich roszczeń mogłyby ewentualnie powstać, gdyby wezwano Pana do zapłaty za parkowanie przed 2004 r. Otrzymane przez Pana ostatnio wezwanie nie budzi zatem wątpliwości co do istnienia jego prawnych podstaw.

 

Odnosząc się z kolei do kwestii przedawnienia takiego roszczenia, to wskazać należy, iż zastosowanie w tym zakresie znajdą przepisy Ordynacji podatkowej, gdzie w art. 2 § 2 w związku z art. 70 § 1 wskazuje się, że termin przedawnienia wynosi pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (tu: opłaty za parkowanie).

 

Stwierdzić należy, że termin przedawnienia roszczenia zarządcy drogi o zapłatę przez Pana zaległej opłaty parkingowej upłynie z końcem tego roku.

 

Dodam jeszcze, że zgodnie ze wskazaną Panu uprzednio ustawą o drogach publicznych w art. 13f ustalono, że w przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym opłaty może pobierać partner prywatny. W takiej sytuacji ten prywatny przedsiębiorca może również dochodzić nieopłaconych opłat, np. wysyłając wezwania do zapłaty, czy też nawet kierować te sprawy na drogę sądową.

 

Jeżeli zaś chodzi o możliwość uniknięcia zapłaty wskazanej Panu kwoty, to stwierdzić należy, iż zarządca drogi ma prawo wstąpić przeciwko Panu, w razie dalszego zwlekania z zapłatą zaległej opłaty, na drogę sądową, co przerwie bieg terminu przedawnienia tego roszczenia.

 

Dlatego też, póki dochodzone od Pana roszczenie nie jest jeszcze przedawnione, należy się spodziewać, iż Pana sprawa może znaleźć się w sądzie, który ostatecznie mógłby zasądzić od Pana tę kwotę, a zarządca drogi wystąpić z takim nakazem zapłaty lub wyrokiem na drogę egzekucji komorniczej.

 

Z powyższego wynika, że, jak się wydaje, nie ma obecnie jakiegoś w pełni skutecznego sposobu uniknięcia zapłaty dochodzonej od Pana kwoty, a dalsze zwlekanie z jej zapłatą może niestety doprowadzić do wszczęcia postępowania sądowego celem jej zasądzenia, a następnie wyegzekwowania od Pana przez komornika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl