.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamówienie marihuany z zagranicy i wezwanie do urzędu celnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 12.03.2014

Otrzymałem wezwanie do urzędu celnego, wcześniej byli u mnie strażnicy z psem. Sprawa dotyczy zamówionej przeze mnie z zagranicy paczuszki narkotyków (marihuany) o wadze ok. 40 g. Zrobiłem to dla żartu i nie miałem pojęcia, że zamówienie zostanie wysłane. Bardzo obawiam się konsekwencji własnej głupoty. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którym:


„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

 

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż ważna jest kwalifikacja dokonania przywozu znacznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej. Cieszy fakt, iż Pana czyn został zakwalifikowany jako podstawy typ czynu z art. 55 cytowanej ustawy, albowiem istniało zagrożenie, iż 40 g zaliczone będzie do znacznej ilości. Wskazać należy na pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lutego 2011 r., sygn.. akt II AKa 142/10, zgodnie z którym „Sąd Apelacyjny kolejny raz wyraża pogląd, że znaczna ilość środka odurzającego to taka ilość, która wystarczy do odurzenia jednorazowo kilkudziesięciu tysięcy osób, bo przemawia za tym wykładnia językowa pojęcia »znaczna ilość« sprzeciwiająca się uznaniu, by mogło ono dotyczyć mniejszych ilości, a także wzgląd na to, by typ kwalifikowany przestępstwa nie obejmował większości możliwych przypadków zrealizowania znamion czynu zabronionego (bo to powinna być cecha typu podstawowego), lecz dotyczył sytuacji szczególnych, wyjątkowych, tyczących dokonywania obrotu hurtowego”.

 

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt I KZP 10/09: „jeżeli przedmiotem czynności wykonawczej przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) jest taka ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, która mogłaby jednorazowo zaspokoić potrzeby co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych, to jest to »znaczna ilość« w rozumieniu tej ustawy. Zrozumiałe było, i zasługuje na akceptację, odczytywanie znamienia »znaczna ilość« także za pomocą kryterium jakościowego, a to ze względu na wspomnianą już różnorodność środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych artykułów wskazanych w typach czynów kwalifikowanych”.

 

W chwili obecnej powinien Pan stawić się na wezwanie urzędu celnego celem złożenia wyjaśniań. Podczas składania wyjaśnień powinien Pan wskazać, iż zamówienie zostało dokonane dla żartów. Nadto istotne jest przedstawienie treści zamówienia. W treści pytania nie wskazuje Pan, czy dokonał zapłaty za marihuanę. Jeżeli takowa zapłata nastąpiła, Pana zachowanie może być potraktowane jako zakup i usiłowanie przywozu środków odurzających do Polski.

 

Zasadne jest nadto wskazanie na pogląd wyrażony przez Jarosława Marcinika i Małgorzatę Marciniak w tekście pt. „Znaczna ilość środków odurzających a wymóg określoności prawa karnego”, w którym wskazują:

 

„Wprowadzenie typów kwalifikowanych przestępstw narkotykowych polegających na: wytwarzaniu, przetwarzaniu albo przerabianiu, przywozie, wywozie, wewnątrzwspólnotowym nabyciu, wewnątrzwspólnotowej dostawie lub przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa, wprowadzaniu do obrotu, wbrew przepisom art. 33-35 i 37 ustawy [z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii], przygotowaniu do przestępstw określonych w art. 55 ust. 3 i 56 ust. 3 ustawy, udzielaniu innej osobie, posiadaniu, uprawie, wbrew przepisom ustawy, maku (z wyjątkiem maku niskomorfinowego), konopi (z wyjątkiem konopi włóknistych), krzewów koki, jeżeli uprawy te mogłyby dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi (innych niż włókniste), miało niewątpliwie na celu ściganie producentów i handlarzy narkotyków, nie zaś ich konsumentów. […] Mając na uwadze, że typy kwalifikowane przestępstw narkotykowych powinny cechować się szczególną cechą w porównaniu do typów podstawowych, można założyć, że "znaczne ilości" to ilości liczone co najmniej w kilogramach […]”.

 

Podczas wezwania lub bezpośrednio po nim urząd celny wystąpi do Krajowego Rejestru Karnego z zapytaniem, czy był Pan karany, a jeżeli tak, to za jakie czyny. Pana dotychczasowa niekaralność może mieć bardzo duże znaczenie. Zasadne jest w chwili obecnej dokładne sprawdzenie rachunku bankowego pod kątem dokonania zapłaty za zamówione środki odurzające. Jeżeli nie dokonał Pan zapłaty za środki, wówczas można twierdzić, iż zamówienie zostało złożone przypadkowo, niejako „dla zabawy”. Jeżeli jednak zamówienie zostało opłacone, bardzo trudno będzie wykazać Pana nieumyślność, a tym samym uznać Pana za niewinnego. Może Pan także bronić się, wskazując, iż co prawda zamówienie zostało dokonane z Pana komputera (do ustalenia po numerze IP), to jednak nie Pan takiego zamówienia dokonał. Wszystko jednak jest uzależnione od tego, czy zamówienie zostało opłacone, czy też nie. Trudno bowiem będzie wykazać, iż obca osoba dokonała także przelewu środków pieniężnych z Pana konta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl