Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do ujawnienia listy klientów komornikowi

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.10.2016

Prowadzę biuro rachunkowe. Komornik prowadzi egzekucję mojego majątku i wezwał mnie do ujawnienia listy klientów. To będzie mój koniec. Czy mogę się jakoś bronić przed wydaniem tej listy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początek wyjaśnię, iż podstawą działania komornika jest art. 801 w zw. z art. 762 Kodeksu postępowania cywilnego, pierwszy z nich mówi, że jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień. Drugi natomiast w § 1 stanowi, iż organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

 

Komornik oczywiście robi to po, to aby móc ustalić Pana klientów i prowadzić dalej egzekucję z wierzytelności przysługujących Panu od tych klientów, w praktyce tak to właśnie działa.

 

W myśl powyższego ma Pan obowiązek na żądanie komornika taką listę złożyć, niestety, jako że jest Pan jako dłużnik uczestnikiem postępowania egzekucyjnego.

 

W piśmiennictwie co prawda podkreśla się, że komornik może żądać od dłużnika wyjaśnień w zakresie sposobu egzekucji wskazanego przez wierzyciela, ale nie ujawnienia całego majątku (por. art. 913 i n.). Musiałby Pan zatem sprawdzić we wniosku egzekucyjnym, czy wierzyciel domagał się prowadzenia egzekucji z wierzytelności przysługujących Panu, jeśli nie żądał, może Pan na tej podstawie odmówić przedłożenie listy kontrahentów, ale z drugiej strony proszę mieć na uwadze to, że jeśli Pan z taką podstawą odmówi informacji, to komornik może wierzyciela pouczyć, aby rozszerzył wniosek egzekucyjny o egzekucję z wierzytelności.

 

Wyjaśnię zatem, jakie mogą być skutki odmowy złożenia takiej listy, otóż, jak się przyjmuje w nauce prawa, sankcja z tytułu odmowy złożenia wyjaśnień na podstawie art. 801 powinna podlegać dyspozycji art. 762.

 

Przepis art. 762 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

 

W treści tego przepisu kryje się też jeszcze jedna podpowiedź, której w zasadzie nie mogę Panu wprost wyartykułować.

 

Tak więc jeśli Pan odmówi albo świadomie poda listę niepełną, komornik może ukarać Pana grzywną.

 

Dodam jeszcze, tak z praktyki, że często można porozumieć się z komornikiem co do ratalnej spłaty zobowiązania bez potrzeby prowadzenia szeroko pojętej egzekucji. Proszę może zaproponować jakieś możliwe dla Pana spłaty, aby zniechęcić komornika do poszukiwania Pana majątku, czasem jest to dobre wyjście z sytuacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + cztery =

»Podobne materiały

Jak wycofać się z umowy-zlecenia?

Podpisałem umowę-zlecenie w zeszłym tygodniu, czas na jej wykonanie to 7 miesięcy. Nie ma słowa w niej o warunkach, w których można wypowiedzieć umowę. Dostałem lepszą propozycję, a tutaj jedynie co zdążyłem odbyć szkolenie bhp. Jak mogę wycofać się z umowy-zlecenia i złożyć wypowiedzenie tak,

 

Uzupełniające przesłuchanie świadka

Moja siostra rozwodzi się z mężem. Jestem świadkiem, złożyłam już zeznania. Rozprawa była opóźniona, a potem wszystko działo się bardzo szybko i dlatego nie zdążyłam opowiedzieć o wszystkich istotnych faktach. Czy mogę złożyć pisemne oświadczenie i przesłać je do sądu (chciałabym opisać parę sp

 

Alimenty od wyroku w pierwszej instancji czy od wyroku apelacyjnego?

Jestem po rozwodzie. Sąd okręgowy orzekł rozwód z wyłącznej winy męża i alimenty na moją rzecz, a sąd apelacyjny ten wyrok w całości podtrzymał. Czy alimenty należą mi się od wyroku sądu okręgowego czy apelacyjnego?

 

Pełnomocnictwo do rachunku bankowego a egzekucja komornicza

Mam rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku. Ustanowiłem do niego pełnomocnika, którym jest moja siostra. Czy ze względu na udzielone pełnomocnictwo komornik może zająć moje konto w związku z długami byłego męża siostry?

 

Czy komornik może zająć mieszkanie za długi współwłaściciela?

Z moim byłym partnerem jestem współwłaścicielką mieszkania kupionego przed 7 laty na kredyt hipoteczny. Mam z nim dwójkę dzieci. Obecnie tylko ja spłacam ten kredyt. Ekspartner przed rokiem wyjechał za granicę i tylko czasem odzywa się i przesyła drobne kwoty. Nie spłaca dwóch kredytów gotówkowych o

 

Problemy z dożywotnikiem

Jedenaście lat temu rodzice przekazali swoje gospodarstwo rolne mnie i moim braciom. Dom i grunt przypadł mnie w zamian za umowę dożywocia. Obecnie ojciec wynosi niektóre sprzęty gospodarcze i materiały budowlane z mojej posesji i daje je innym osobom – czy ma prawo to robić? Jak mog

 

Zdarzenie drogowe na terenie Norwegii

Jestem kierowcą ciężarówki, prowadzę własną działalność i wynajmuję ciągniki od innych firm z Europy. Ostatnio na terenie Norwegii próbowałem zaparkować na parkingu dla tirów. Miejsce było jednak zbyt małe, więc zaparkowałem obok. Nad ranem obudził mnie kierowca pojazdu stojącego obok, zarzucając mi

 

Sprostowanie danych w księdze wieczystej

W księdze wieczystej jest zapisana niewłaściwa powierzchnia lokalu mieszkalnego. Jak mogę sprostować dane w księdze wieczystej?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »