Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie ze stawiennictwem obowiązkowym w charakterze świadka na rozprawę

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 30.10.2018

Sprawa jest związana z uczestnictwem w rozprawie w sądzie okręgowym właściciela biura, po złożonym odwołaniu, które jest związane z ustaleniem okresów podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przywróceniem terminu płatności składek do ZUS-u klientki biura. Właściciel biura otrzymał wezwanie ze wstawiennictwem obowiązkowym w charakterze świadka na rozprawę. Od kilku miesięcy właściciel biura jest objęty opieką psychologiczną i nie chciałby uczestniczyć w sprawie. Czy w takim przypadku może wystąpić w jego imieniu pełnomocnik firmy, który jest wpisany w CEIDG, lub pracownik, który zajmuje się naliczaniem składek do ZUS-u i jest najbardziej zorientowany w sprawie? Pełnomocnikiem firmy jest członek rodziny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety obowiązki świadka różnią się od obowiązków strony. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, art. 262, „elementy wezwania świadka Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku”.

 

W świetle przepisu art. 274 § 1 za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sąd skaże bowiem świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie.

 

W przypadku choroby Kodeks postępowania cywilnego wymaga, aby usprawiedliwienie było potwierdzone przez lekarza sądowego. Stanowi o tym art. 2141 § 1: „usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego”. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, która wprowadziła cytowany wyżej zapis, zamiarem ustawodawcy była poprawa sprawności przebiegu postępowań cywilnych poprzez zapewnienie waloru wiarygodności przedstawianym przez uczestników postępowań zaświadczeniom usprawiedliwiającym ich niestawiennictwo z powodu choroby.

 

Kwestie związane z uzyskaniem zaświadczenia od lekarza sądowego reguluje ustawa z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm. – dalej u.l.s.). „Właściwy do wystawienia zaświadczenia jest lekarz sądowy objęty wykazem lekarzy sądowych dla obszaru danego sądu okręgowego, właściwego dla miejsca pobytu uczestnika postępowania” (art. 12 ust. 2 u.l.s.).

 

Jeśli więc świadek nie może się stawić w sądzie, powinien uzyskać orzeczenie lekarza z listy sądu. Natomiast proponuję, aby jednocześnie złożyć pismo o wezwanie na świadka tegoż pełnomocnika, o którym Pani pisze, zorientowanego w kwestiach merytorycznych i działania biura.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki