Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 29.04.2017

Od 2009 r. żona ma z mężem rozdzielność majątkową. Obecnie toczy się postępowanie US wobec męża, prowadzącego działalność gospodarczą, o zaległości z tytułu podatku VAT z 2007 i 2008 r. Urząd skarbowy przesłał pismo wzywające żonę do uregulowania zaległości z podatku VAT, jako że zobowiązania powstały przed umową o rozdzielności majątkowej. Oczywiście żona nie jest w stanie zapłacić tych kwot. Jest właścicielem nieruchomości zakupionej w czasie trwania rozdzielności majątkowej. Czy egzekucja może być prowadzona z tej nieruchomości? Czy może być prowadzona z jej rachunków osobistych, z emerytury? Jak żona może się w tym przypadku bronić?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych należności, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Zatem, co do zasady, małżonek podatnika odpowiada majątkiem wspólnym, a nie majątkiem odrębnym i niestety nie zmienia tego intercyza, bowiem nie zmieni zasad odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe przed dniem jej zawarcia.

 

Jak stanowi wprost art. 29 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015.613 j.t. ze zm.) skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

 

„1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;

4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji”.

 

Jak uznał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 29 lipca 2015 r. [sygn. III AUa 1332/14 – Lex] – obok ograniczenia przedmiotowego w myśl art. 29 § 2 pkt 1 ustawodawca wprowadził też ograniczenie czasowe odpowiedzialności małżonka, a skutki prawne zniesienia wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań powstałych przed dniem zawarcia umowy o wyłączeniu (ograniczeniu) ustawowej wspólności majątkowej; tym samym małżonek nie ponosi odpowiedzialności dopiero za zobowiązania powstałe po dniu zawarcia takiej umowy. Jak wskazuje S. Babiarz: „Małżonek podatnika nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swego małżonka jako podatnika swoim majątkiem osobistym. To zaś, mając na uwadze znowelizowany art. 33 pkt 3 k.r.o., będzie oznaczać, że w istocie w związku z »rozszerzeniem majątku osobistego« odpowiedzialność podatników nieprowadzących działalności gospodarczej może zostać faktycznie ograniczona” [Babiarz, Stefan. Art. 29. W: Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. IX. Wolters Kluwer, 2015].


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Wezwanie przez US do uregulowania zaległości VAT małżonka

 

Zgodnie zaś z art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [Dz.U.2016.599 j.t.] – jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 r. potwierdza, że każde prowadzenie egzekucji przeciwko podatnikowi z majątku wspólnego wymaga wystawienia tytułu wykonawczego na oboje małżonków. Podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. II FSK 570/08 (i wiele innych), gdzie sąd uznaje, że tytuł wykonawczy, określony w przepisie art. 27c u.p.e.a., wystawia się na podatnika i jego małżonka w sytuacji, gdy egzekucja zostanie skierowana do majątku wspólnego zobowiązanego. Doktryna zaś akceptuje słuszność następującego stanowiska: „Jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., II FSK 617/12, LEX nr 1311364, zgodnie z art. 27c u.p.e.a. tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków (bez względu na to, kogo obciąża z mocy decyzji podatkowej zaległość podatkowa), wówczas gdy egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych” [Kulesza, Cezary. Art. 27(c). w: Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, wyd. II. LEX, 2015].

 

Innymi słowy, co do zasady nie odpowiada się w opisanej sytuacji majątkiem odrębnym, a jedynie wspólnym, ale od tej zasady są wyjątki w praktyce. Dla przykładu jeśli organ podatkowy orzeknie o odpowiedzialności małżonka np. na podstawie solidarnej odpowiedzialności małżonka z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą (art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej), może sięgać i do majątku odrębnego (czyli tak nieruchomości jak i rachunków czy emerytury).

 

Podobnie sytuację tę widzi doktryna, np. K. Klimek [Lex QA 713625] zauważa, że: „Zasadą powinno być zatem, że majątek ten nie podlega egzekucji w postępowaniu dotyczącym osobistych zobowiązań małżonka.

 

W tym przypadku jednak zastosowanie może mieć art. 27c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi, że jeżeli egzekucja ma być prowadzona zarówno z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wykonawczy wystawia się na oboje małżonków.

 

Regulacja ta znajdzie zastosowanie wówczas, gdy organ podatkowy orzeknie o odpowiedzialności małżonka. Zasadą jest bowiem, że w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka (art. 29 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1998 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p.). Odpowiedzialność małżonka podatnika z majątku odrębnego wystąpi przy:

 

  • solidarnej odpowiedzialności małżonków za zobowiązanie podatkowe (np. łączne rozliczenie podatku dochodowego – art. 92 § 3 o.p.
  • odpowiedzialności rozwiedzionego małżonka (do wysokości udziału w majątku wspólnym – art. 110 § 1 o.p.).
  • solidarnej odpowiedzialności małżonka z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, w której współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając z niej korzyści (do wysokości uzyskanych korzyści – art. 111 § 1 o.p.). W praktyce zatem w opisanej sytuacji organ egzekucyjny będzie mógł doprowadzić do egzekucji z nieruchomości osobistej małżonka po rozwodzie albo jeśli małżonkowie współdziałali w prowadzeniu działalności gospodarczej i osiągali wspólne korzyści.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Właściwość urzędu skarbowego i czynności korygujące

Pół roku temu zarejestrowałem się jako płatnik podatku VAT w urzędzie skarbowym. W zeszłym miesiącu wystąpiłem o zwrot podatku, ale urząd odmówił, złożyłem więc apelację do Izby Skarbowej. Tu okazało się, że wybrałem zły urząd skarbowy – właściwy ze względu na moje miejsce zamieszkania, a nie siedzibę firmy. Izba przekazała sprawę do rozpatrzenia właściwemu (nowemu) urzędowi skarbowemu. Co powinienem teraz zrobić?

Abolicja podatkowa

Wraz z rodziną od kilku lat mieszkamy w UK, teraz planujemy powrót do Polski, ale obawiamy się kwestii podatkowych. Przez pełnomocnika złożyliśmy w urzędzie abolicję podatkową, ale do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego potwierdzenia tego faktu. Przed wyjazdem nie złożyliśmy NIP-3, ale później zmieniliśmy adres zameldowania i powiadomiliśmy o tym urząd. Wciąż jesteśmy zameldowani u rodziców. Czy po powrocie do Polski urząd będzie badał nasze zarobki i podatki (kupiliśmy niedawno mieszkanie)? Jak teraz uporządkować wszystkie sprawy?

Szansa na umorzenie należnych podatków

Prowadzę jednoosobową firmą vatowską. Prowadziłam jednak dotąd przez pomyłkę księgowość jako firmy nievatowskiej. W 2007 r. otrzymałam (na moją prośbę) zaświadczenie o niezaleganiu, co utwierdziło mnie w przekonaniu o prawidłowości księgowości. Dopiero w ubiegłym roku wyszło, że nie składałam deklaracji VAT‑7.Czy mam szansę na umorzenie należnych urzędowi skarbowemu podatków?  

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »