Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie po przedstawienia PIT-a mojego i małżonki w celu udokumentowania dochodów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.05.2018

Zostałem wezwany do udokumentowania dochodów (przedstawienie PIT-a mojego i małżonki) w celu weryfikacji oświadczenia o dofinansowanie wczasów pod gruszą. Dodam, że małżonka pracuje w innej firmie i nie wyraża zgody na udostępnienie swojego PIT-a. Jakie grożą konsekwencje, gdy nie przedstawię dokumentów, i czy mam do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie po przedstawienia PIT-a mojego i małżonki w celu udokumentowania dochodów

Fot. Fotolia

Zasadniczo odpowiedź na Pana pytanie zależy od treści regulaminu ZFŚS. Ustawa reguluje tylko częściowo tematykę świadczeń z funduszu.

 

Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zmianami) stanowi, że „przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu”. Z kolei ust. 2 art. 8 cyt. wyż. ustawy stanowi, że „zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie”.

 

Wyżej wymieniony przepis zgodnie z jego literalnym brzmieniem określa ogólną zasadę, z której wynika, że przyznawanie tych świadczeń ma być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

 

Brzmienie art. 8 ust. 1 nie upoważnia do przyznawania osobom uprawnionym prawa do świadczeń socjalnych w takiej samej wysokości. Byłoby to bowiem w istocie przyznawanie tym osobom dodatku do wynagrodzenia czy emerytury. Przepis ten wyraźnie bowiem określa związek pomiędzy wartością przyznawanego świadczenia a łącznie rozpatrywaną sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. To powiązanie może oznaczać tylko jedno: im gorsza jest sytuacja osoby uprawnionej, tym wyższe powinno być świadczenie. Nakłada to na przyznających świadczenia obowiązek indywidualnej (w żadnym wypadku zbiorowej) kwalifikacji wniosków.

 

W tym miejscu wskażę na orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kryteriów socjalnych. I tak, w wyroku z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I UK 121/09, OSNP 2011, nr 9-10, poz. 133, Sąd Najwyższy stwierdził: „Podstawowa zasada dysponowania środkami funduszu została określona w art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od tej zasady nie ma wyjątków. Nawet regulamin funduszu nie może jej zmienić. Stąd świadczenia wypłacone przez pracodawcę z pominięciem tej reguły nie mogą być oceniane w sensie prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak, to nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych tym świadczeniom przez system ubezpieczeń społecznych”.

 

Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość uzależnione są więc od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określa jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia. Uprawnienie pracodawcy do żądania podania stosownych informacji oraz przedłożenia odpowiednich dokumentów uzasadniających przyznanie świadczenia z funduszu powinno zatem znajdować uzasadnienie w regulaminie. W jego postanowieniach powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie. Pracodawcy gospodarują środkami funduszu socjalnego wyłącznie na podstawie regulaminu, który muszą mieć bez względu na to, czy fundusz tworzą obowiązkowo, czy dobrowolnie. W regulaminie tym określa się przede wszystkim zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz warunki korzystania ze świadczeń finansowanych z jego środków (art. 8 ust. 2).

 

Pracodawca ma prawo więc żądać przedłużenia PIT-a współmałżonka, jeśli przewiduje to regulamin ZFŚS. Weryfikacja, o której Pan pisze, zapewne związana jest ze złożonym przez Pana oświadczeniem majątkowym.

 

Jeśli podał Pan tam dane nieprawdziwe, może odpowiadać Pan za wyłudzenie. Jeśli nie pozwoli Pan zweryfikować dokumentu – może być Pan zobowiązany do zwrotu świadczenia, jeśli zostało już wypłacone, lub dostanie Pan odmowę przyznania – jeśli jeszcze wypłacone nie było.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + I =

»Podobne materiały

Odmowa wykonania polecenia przełożonego

„Jeżeli jednak pracownik jest przekonany, że wydane polecenie jest bezprawne, powinien albo wyraźnie odmówić jego wykonania, albo w przypadku wątpliwości – poprosić szefa o wydanie tego polecenia na piśmie”. Bardzo proszę o poparcie tego cytatu konkretnym przepisem, paragrafem. Cho

 

Zwiększenie wymiaru zatrudnienia

W regulaminie zatrudnienia pracowników na każde stanowisko jest wymagany tzw. konkurs. Wyjątek stanowi zatrudnienie na pół etatu, gdzie konkurs nie jest wymagany. Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony na pół etatu, na umowę o pracę, jeżeli wolą pracodawcy jest zatrudnienie go na pełen etat, to jest

 

Zawiadomienie pracodawcy o nieobecności w pracy

Drogą mailową wysłałam scan zwolnienia (druk ZLA dotyczący opieki nad rodzicem) do przełożonego i wszystkich osób, które powinny być w kopii z zachowaniem wszelkich terminowych zasad wynikających z Kodeksu pracy. Bezpośredni przełożony zrobił mi awanturę o to, że nie poinformowałam go wcześniej o ty

 

Tryb odwołania z powierzenia pełnienia funkcji kierownika

W maju ubiegłego roku otrzymałem od pracodawcy pismo „powierzające mi pełnienie obowiązków kierownika” na czas określony do sierpnia tego roku. Na początku grudnia 2014 otrzymałem odwołanie z tej funkcji z dniem 31.12. Czy takie odwołanie było zgodne z prawem?

 

Konsekwencje podania swoich danych osobowych przez telefon

Wczoraj zadzwonił do mnie telemarketer, jak się okazało z numeru „nękającego”. Pan powiedział, że mój numer telefonu został wylosowany i mam do odbioru tablet. Żeby ją odebrać, muszę podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a firma przyśle mi zaproszenie na spotkanie i prezent

 

Ukrywanie dochodów przez męża aby nie płacić alimentów

Sprawa dotyczy ukrywania przez męża dochodów aby nie płacić alimentów. Mój były mąż zobowiązany jest do płacenia na moją rzecz alimentów w kwocie 2400 zł miesięcznie. Mając bardzo dobre zarobki, zmienił pracę, początkowo za wynagrodzeniem 8000 zł, po czym, po dwóch miesiącach zmienił umowę i według

 

Podział majątku za życia rodziców

Moi rodzice i rodzeństwo żyją. Dowiedziałem się, że rodzice chcą rozdysponować swoje dwa mieszkania między moje siostry. Podobnie planują zrobić z garażem, który wybudowałem ich z własnych pieniędzy. Czy mogą to zrobić? Jak dochodzić swoich praw do garażu?

 

Posłużenie się cudzym zdjęciem na portalu randkowym

Chciałam się spotkać z byłym chłopakiem i żeby się umówić, wysłałam mu zdjęcia innej osoby na portalu randkowym. Co mi grozi za posłużenie się cudzym zdjęciem? Przeprosiłam go za to. Usunęłam całe konto. Nigdzie tych zdjęć nie dodawałam, tylko wysłałam w wiadomości prywatnej. Nie kontaktuje się już

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »