Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do zapłaty za udostępnianie filmu w internecie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.06.2019

Dostałam przedprocesowe wezwanie do zapłaty za rzekome udostępnianie filmu w internecie. W zeszłym roku składałam w związku z tym zeznania na komendzie policji, gdzie powiedziałam, że nic takiego nie miało miejsca. Byłam na wyjeździe z rodziną, a w domu przybywała w tym czasie moja mama (już w tej chwili nieżyjąca). Postępowanie przygotowawcze zostało umorzone. Jak mam się zachować w obecnej sytuacji, dla mnie jest to próba wyłudzenia pieniędzy, a poza tym płacą,c przyznałabym się do winy. Czy powinnam wystosować pismo do kancelarii, że jest to nękanie? Poza tym na policji była mowa, że film był udostępniany w sierpniu 2016 r., a w piśmie z kancelarii widnieje data udostępniania z marca 2016 r. Załączam pisma.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do zapłaty za udostępnianie filmu w internecie

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż próba jednorazowego wezwania Pani do zapłaty nie stanowi nękania ani nie jest niezgodna z prawem, choć na pewno chodzi w wizerunek kancelarii, która takie wezwanie kieruje. Jak mniemam, z akt spraw wynika, iż to Pani mama miała udostępnić film, co w sposób istotny uwalnia Panią i członków Pani rodziny od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Mniemam, że umorzenie postępowania nastąpiło właśnie z uwagi na śmierć mamy. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, bowiem prawdą jest, że samo umorzenie nie reguluje sprawy cywilnej. Innymi słowy to, że postępowanie zostało umorzone, nie zamyka drogi do dochodzenia odszykowania na drodze cywilnej. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, o ile teoretycznie producent filmowy ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, ale będzie musiał wykazać, że kto inny aniżeli Pani mama ściągnął film. Zachodzi zatem pytanie, jakie dowody przedłożone zostały w toku postępowania karnego i czy możecie się Państwo posługiwać dowodami, z których będzie wynikało, że wówczas nie było Państwa w domu, a korzystanie z internetu w ówczesnym Państwa miejscu pobytu nie było możliwe – mam tu na myśli numer IP, za pomocą którego doszło do udostępnienia filmu.

 

W mojej ocenie na pismo należy odpisać, wskazując, po pierwsze, niekonsekwencje w zakresie daty kiedy miało dojść do udostępnienia filmu, po drugie wskazać, iż sprawa wydaje się być zakończona wobec treści postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego, po trzecie wskazałbym, iż jako strona postępowania producent ma pełne prawo wglądu do akt sprawy i gdyby to uczynił, zapewne wiedziałby, że po Państwa stronie odpowiedzialność cywilna nie występuje, albowiem gdyby tak było to analogicznie było by możliwe postawienie zarzutu karnego. Skoro nie można było postawić zarzutu karnego, a ten miał w szczególności określić osobę, która film udostępniła, nie sposób wskazać osoby pozwanej w tym zakresie.

 

O ile pisma będą się powtarzały (oczywiście nie licząc pisma będącego odpowiedzią na Państwa odpowiedź), wówczas można pokusić się o złożenie zawiadomienia na policję o tzw. dokuczaniu, spenalizowanym w art. 107 Kodeksu wykroczeń. Strona podmiotowa wykroczenia, o którym mowa w komentowanym artykule, polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego. Zamiar taki jest konsekwencją przyjęcia, że działanie sprawcy jest ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzuje się „złośliwością”. W wyroku z 22 czerwca 1995 r., sygn. akt III KRN 44/95, Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 k.w. polega na działaniu kierunkowym – »w celu dokuczenia innej osobie«, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość. Nawet samo stwierdzenie umyślności działania nie daje podstawy do przyjęcia odpowiedzialności za wykroczenie penalizowane tym przepisem”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »