Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i rozliczanie faktur

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.11.2011

Prowadzę działalność gospodarczą, rozliczając się ryczałtowo. Planuję kupować towar w niemieckich hurtowniach na fakturę 0% i sprzedawać go w Polsce. Jak będzie wyglądać rozliczanie faktur? Czy muszę (i jak?) uzyskać NIP UE?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to „nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz – pod warunkiem, że:

 

 1. nabywcą towarów jest:
  • podatnik, o którym mowa w art. 15 [tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności], lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a
    – z zastrzeżeniami z art. 10 ww. ustawy;
 2. dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a”.

 

Powyższe ma zastosowanie również w przypadku, gdy:

 

 • nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w wyżej wymienionym pkt 1,
 • dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w wyżej wymienionym pkt 2

  – jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu.

 

W tej sytuacji oczywiste jest, że nabywca musi wykazać, opodatkować i udokumentować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest (co do zasady) kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

 

W zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

 

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiane są faktury wewnętrzne.

 

Co do rejestracji jako podatnik VAT – osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności, którą jest:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5.  wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

  – złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

 

Podmioty zwolnione z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe 150 000 zł) lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą, ale nie muszą, złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

 

Jeżeli podmioty, o których mowa powyżej, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, VAT-R, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

 

 1. „przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
 2. przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
 3. przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
 4. przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9”.

 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 cytowanej ustawy „podatnicy podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. (…) Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał takiego zawiadomienia jako podatnika VAT UE”.

 

Podmioty, które uzyskają powyższe potwierdzenie, podając numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, przy:

 

 • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • świadczeniu usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,
 • nabywaniu usług, do których stosuje się art. 28b, dla których są podatnikami z tytułu importu usług

  – są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 + cztery =

»Podobne materiały

Dostawy wewnątrzunijne

Wysyłamy do krajów Unii produkowane w naszej firmie wyroby. Transport zlecamy polskim firmom transportowym, za co dostajemy faktury VAT z 23% podatkiem VAT. Czasami kosztami transportu obciążamy odbiorcę. Czy w takim przypadku prawidłowe jest zastosowanie stawki 0% nie tylko do sprzedawanych wyrobów

Produkcja odzieży w Rumunii

Nasza firma (jednoosobowa działalność gospodarcza) zajmuje się handlem detalicznym odzieży w Polsce. Planujemy otworzyć na terenie Rumunii szwalnię wyłącznie na potrzeby naszej sprzedaży (zarejestrowaną jako rumuńska firma). Proces logistyczny wyglądałby w ten sposób: kupujemy w Polsce tkaniny na po

Sprawa celna - Szwajcaria, Polska

Jestem przewoźnikiem, który realizował przewóz towaru ze Szwajcarii do Polski. Poprzez przeoczenie kierowcy nie zostało dokonane oclenie towaru w urzędzie celnym na terenie Austrii. W związku z tym dostarczony towar został objęty cłem i VAT w kraju i została wydana decyzja o wspólnej odpowiedzialnoś

Zabezpieczenie należności celnych - odpowiedzialność spedytora

Jako firma spedycyjna nie mamy własnej agencji celnej. Współpracujemy z kilkoma agencjami w Polsce. W imporcie dla naszych klientów oferujemy odprawy celne. Klient wypełnia i podpisuje upoważnienie dla agencji celnej (naszego partnera). Jest to upoważnienie pośrednie lub bezpośrednie. Część odpraw d

List przewozowy CMR a żądanie dostarczenia 2 egzemplarzy listu przewozowego

Mamy pytanie o list przewozowy CMR. Jesteśmy firmą spedycyjną, w spornej sprawie dostarczyliśmy towar. Firma, która nam to zleciła, chce 2 oryginalne listy przewozowe CMR, i w dodatku jeden z podpisem odbioru. Te dokumenty są oczywiście nie do zdobycia, co więc zrobić? Podali, że chcą list przewozo
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »