Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsze wypłacenie nagrody jubileuszowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.08.2019

Jestem nauczycielką z 33-letnim stażem. W tym roku przechodzę na emeryturę. Wystąpiłam do dyrektora o wcześniejsze wypłacenie nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, przedstawiając zeznania 2 świadków o mojej pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w latach od 1975 do 1978 oraz zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa przez moich rodziców. ZUS zaliczył mi ten okres do stażu pracy, a pracodawca nie. Pracodawca zalicza pracę w innych jednostkach niż szkoła, ale nie z rolnictwa. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Różnice w podejściu pracodawcy i ZUS-u do tego samego tematu wynikają z różnych przepisów, jakie to regulują.

 

Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 roku, Nr 54, poz. 310) ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także m.in.:

 

  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 roku okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem;
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

 

Do pracowniczego stażu pracy wlicza się bowiem okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców poprzedzające objęcie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie jego prowadzenia (por. wyrok SN z dnia 14 października 1994 r., sygn. akt I PRN 82/94; uchwała SN z dnia 8 czerwca 1993 r., sygn. akt I PZXP 20/93). Na równi z objęciem gospodarstwa rolnego rodziców uznaje się przemienne objęcie gospodarstwa rolnego rodziców.

 

Objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego nie musi następować bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy. Objęcie nie musi również następować w jakimś określonym czasie po zaprzestaniu pracy w gospodarstwie. Ustawodawca nie przewidział bowiem ani warunku „bezpośredniości” objęcia, ani jakiegokolwiek okresu, w trakcie którego dojść musi do objęcia gospodarstwa po zaprzestaniu w nim pracy (por. wyrok SN z dnia 7 września 1999 r., sygn. akt I PKN 250/99).

 

Sąd podkreślił też, że pojęcie „objęcia” gospodarstwa oznacza także objęcie części gospodarstwa rolnego mogącej według kryteriów formalnych stanowić gospodarstwo rolne (wyrok SN z dnia 15 czerwca 1996 r., sygn. akt II UKN 688/98,, wyrok SN z dnia 15 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 688/98). Przyjmuje się, iż gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (art. 553 Kodeksu cywilnego). Minimalna norma obszarowa obowiązująca przy obrocie nieruchomościami rolnymi nie została określona.

Z uwagi na to, że wnioskowała Pani o zaliczenie okresu przed 1983 rokiem. koniecznym warunkiem jest późniejsze przejęcie tego gospodarstwa.

 

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o zaliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) stanowi, że ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, to istnieje możliwość wliczania pracownikowi także okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w wypadkach określonych w tej ustawie. Chodzi tu o wliczenie do stażu pracy takiej pracy w gospodarstwie rolnym, która była wykonywana w warunkach odpowiadających wymaganiom ustawowym. Wśród tych warunków przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 wyżej powołanej ustawy wymienia podlegające zaliczeniu do pracowniczego stażu pracy okresy wykonywania pracy po ukończeniu 16 roku życia, przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem. Dokonując wykładni tego przepisu Sąd Najwyższy w swej uchwale z dnia 8 czerwca 1993 r., sygn. akt I PZP 20/93, wyjaśnił, że: „w sytuacji, gdy po okresie pracy w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców osoba obejmuje gospodarstwo teściów i rozpoczyna jego prowadzenie osobiście lub ze współmałżonkiem, okres tej pracy przypadający po ukończeniu 16 roku życia, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) podlega wliczeniu do stażu pracy, uprawniającego do nagrody jubileuszowej”.

 

Jeśli więc przepisy regulaminu w zakładzie pracy ani układu nie przewidują korzystniejszych zapisów – to okres ten nie zostanie zaliczony, o ile nie przejęła Pani tego gospodarstwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - jeden =

»Podobne materiały

Emerytura dla pracownika Wojska Ochrony Pogranicza

Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza od 12.01.1972 r. do 15.10.1986 r., gdzie za rok służby liczono półtora roku wysługi. Przez cały czas do dzisiaj pracuję zawodowo na odcinku cywilnym, mam 56 lat. Czy mogę starać się o emeryturę wojskową i jakie przepisy prawne to regulują?  

 

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie tego dokumentu przez ZUS

Złożyłam do ZUS wniosek o emeryturę, której mi nie przyznano, ponieważ brakuje mi 15 miesięcy zatrudnienia. Nie zostały one uznane, gdyż na świadectwie pracy z lat 1957-1959 nie ma pieczątki imiennej referenta kadr. Czy ta pieczątka jest taka ważna? Co powinnam zrobić, by udowodnić fakt zatrudnienia

 

Emerytura nauczycielska a ponowne podjęcie pracy

31 grudnia 2007 roku rozwiązałem umowę o pracę ze szkołą, przechodząc na emeryturę nauczycielską (wniosek złożyłem 03.01.2008 r.). Ponownie zatrudniono mnie w tej samej szkole od 2 stycznia 2008 roku, a emerytura została mi przyznana 01.01.2008 r. W lutym 2009 r. złożyłem rozliczenie o osiągany

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »