.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura – pracownik PKP

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 18.03.2009

Małżonka pracuje na stanowisku kasjera towarowego PKP i zatrudniona jest od 1977 r. Okres składkowy nie był przerywany, a za 2 lata żona osiągnie 55 lat i 32-letni staż pracy. Czy w związku z tym będzie miała prawo do wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat? Czy pracodawca może w tej chwili wypowiedzieć jej umowę o pracę (z winy pracodawcy, redukcja zatrudnienia)?  


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Pana sytuacji zastosowanie mają przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

 

Warunkami uzyskania prawa do emerytury kolejowej są:

  • wiek,
  • staż pracy na dzień 1 stycznia 1999 r.,
  • brak umowy z otwartym funduszem emerytalnym,
  • rozwiązanie stosunku pracy.

 

Pokrótce omówię te warunki.

 

Emerytura kolejowa będzie przysługiwała Pana żonie, jeżeli do 1 stycznia 1999 r. (w dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej) posiadała 20-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 15 lat zatrudnienia na kolei.

 

Zatem jeżeli w latach 1977–1999 Pańska żona pracowała na kolei, to jej staż pracy na dzień 1 stycznia 1999 r. wynosi około 22 lat, co oznacza, że Pańska żona spełnia wymogi stażowe do uzyskania emerytury kolejowej. Jeśli zaś w tym okresie nie pracowała co najmniej 15 lat na kolei, to nie spełnia wymogów stażowych do uzyskania prawa do emerytury kolejowej.

 

Wcześniejsza emerytura przysługiwać będzie pod warunkiem, że Pana żona osiągnie obniżony wiek emerytalny (55 lat), rozwiąże dotychczas trwający stosunek pracy, a także jeśli nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego.

 

Osiągnięcie wieku 55 lat dla uzyskania uprawnień emerytalnych nie jest oznaczone żadną granicą. Pańska żona osiągnie ten wiek w 2011 r.

 

Jeśli jednak Pańska żona jest członkiem OFE i umowa o członkostwo w funduszu nie została dotychczas unieważniona, to żona może uzyskać wcześniejszą emeryturę, o ile złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

 

Jeżeli Pańska żona spełni te wszystkie kryteria, to w dniu ukończenia 55 lat spełni warunki przyznania jej emerytury kolejowej i będzie mogła złożyć wniosek o przyznanie tej emerytury.

 

Na mocy przepisu art. 39 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Przepis ten oznacza, że Pańska żona jest pracownikiem objętym ochroną tego przepisu, gdyż pozostały jej 4 lata do uzyskania prawa do emerytury.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 28 marca 2002 r. (I PKN 141/01, OSNP 2004, nr 5, poz. 86) niższy od powszechnego wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze jest dla nich normalnym, ustawowym wiekiem emerytalnym, a to z kolei sprawia, że tacy pracownicy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego właściwego dla tych kategorii zatrudnienia korzystają ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w przepisie art. 39 K.p.

 

Istota tego zakazu polega na niedopuszczalności wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ochronnym.

 

Przepisu art. 39 K.p. nie stosujemy wtedy, kiedy pracodawca ogłasza upadłość lub zostaje zlikwidowany. Taka sytuacja w przypadku Pańskiej żony nie ma miejsca.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »