Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli – warunki uzyskania prawa

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 26.10.2010

Nauczyciele mają wyjątkowe uprawnienia emerytalne. Mogą przejść na tzw. emeryturę bez względu na wiek albo z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze. Prawo do emerytury zależy od spełnienia szeregu przesłanek m.in. od konieczności rozwiązania stosunku pracy, stażu i wymiaru czasu pracy nauczycielskiej oraz charakteru ostatniego zatrudnienia.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca nauczyciela jest uznana za pracę wykonywaną w szczególnym charakterze na podstawie § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach (Dz. U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

 

Nauczyciele mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek lub też na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym.

 

Emerytura bez względu na wiek

 

Prawo do emerytury bez względu na wiek reguluje treść art. 88 Karty Nauczyciela. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest spełnienie następujących warunków:

 

 1. posiadanie 30-letniego stażu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze – pracy nauczycielskiej, a w przypadku nauczycieli szkolnictwa specjalnego – 25-letniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym;
 2. 20 lat zatrudnienia w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć;
 3. rozwiązanie stosunku pracy nauczycielskiej na wniosek nauczyciela.

 

Warunek rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela nie jest wymagany, jeżeli z nauczycielem rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela lub stosunek pracy nauczyciela wygasł z mocy prawa na skutek 6-miesięcznego okresu przebywania w stanie nieczynnym.

 

Jeżeli nauczyciel bezpośrednio przed przejściem na emeryturę był zatrudniony u kilku pracodawców, u których wykonywał pracę uznawaną za pracę nauczycielską, to warunek rozwiązania stosunku pracy (jako przesłankę uprawniającą do nabycia prawa do emerytury) uznaje się za spełniony tylko wówczas, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy ze wszystkimi pracodawcami.

 

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli:

 

 1. spełnili warunki do uzyskania emerytury w ciągu dziesięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), z wyjątkiem warunku rozwiązania stosunku pracy; oraz
 2. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

 

Emerytura w obniżonym wieku emerytalnym

 

Nauczyciel może również nabyć prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze przy spełnieniu poniższych przesłanek:

 

 1. posiadanie okresu zatrudnienia 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej;
 2. posiadanie okresu zatrudnienia 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15 lat pracy nauczycielskiej;
 3. dotyczy nauczycieli urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku oraz urodzonych w latach 1949-1968;
 4. zatrudnienie stałe i w pełnym wymiarze czasu zajęć w okresie wykonywania pracy nauczycielskiej;
 5. nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa;
 6. rozwiązanie stosunku pracy nauczycielskiej co do zasady na wniosek nauczyciela.

 

Należy zaznaczyć, że nauczyciel nabywa prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym z takim zastrzeżeniem, że na dzień 1 stycznia 1999 r. zostały spełnione warunki ogólne i szczególne pracy, natomiast sam warunek wieku emerytalnego może być osiągnięty po tej dacie i niezależnie od tego, czy w chwili dożycia wieku 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) nauczyciel będzie posiadał status pracownika, czy też w ogólne będzie on pracował.


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • zero - VI =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »