Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsza emerytura dla pracownika obsługi lotniska

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 19.07.2019

Od 17 lat pracuję przy bezpośredniej obsłudze lotniska i pragnę zapytać o możliwość wcześniejszej emerytury. Nikt z mojej firmy nie mówił o takiej możliwości. Jaka jest procedura, bym mógł skorzystać ze skrócenia lat pracy? Mam obecnie 44 lata.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie emerytura wcześniejsza jest przewidziana tylko dla niektórych grup zawodowych. Nauczycieli – póki co, i mundurowych, górników.

 

Praca w szczególnych warunkach miała znaczenie dla osób, które ją wykonywały przez 1999 rokiem – chodzi o emeryturę z art. 184 ustawy emerytalnej lub emeryturę pomostową. Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.) „prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5–12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy”.

 

Ustawa o emeryturach pomostowych dopuściła odstępstwa od przesłanki wymienionej w jej art. 4 pkt 6. Zgodnie z powołanym przepisem „prawo do emerytury pomostowej przysługuję również osobie, która:

 

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1–5 i 7 i art. 5–12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt. 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3”.

 

Przepisy ten wprowadził warunki, które winny być spełnione łącznie przez ubezpieczonego, aby mógł się skutecznie domagać przyznania emerytury pomostowej, a mianowicie posiadanie co najmniej 25-letniego okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 15 lat pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy.

 

W art. 3 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych wskazano, że prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy.

 

W załącznikach nr 1 i 2 do ustawy do kategorii prac w szczególnych warunkach zaliczono 40 rodzajów prac, zaś do kategorii prac o szczególnym charakterze – 24 rodzaje prac. Oznacza to istotne ograniczenie zakresu podmiotowego prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu szczególnych warunków pracy w porównaniu z regulacją zawartą w art. 32 ustawy oraz w rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego. Ograniczenie to jest konsekwencją postępu technicznego, dzięki któremu w wielu wypadkach udało się wyeliminować czynniki szkodliwe dla zdrowia ze środowiska pracy oraz pozbawić wiele rodzajów prac znacznego stopnia uciążliwości.

 

Nie każde stanowisko pracy uznane jest za szkodliwe. Tylko prace na stanowiskach wymienionych w ustawie oraz zgłoszonych przez pracodawców jako szkodliwe uprawniają do emerytury pomostowej.

 

Pracodawcy mają obowiązek prowadzić wykaz stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz płacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Jeśli uważa Pan, że Pana stanowisko powinno się znaleźć na wykazie, proszę zawiadomić PIP. Jeśli nie zostanie Pan zgłoszony – Pana stanowisko, i nie będzie Pan na liście pracowników, za których odprowadza się składki na FEP, nie będzie miał Pan prawa do emerytury w obniżonym wieku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus IX =

»Podobne materiały

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie mi

 

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Kiedy przejść na emeryturę aby nie stracić ostatniej pensji?

Kiedy mam przejść na emeryturę? Jaki termin będzie dobry? Podobno „nie w czerwcu”, a świadectwo pracy należy pobrać „po 20. każdego” miesiąca, aby nie stracić pensji. Jestem wykładowcą w szkole wyższej, mam 65 lat, chciałabym pobierać emeryturę od sierpnia. Proszę o odpowiedź

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »