.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ważność testamentu sporządzonego za granicą

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 14.06.2011

Jestem obywatelką Polski, ale mieszkam na stałe za granicą, w Kanadzie. W obu krajach mam majątki. Chciałabym sporządzić testament za granicą. Adwokat zasugerował, by sprawdzić, czy dokument będzie ważny w Polsce. Czy muszę sporządzić dwa testamenty (jeden dotyczący nieruchomości w Kanadzie, a drugi – tych w Polsce)? Czy może to być dokument wystawiony przez osobę uprawnioną, a przeze mnie tylko podpisany? Czy ktoś będzie mógł zakwestionować jego ważność, jeśli świadkowie podpisywania testamentu nie będą już żyli?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sprawach spadkowych obowiązuje prawo ojczyste spadkodawcy. Jest nim prawo kraju, którego obywatelstwo spadkodawca posiada.

 

O ważności testamentu, o formie, w jakiej może on być spisany, decyduje więc prawo ojczyste osoby, która chce przekazać swą ostatnią wolę. Jeśli jednak testament ma być sporządzony za granicą, wystarczy zachowanie formy wymaganej dla testamentu w państwie, w którym ma być sporządzony.

 

Jeżeli więc jest Pani obywatelką polską, do spadku po Pani stosuje się polski Kodeks cywilny.

 

Ważny zatem będzie testament własnoręczny spisany za granicą, jeśli spełni wszystkie wymagania formalne przewidziane w Kodeksie cywilnym.

 

Nie każdy testament własnoręczny odpowiada prawu polskiemu.

 

Spadkodawca musi go sporządzić w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament będzie nieważny, jeśli zostanie spisany ręką innej osoby lub na komputerze czy maszynie do pisania i tylko podpisany przez spadkodawcę.

 

Trzeba też pamiętać o dacie, jednakże jej brak nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeśli nie ma wątpliwości, że spadkodawca był zdolny do sporządzenia testamentu, oczywista jest treść testamentu lub wzajemny stosunek kilku testamentów. Możliwe jest bowiem spisanie kilku i liczy się wtedy albo ich kolejność, albo treść.

 

Testament będzie jednak w Polsce ważny także wówczas, gdy odpowiada prawu państwa, w którym został spisany, w tym wypadku prawu kanadyjskiemu. Oznacza to m.in., że jeśli np. chce Pani przekazać testamentem nieruchomość znajdującą się w Polsce, a mieszka Pani w Kanadzie, powinna Pani udać się do kanadyjskiego notariusza, który spisze testament zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla testamentów przez prawo kanadyjskie. Taki testament będzie ważny także w świetle prawa polskiego.

 

Nie musi zatem Pani przyjeżdżać w celu sporządzenia testamentu z Kanady do Polski, wystarczy sporządzić testament zgodnie z przepisami prawa kanadyjskiego i poświadczyć testament w Kanadzie przed notariuszem lub spisać go własnoręcznie zgodnie z opisanymi przez mnie powyżej wymogami prawa polskiego.

 

Jeżeli prawo kanadyjskie przewiduje sporządzenie testamentu przez adwokata na komputerze, a Pani podpisze się w obecności świadków na tak utworzonym dokumencie, to ten testament będzie ważny również w Polsce.

 

W kwestii ewentualnego podważenia wiarogodności testamentu sporządzonego w Kanadzie osoba chcąca tego dokonać będzie musiała w tym wypadku powoływać się na prawo kanadyjskie, a nie polskie, bowiem to w Kanadzie będzie sporządzony Pani testament.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »