.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ważność faktur elektronicznych

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.11.2013

Firma, w której pracuję, otrzymała fakturę elektroniczną (w załączniku). Mój pracodawca nie chce jej jednak uznać, twierdząc, że musi być podpis wystawcy. Według mojej wiedzy faktura jest ważna. Zapłaciłem za nią z własnych pieniędzy, a zakład odmawia mi zwrotu. Faktura jest na niewielką kwotę, ale wkrótce może pojawić się ich więcej. Kto ma rację – ja czy pracodawca? Jak domagać się zwrotu pieniędzy od firmy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z ważnością faktur elektronicznych.

 

Zasadniczo sprawę faktur elektronicznych reguluje wydane na podstawie art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli.

 

W § 4 ust. 1 rozporządzenia jest zapis, że: „faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury”.

 

Natomiast § 3 rozporządzenia mówi, że: „przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy”.

 

Każdy podatnik zamierzający przesyłać faktury elektronicznie musi najpierw uzyskać od swoich kontrahentów zgodę na taką formę ich przesyłania. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2012 r. § 3 ówcześnie obowiązującego rozporządzenia o fakturach elektronicznych z 2010 r. precyzował, że akceptacja może zostać wyrażona w formie pisemnej bądź elektronicznej (dokładnie brzmiał on tak: „Faktury mogą być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury, zwanej dalej »akceptacją«. Akceptacja może być wyrażona w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku akceptacji w formie elektronicznej przepisy § 4 stosuje się odpowiednio”). Aktualnie obowiązujące rozporządzenie, które Panu cytuję, jak Pan widzi, w § 3 stanowi, że przesyłanie faktur w formie elektronicznej: „wymaga akceptacji ich odbiorcy”. Nie ma już określonej formy, a więc nie musi być ona już pisemna, ale wciąż wymagana jest akceptacja odbiorcy do wystawienia mu faktury elektronicznej.

 

Podejrzewam, że w tym przypadku zgody takiej nie było i stąd brak akceptacji, a nie chodzi tu stricte o podpis, bo od 2004 r. nie ma już obowiązku składania podpisów na fakturze VAT, tu ma Pan absolutną rację.

 

Ponieważ Pan już tę fakturę opłacił, to nie ma możliwości jej anulowania, ponieważ jest ona w obrocie prawnym. W tym miejscu wyjaśnię Panu, że kwestia anulowania faktur nie jest uregulowana przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ani rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Niemniej jednak można stwierdzić, że w praktyce, w celu uproszczenia obrotu, wykształcił się sposób anulowania faktur, który jest powszechnie akceptowany przez organy podatkowe. W przypadku, gdy wystawiona faktura nie została jeszcze wprowadzona do obrotu prawnego, uznaje się, że nie ma konieczności poprawiania błędów poprzez wystawienie faktury korygującej, ale dopuszczalne jest anulowanie faktury sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonania na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2007 r., sygn. IP-PP2-443-278/07-4/MS).

 

W wyroku z 28 kwietnia 2009 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (sygn. akt I SA/Lu) sąd stwierdził, że: „o wprowadzeniu faktury do obrotu prawnego można mówić niewątpliwie wówczas, gdy została ona odebrana przez nabywcę, co oznacza, że w takim przypadku wystawca faktury nie ma już możliwości dokonania jej anulowania, a może tylko dokonać jej korekty na zasadach określonych stosownymi przepisami”.

 

Dlatego też niestety tu nie ma wielkiego pola manewru.

 

Ale ponieważ pyta Pan o przyszłość, proszę zadbać, aby ta zgoda została wyrażona, mimo braku takiego obowiązku, na piśmie, wówczas nie będzie podstaw do podważania ważności takiej faktury.

 

Natomiast jeśli zakład pracy powołuje się tylko na brak podpisu, to oczywiście nie ma racji i proszę się powołać na treść § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, który określa niezbędne wymogi faktury VAT. W myśl tego przepisu faktura powinna zawierać:

 

 • datę jej wystawienia;

 

 • kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

 

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

 

 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. a;

 

 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;

 

 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;

 

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

 

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

 

 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

 

 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

 

 • stawkę podatku;

 

 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

 

 • kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

 

 • kwotę należności ogółem.

 

Wśród niezbędnych wymogów niewątpliwie nie ma podpisu. Ponadto uiścił Pan wynagrodzenie za świadczenie, które jest realizowane, stąd dziwi mnie postawa Pana pracodawcy.

 

Jeżeli chciałby Pan dochodzić od pracodawcy zwrotu tej kwoty, to podstawą mogłyby być przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a konkretniej art. 405 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy, zgodnie z którym kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Oczywiście jednak z uwagi na wartość odradzałabym powództwo, bo bardziej się Pan z pewnością będzie denerwował, niż to chyba jest warte, ale gdyby miało być więcej takich faktur, to sugerowałabym żądanie zwrotu tej kwoty na tej właśnie podstawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć plus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl