.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ważność umowy o pracę podpisanej w formie elektronicznej

Otrzymałam umowę o pracę w polskiej spółce (w KRS widnieje jedynie zagraniczny właściciel) do podpisu zdalnie w formie elektronicznej formie PDF. Umowę pracodawca opatrzył ksero swojego podpisu (brak podpisu kwalifikowanego). Odesłałam umowę podpisaną w PDF bez podpisu kwalifikowanego. Czy taka umowa jest ważna? Nie podpisałam umowy własnoręcznie. Pracodawca nie przebywa na terenie Polski, jedynie posiada osobę, która ma pełnomocnictwo (nie jest prokurentem). Czy mogę starać się o grzywnę dla pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ważność umowy o pracę podpisanej w formie elektronicznej

Zawarcie umowy o pracę

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 § 2: „umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”.

Podpisy na umowie

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli lub wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany (art. 78 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy).

 

W odniesieniu do elektronicznej formy czynności prawnej według obowiązującego od dnia 8.09.2016 r. przepisu art. 781 Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym; oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

 

Złożenie oświadczenia w formie skanu oczywiście nie stanowi wypełnienia przepisów ustawy w zakresie formy pisemnej. Nie mają natomiast zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące skutków niezachowania formy pisemnej umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta w formie ustnej lub dokumentowej jest skuteczna, a jedynie na pracodawcy ciąży obowiązek z § 2.

 

Umowa o pracę jest ważna i skuteczna, dla zachowania formy wymagane jest, aby pracodawca na piśmie potwierdził ustalenia co do rodzaju, formy i warunków umowy jeszcze przed przystąpieniem do pracy.

Brak potwierdzenia umowy na piśmie

Według art. 281 § 1 pkt 2 niepotwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000zł. Czyn ten jest zagrożony wyższą grzywną – od 1500 do 45 000 zł – jeżeli dotyczy pracownika ujawnionego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych jako osoby, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (art. 281 § 2 zdanie drugie w brzmieniu obowiązującym od 13.07.2021 r., Dz. U., poz. 1162).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl