Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wątpliwości co do prawa kierownika do dodatku pieniężnego za przepracowane w dni robocze godziny nadliczbowe

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 22.02.2010

Pracując na stanowisku kierownika oddziału w elektrowni, w okresie rozliczeniowym II kwartału przepracowałem w dni robocze 30 godzin ponad mój wymiar czasu pracy. Zgodnie z obowiązującymi zasadami za czas przepracowany należał mi się czas wolny w wymiarze godzina za godzinę. Ponieważ nie wykorzystałem wolnego na własny wniosek, a pracodawca nie wyznaczył terminu wolnego do końca kwartału, byłem przekonany, że za te godziny zostanie mi wypłacone wynagrodzenie. Nieodbieranie przeze mnie czasu wolnego, jak również brak wyznaczenia czasu przez pracodawcę było podyktowane potrzebami zakładu. Ponieważ przy wynagrodzeniu nie otrzymałem zapłaty za te przepracowane nadgodziny, zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie do działu płac. Otrzymałem odpowiedź, iż zgodnie z zarządzeniem prezesa nieodebrane godziny do końca kwartału przepadają i nie jest wypłacany ekwiwalent pieniężny. Proszę o informację, czy jest to zgodne z Kodeksem pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przytoczonym stanem faktycznym jest Pan zatrudniony w charakterze kierownika wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Pana przedsiębiorstwie.

 

Przepisem regulującym pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych w tym samym charakterze co Pan jest art. 1514 Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z jego brzmieniem: „Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (...)”.

 

Od powyższej zasady przewidziany jest jeden wyjątek, zgodnie z którym pracownikom wskazanym powyżej „za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę i święto przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych w wysokości określonej w art. 1511 § 1, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od pracy”.

 

Pana godziny nadliczbowe powstały w dni robocze, dlatego też dni wolne od pracy, na które wskazuje Pan w swoim zapytaniu, wynikają z dodatkowych uprawnień przyznanych na Pana stanowisku, a nie z regulacji Kodeksu pracy.

 

Zarządzenie, o którym Pan wspomina, precyzuje, że z tytułu nadgodzin w dniach roboczych przysługuje pracownikom prawo do dni wolnych. Nie jest to świadczenie wymienne na dodatek do wynagrodzenia.

 

Nie podaje Pan treści owego zarządzenia, ale z Pana słów wynika, że zarządzenie to określa, iż prawo do udzielenia dodatkowego dnia wolnego wygasa z upływem pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Jest to jedyny element, co do którego można mieć wątpliwości w zakresie wskazanego zarządzenia.

 

Zgodnie z art. 291 § 1 Kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem lat 3 od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Z kolei zgodnie z § 4 terminy przedawnienia nie mogą być wydłużane, ani skracane przez czynności prawne (w tym oświadczenia woli).

 

Pracodawca w owym zarządzeniu przyznaje pracownikowi określone uprawnienie do dni wolnych po spełnieniu określonych warunków przez tego ostatniego (praca w godzinach nadliczbowych). Ograniczając możliwość ich wykorzystania do zakończenia pierwszego kwartału roku następnego, określa oświadczeniem woli termin przedawnienia roszczenia o wykorzystanie przedmiotowych dni wolnych. Przyjmując założenie powyższe, że okres przedawnienia nie może być skrócony przez czynność prawną, postanowienie o określeniu czasu na wykorzystanie prawa do czasu wolnego można interpretować jako z mocy prawa nieważne.

 

Zgodnie więc z powyższym, moim zdaniem, przysługuje Panu nadal roszczenie o przyznanie dni wolnych z tytułu niewykorzystanych nadgodzin. Jednakże jest to opinia oparta wyłącznie na interpretacji przepisów ustawy, która w wypadku ewentualnego sporu sądowego pozostawać będzie swobodnej ocenie sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 6 =

»Podobne materiały

Ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych

Czy mogę uzyskać ekwiwalent za pracę w godzinach nadliczbowych, w sytuacji braku możliwości wykorzystania nadgodzin w postaci dni wolnych od pracy? Brak możliwości wykorzystania nadgodzin był spowodowany upływem terminu na pełnienie zawodowej służby wojskowej.

 

Nadgodziny

Pracowaliśmy w wolną sobotę i niedzielę po 8 godzin na zmiany do usunięcia awarii, do godz. 22 w niedzielę. Kadrowiec rozpisał nam godziny nadliczbowe w piątek 3 i w niedzielę 13 godzin, argumentując, że lepiej „wyjdziemy”, nie wykazując pracy w sobotę i nie oddając nam dnia wolnego. Jak

 

Brak wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Pracuję w firmie, w której od kilku miesięcy otrzymuję polecenie pracy w godzinach nadliczbowych (około 40 miesięcznie), lecz żadna z nich nie została rozliczona. Pracodawca kazał mi wypisywać delegacje. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Co mogę zrobić w tej sprawie?

 

Jak liczyć i rozliczać godziny nadliczbowe?

Mam podpisaną umowę na 40 godzin tygodniowo (weekendy wolne). Bywam w pracy np. 18 godzin bez przerwy – od środy od godz. 18 do czwartku do godz. 12. Znów do pracy przyszedłem w piątek. Zdaniem przełożonego miałem tyle wolnego, że rekompensuje to pracę w godzinach nadliczbowych. Czy to właściw

 

Zmiana wymiaru etatu nauczyciela akademickiego

W połowie roku akademickiego otrzymałam decyzję o wypowiedzeniu dotychczasowych warunków. Zmniejszono mi etat, tj. pensum z 360 do 180 godzin. W semestrze letnim, mimo obowiązku przepracowania 90 godzin, przepracowałam ich 240. Uznałam, że 150 godzin to nadgodziny. Przełożony jednak stoi na stanowis

 

Czy muszę brać nadgodziny w okresie wypowiedzenia?

Pracuję w firmie od kilku lat, mam umowę na czas nieokreślony, z początkiem miesiąca chciałbym złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w tym czasie też zamierzam normalnie przychodzić do pracy. W firmie praca odbywa się w godzinach 8-16, jednak co roku w okresie wios

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »