Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki wniosek o wcześniejsze zwolnienie z zakładu karnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.11.2016

Mój przyjaciel został dwukrotnie skazany: w pierwszym przypadku orzeczono względem niego karę pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy; w drugim – karą 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Aktualnie mija 8. miesiąc pozbawienia wolności. Czy jest szansa, żeby mój przyjaciel wyszedł szybciej z więzienia, jaki wniosek w jego sprawie można by złożyć? Czy warto wnioskować o wydanie wyroku łącznego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Z dniem 1 lipca 2015 r. uchylono przepis art. 92 K.k., zgodnie z którym wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane; przepis art. 71 § 2 stosuje się odpowiednio.

 

Zastanawiam się jednak, po co Pani chce wnosić o wydanie wyroku łącznego, skoro w drugim przypadku mamy do czynienia z karą 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Kara pozbawienia wolności nie podlega zatem wykonaniu, albowiem jest zawieszona. Jak mniemam, obecnie Pani przyjaciel nie otrzymał zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Na dzień dzisiejszy jest wykonywana kara pozbawienia wolności, która obyta została już w wymiarze 8 miesięcy. Po wyjściu z zakładu karnego, jeżeli nie zostanie zarządzona kara 6 miesięcy, Pani przyjaciel nie zostanie wezwany do zakładu karnego.

 

W mojej ocenie niekorzystne jest wnioskowanie do wydanie wyroku łącznego, lecz należałoby się starać o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania pozostałej części kary. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 K.k., a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 K.k.

 

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary. Wskazuje Pani, że znajomy odbył już 8 miesięcy kary pozbawienia wolności, a zatem do spełnienia warunku formalnego, tj. połowy odbywania kary pozostał tylko 1 miesiąc. Nie pisze Pani bowiem nic na temat tego, że skazanie obejmowało recydywę. Jeżeli zatem Pani znajomy zachowuje się w zakładzie karnym w sposób poprawny, osobiście radziłbym mu starać się o przedterminowe warunkowe zwolnienie.

 

 

 

 

Opis sprawy ze stycznia 2016 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 6 =

»Podobne materiały

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

 

kiedy można ubiegać się o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary?

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

 

Rozłożenie grzywny na raty

Odbyło się postępowanie karne. Mam do zapłacenia grzywnę oraz koszty sądowe. Ponieważ jestem w trudnej sytuacji finansowej, chciałbym rozłożyć grzywnę na 70 rat. Jednak wyczytałem, że maksymalna liczba rat to 36. Czy da się to jakoś obejść i rozłożyć grzywnę na 70 rat?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »