.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe zwolnienie

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 12.03.2013

Znajomy dostał wyrok w zawieszeniu i nakaz naprawienia szkody. Miał zapłacić pewnej osobie 4200 zł. Nie zrobił tego i sąd odwiesił wyrok. Od kilku dni znajomy przebywa w zakładzie karnym. Czy jeżeli rodzina naprawi szkodę i zapłaci, to znajomy będzie mógł wyjść z zakładu? Jak uzyskać warunkowe zwolnienie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, jeżeli zapadło prawomocne postanowienie o zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności, wykonanie przez Pana znajomego środka karnego – tj. zapłacenie zasądzonej kwoty – nie jest podstawą żądania wypuszczenia z zakładu karnego.

 

Zgodnie z art. 75 § 2 Kodeksu karnego:

 

„§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności (…) jeżeli uchyla się od (…) wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych”.

 

Ponieważ Pana znajomy nie wykonał orzeczonego środka karnego, sąd mógł zarządzić wykonanie kary. Pana znajomy mógł wnieść zażalenie na postanowienie o zarządzeniu wykonania kary i jeżeli zapłaciłby zasądzoną kwotę, to być może sąd II instancji uchyliłby postanowienie sądu orzekającego o wykonaniu kary.

 

W chwili obecnej zapłacenie zasądzonej kwoty może Pana znajomemu ułatwić uzyskanie warunkowego zwolnienia z odbycia połowy kary (chyba że Pana znajomy został skazany w warunkach recydywy – wtedy okres ten jest inny). Zgodnie bowiem z art. 77 Kodeksu karnego sąd bierze pod uwagę postawę skazanego w czasie odbywania kary.

 

„Art. 77. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

 

Pana znajomy poza warunkowym zwolnieniem może się starać o przerwę w wykonaniu kary.

 

Zgodnie z art. 153 Kodeksu karnego wykonawczego sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

 

Stosownie do art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego uzyskanie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności na okres co najmniej 1 roku pozwala w stosunku do więźnia, który odbył już przynajmniej 6 miesięcy kary, na zwolnienie go z odbycia reszty kary za zasadach powołanego powyżej art. 77 Kodeksu karnego.

 

„Art. 155. § 1. Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »