Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienia na zasadach szczególnych tutaj podamy parę przykładów. Jeśli członek Twojej rodziny lub znajomy jest w więzieniu i jego postawa uległa poprawie lub odbył co najmniej 6 miesięcy kary, to może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 Mój przyjaciel przebywa w zakładzie karnym. Ciężko znosi pobyt, a ponieważ jest chory i nie może pracować, to nie ma żadnych nagród. Ma z kolei naganę, bo matka przekazała mu podczas widzenia nieco pieniędzy, a oboje nie wiedzieli, że nie można. Jest tam od 2008 r., a kara kończy się w 2010 r. Wychowawca powiedział, że połowa kary mija w lipcu i że może się starać o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Czy realne jest to warunkowe przedterminowe zwolnienie? Czy potrzebny jest adwokat, czy to bez znaczenia? Czy możecie kogoś polecić?

Zgodnie z przepisem art. 77 § 1 Kodeksu karnego: „Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa”.

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach (jednak jeżeli był recydywistą, to po odbyciu co najmniej 2/3 kary, a jeśli recydywa była wielokrotna, to po odbyciu 3/4 kary, przy czym warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2000 r. (SK 21/99, OTK ZU 2000, z. 5, poz. 144) stwierdził: „Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy nie kształtuje instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia jako prawa podmiotowego skazanego. To sąd, zgodnie z art. 77 i 78 K.k., »może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary« skazanego na karę pozbawienia wolności po spełnieniu przewidzianych w tych przepisach przesłanek. Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest zawsze fakultatywne. Nie może więc być mowy o »przyznaniu prawa do warunkowego przedterminowego zwolnienia«. Upływ wymaganego w tych przepisach okresu kary stanowi tylko jedną z przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia, konieczną, aby doszło w ogóle do rozpoznania wniosku. Spełnienie tej przesłanki nie oznacza jednak, że zwolnienie warunkowe zostanie skazanemu udzielone. Decydują o tym przesłanki materialne, określone w art. 77 k.k.”. Nie można mówić o prawie do przedterminowego warunkowego zwolnienia. Instytucja ta ma służyć realizacji racjonalnej polityki karnej.

Odnosząc te tezy do sytuacji opisanej w pytaniu, należy stwierdzić, że realne jest warunkowe przedterminowe zwolnienie w lipcu 2009 r. tylko wtedy, kiedy spełnione zostaną wszystkie przesłanki z art. 77 § 1 Kodeksu karnego, a zatem:

  • postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego,
  • sposób życia przed popełnieniem przestępstwa,
  • okoliczności jego popełnienia oraz
  • zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary
uzasadniają przekonanie, iż skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wychowawca sam zaproponował złożenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Oznacza to, że najprawdopodobniej opinia z zakładu karnego będzie pozytywna (o ile oczywiście do czerwca nic się nie zmieni w zachowaniu skazanego). Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary to jeden z warunków skorzystania z dobrodziejstw tej instytucji.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

 Artykuł omawia zagadnienia związane z uzyskaniem przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Podstawę prawną przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności stanowią omówione w tym artykule przepisy Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) – ustawy z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 123, z 2007 r., poz. 849) oraz Kodeksu karnego (K.k.) – ustawy z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 192, z 2007 r., poz. 1378).

O udzielenie przerwy może ubiegać się osoba, co do której kara jest faktycznie wykonywana, wskutek czego następuje „przerwa” tego wykonywania. Tym samym skazany, wobec którego odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności na zasadach ogólnych, a nie o udzielenie przerwy w odbywaniu kary.

(...) Należy zauważyć, iż nie muszą zostać spełnione ogólne warunki, podczas gdy udzielane jest warunkowe przedtermionowe zwolnienie, określone w art. 78 i 79 K.k., a więc: odbycie co najmniej połowy kary, w przypadku recydywisty z art. 64 § 1 K.k. – 2/3 kary, w przypadku recydywisty z art. 64 § 2 K.k. – 3/4 kary. Dodajmy, że w przypadku recydywy warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 1 roku odbywania kary.

Warunkowe przedtermionowe zwolnienie jest orzekanie przez sąd na posiedzieniu, które winno odbyć się w zakładzie karnym. Wniosek o warunkowe przedtermionowe zwolnienie może złożyć skazany lub jego obrońca, a także prokurator, dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje na okres próby, od której przebiegu zależą dalsze losy skazanego. Okres próby to czas pozostały do odbycia kary, nie może być on jednak krótszy niż 2 lata, a w przypadku recydywisty, określonego w art. 64 § 2 K.k., niż 3 lata; i nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi lat 10 (art. 80 K.k.). W razie odwołania warunkowego zwolnienia, kara jest w dalszym ciągu wykonywana, a okresu spędzonego na wolności nie zalicza się na poczet kary. Jeżeli natomiast w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy (od zakończenia okresu próby) nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia (art. 82 K.k.).

Zajście pewnej przesłanki powoduje, iż sąd nie ma wyboru i musi odwołać warunkowe przedtermionowe zwolnienie. Zdarzeniem takim jest popełnienie przez skazanego w okresie próby przestępstwa umyślnego, za które orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zajście w okresie próby innych przesłanek może (ale nie musi) być przyczyną odwołania warunkowego zwolnienia. Zdarzeniami umożliwiającymi odwołanie udzielonego dobrodziejstwa są: rażące naruszanie porządku prawnego, popełnienie przestępstwa nieumyślnego, popełnienie przestępstwa umyślnego, za które wymierzono jednak karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, lub inną karę, uchylanie się od dozoru, od orzeczonych obowiązków czy środków karnych (art. 159 K.k.w.).

O warunkowym zwolnieniu, bądź o odwołaniu warunkowego zwolnienia postanawia sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli skazany ma ustanowiony dozór – sąd penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykonywany.

Wniosek o udzielenie przerwy w karze winien zostać opłacony – w kwocie 60 zł. Natomiast opłata za wniosek o warunkowe zwolnienie to 45 zł.    Przeczytaj pełną treść

 

 Kolega cztery lata temu otrzymał wyrok za posiadanie narkotyków (był wtedy w wojsku) – dwa lata w zawieszeniu na pięć. Niedługo potem wyjechał za granicę, ale w międzyczasie kara została odwieszona. Czy gdy wróci do Polski, zostanie od razu zatrzymany i przewieziony do więzienia? Czy może starać się o umorzenie, skoro już dwa lata pracuje legalnie, zmienił się, założył rodzinę? Czy można zamienić ten wyrok na karę pieniężną? Czy możliwe będzie warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Podważenie orzeczenia sądu nie jest na tym etapie możliwe, gdyż jest ono już prawomocne.

Również zmiana kary pozbawienia wolności na karę grzywny czy ograniczenia wolności nie jest możliwa.

Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) „sąd zarządza [musi zarządzić] wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności”.

Natomiast w myśl art. 75 § 2 K.k. „sąd może [ale nie musi] zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone wyżej albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych” (tzw. fakultatywne zarządzenie wykonania kary).

W grę mogą natomiast wejść następujące instytucje:

  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • przerwa w wykonaniu kary.


(...) Warunki przedterminowego warunkowego zwolnienia określone zostały w art. 78 i 79 K.k., a więc odbycie co najmniej połowy kary, w przypadku recydywisty z art. 64 § 1 K.k. – 2/3 kary, a w przypadku recydywisty z art. 64 § 2 K.k. – 3/4 kary. W przypadku recydywy dodatkowo warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po upływie jednego roku odbywania kary.

O warunkowym zwolnieniu sąd orzeka na posiedzeniu, które winno odbyć się w zakładzie karnym. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, dyrektor zakładu karnego lub sądowy kurator zawodowy.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie następuje na okres próby, od której przebiegu zależą dalsze losy skazanego. Okres próby stanowi czas pozostały do odbycia kary, który nie może być jednak krótszy niż 2 lata, a w przypadku recydywisty określonego w art. 64 § 2 K.k.– niż 3 lata; nie dłuższy niż 5 lat.

W razie odwołania warunkowego zwolnienia kara jest w dalszym ciągu wykonywana. Natomiast jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy (od zakończenia okresu próby) nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia (art. 82 K.k.). W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu spędzonego na wolności.

O warunkowym zwolnieniu bądź o odwołaniu warunkowego zwolnienia postanawia sąd penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli skazany ma ustanowiony dozór – sąd penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykonywany.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Niemożność odbycia kary ze względu na zły stan zdrowia. Czy jest możliwe warunkowe przedterminowe zwolnienie?
W 2003 roku zostałem skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności za działanie w przestępczej grupie zorganizowanej. W więzieniu przebywałem prawie 4 lata, potem zostałem czasowo zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Cierpię na bardzo ciężkie i nieuleczalne schorzenia neurologiczne. W połowie 2008 roku wróciłem do więzienia w celu odbycia reszty kary, ale komisja lekarska stwierdziła, że nie mogę być leczony w żadnym zakładzie karnym. Do przedterminowego zwolnienia brakuje mi 7 miesięcy. Czy powinienem złożyć teraz wniosek o zawieszenie reszty kary czy o dalszą przerwę – a może jakiś inny wniosek? Dodam, że mam status osoby niepełnosprawnej i otrzymuję zasiłek z pomocy społecznej.

Przeniesienie dokumentów sprawy karnej do innego sądu
Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary reguluje Kodeks karny, poświęcając temu przepisy zawarte w art. 77-79. Przewidują one zarówno przesłanki materialne, jak i formalne, których spełnienie jest niezbędne do skorzystania z omawianej instytucji. Omówienie wskazanych wyżej przesłanek uznać należy za niecelowe, jako że zakład karny, w którym przebywa brat, umożliwił mu ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, tym samym przyjąć należy, iż wszystkie przesłanki są spełnione.

Niestawienie się na odbycie kary w zakładzie karnym z przyczyn zdrowotnych a warunkowe przedtermionowe zwolnienie
Po wykorzystaniu środków z art. 150-151 K.k.w. oraz odbyciu co najmniej połowy kary i udowodnieniu, że: postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i po skazaniu uzasadniają przekonanie, iż skazany będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa, to będzie można wnieść o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary (art. 77-78 Kodeksu karnego w związku z art. 159 K.k.w.)

Odbywanie kary więzienia a warunkowe przedtermionowe zwolnienie
Sąd, wyrażając zgodę na warunkowe przedterminowe zwolnienie, może nałożyć na skazanego obowiązki przewidziane w art. 72 Kodeksu karnego, w tym oddać skazanego pod dozór kuratora. Jeżeli skazany nie zastosuje się do dozoru, sąd penitencjarny może odwołać orzeczenie o warunkowym zwolnieniu.

Kara pozbawienia wolności
Dostałem karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem na 1 rok, miałem się stawić 10 października 2007 r. w areszcie, ale tego nie zrobiłem i uciekłem za granicę. Wniesiona została apelacja, ale sąd 2 października 2008 r. oddalił wniosek o wznowienie postępowania. Czy jest jakakolwiek możliwość zamiany tego wyroku na karę grzywny albo na pracę społeczną? Jeśli nie, to po jakim czasie wyrok ten się przedawni? I jeszcze proszę mi powiedzieć, ile mogę dostać za ukrywanie się? Czy jeżeli zachoruje to możliwe będzie warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Wybrane opinie naszych klientów:

Polecam – jestem pozytywnie porażony jakością obsługi. Nieznajomość prawa szkodzi – brak korzystania z eporady24.pl – również. Porady rzeczowe i pomocne. Super. Bardzo polecam.

Damian

Serdecznie dziękuję za poradę - bardzo wyczerpująca, w dobrym czasie i za dobra cenę. Na pewno będę korzystać z Państwa serwisu i polecać go innym.

Z poważaniem,

Anetta

Chcę powiedzieć, że ten portal jest rewelacyjny, obsługa jest fantastyczna i godna skorzystania z usług.

Bati

Znakomita współpraca: niemal natychmiastowa reakcja, odpowiedź z podaniem źródeł prawnych. Nawet propozycja zmiany sposobu płatności (bo z zagranicy) została natychmiast zaakceptowana. Dziękuję firmie ePorady24 i gorąco polecam usługi!

Bozena

Bardzo fachowa i szybka porada. Nasza sprawa stała w miejscu 2 lata. Po zasięgnięciu porady w tym serwisie sprawa ruszyła wreszcie z miejsca i wiem, co dalej robić.

Pozdrawiam,

Irena

Dzięki za pomoc. Czytając wcześniej opinie o was, nie dowierzałam, że jesteście tacy dobrzy, ale teraz, po otrzymaniu porady, muszę przyznać, że jesteście świetnie zorganizowani.

Powodzenia,

Irena

Odpowiedzi mi udzielone były dla mnie zwykłego „śmiertelnika” nie mającego na co dzień do czynienia ze zwrotami prawnymi jasne i zrozumiałe. Kontakt z Zespołem bardzo miły. Jestem BARDZO ZADOWOLONY!!! Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi jeszcze raz prosić o poradę prawną to na pewno skorzystam z pomocy Prawników tego Portalu choć może z drugiej strony lepiej żeby nie było już takich okazji;)

Tomasz

Profesjonalna obsługa, wyczerpujące odpowiedzi na pytania dodatkowe, w sumie dobra forma zasięgnięcia porady prawnej bez wychodzednia z domu.

Joanna

Polecam ponieważ odpowiedzi są konkretne i na temat. Podoba mi się ,że zawsze można zadać pytania dodatkowe i to, że szybko otrzymałam odpowiedź. Również w weekendy można uzyskać poradę co dla mnie było bardzo istotne.

Paulina

Miła współpraca! Gratuluję cierpliwości – czasem zadawałem może zbyt laickie pytania, ale moje intencje zostały zauważone, a odpowiedzi wyważone i pomocne. Dziękuję serdecznie.

Wojciech

Przeczytaj wszystkie opinie »
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »