Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.10.2014

Jestem nauczycielem z 20-letnim stażem pracy. Byłam już raz na urlopie dla poratowania zdrowia, chciałam z niego skorzystać jeszcze raz. Złożyłam w kwietniu wniosek o urlop, a tydzień później na radzie pedagogicznej otrzymaliśmy karteczki z proponowaną liczbą godzin na następny rok szkolny (przewidziano dla mnie 14 h). Pisemną informację o ograniczeniu etatu podpisałam, bo miałam do wyboru tylko wypowiedzenie. Czyli od 1 września nie ma dla mnie pełnego etatu, więc dyrektor odmówił mi urlopu. Czy rzeczywiście wobec ograniczenia etatu nie spełniam warunków do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. – dalej KN), nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

 

Urlop przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Oznacza to, że prawo do tego urlopu posiada nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5 KN) lub nauczyciel kontraktowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 KN) – pod warunkiem zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć. Wszyscy inni nauczyciele, niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, nie mają prawa do urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż albo nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć albo ich umowa o pracę została zawarta na czas określony.

 

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełnia wymogów do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. Decydujące znaczenie przy badaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, ma moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełnia warunki do urlopu, dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.

 

Warunkiem udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 

  • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony,
  • posiadanie co najmniej 7-letniego stażu pracy w szkole,
  • upłynięcie od poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia co najmniej 1 roku,
  • niewykorzystanie przez nauczyciela jeszcze łącznie 3 lat urlopu zdrowotnego,
  • nieposiadanie przez nauczyciela prawa do emerytury,
  • otrzymanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego.

 

Nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy nie spełnia wymogów do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia. Zatem przy zatrudnieniu w wymiarze 14 godzin nauczyciel nie może skorzystać z urlopu zdrowotnego.

 

W tej konkretnej sprawie nauczyciel zatrudniony jest obecnie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz otrzymał ograniczenie etatu na podstawie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela od 1 września 2013 r. Jeśli chodzi o uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który otrzymał ograniczenie etatu od 1 września, przepisy Karty Nauczyciela są w tym względzie nieprecyzyjne. Co do zasady przyjmuje się, iż decydujące znaczenie przy określaniu, czy nauczyciel spełnia warunki do urlopu zdrowotnego, ma moment złożenia wniosku o udzielenie urlopu. Jeśli na ten dzień spełniał warunki do urlopu, to dyrektor szkoły nie może nie uwzględnić takiego wniosku.

 

W takiej sytuacji należy Pani udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =

»Podobne materiały

Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

W maju nauczyciel historii otrzymał informację o obniżeniu etatu z pełnego do 1/2 od dnia pierwszego września. Nauczyciel przyjął wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Jednak na początku lipca wspomniany nauczyciel złożył wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia – właśnie od pierwsz

 

Prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem pracy. Pracuję w dwóch szkołach – w jednej w pełnym wymiarze godzin, zaś w drugiej na pół etatu. W obu tych szkołach mam podpisane umowy na czas nieokreślony. Mam problemy zdrowotne i dlatego postanowiłam skorzystać z prawa do urlopu dla p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »