Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki kontaktu z córką

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.06.2016

Jestem matką wychowującą samotnie 5-letnią córkę. Były partner jest w innym związku z kobietą, której nie akceptuję. Dodatkowo nadużywa alkoholu i innych środków. Obawiam się o jego zachowanie. Dlatego pozwalam na kontakty z dzieckiem tylko w moim domu (nie siedzę z nimi w pokoju). On chce zabierać córkę do siebie, na co się nie zgadzam. Czy mam możliwość ograniczyć mu władzę rodzicielską? Nie chcę końca kontaktów z dzieckiem, tylko chcę mieć nad tym kontrolę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż kontakty z dzieckiem nie są złączone z władzą rodzicielską. Wskazuje na to bezpośrednio treść art. 113 § 1 K.r.io., zgodnie z którym niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

Nie wskazuje Pani, w jakiej odległości od siebie Państwo zamieszkujecie, ale mniemam, że blisko.

 

Innymi słowy ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie zmieni niczego w ustalonym dotychczas sposobie realizowania prawa do kontaktów. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

 

Jeżeli rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi lub ograniczy rodzicowi władzę rodzicielską.

 

Należy zatem zastanowić się, czy w opisywanym przypadku zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy też z wnioskiem o uregulowanie sposobu realizowania prawa do kontaktów ojca z dzieckiem. Jeżeli chodzi o podstawę faktyczną, to już tylko Pani może ocenić, czy zachowaniu ojcu dziecka można przypisać „rażące zaniedbywanie swoich obowiązków względem dziecka”, czy też nie.

 

W pierwszej kolejności każdy rodzic zobowiązany jest do szacunku i wspierania dziecka (art. 87 K.r.io.). Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. (art. 95 § 1 K.r.io.). Istotne jest jednak, aby władza rodzicielska była wykonywana zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym. Władza obejmuje jednak nie tylko element wychowawczy, ale także zarządczy odnoszący się do majątku dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. (art. 96 § 1 K.r.io.). Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (art. 101 § 1 K.r.io.). Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

 

W mojej ocenie ograniczenie władzy rodzicielskiej, mając na uwadze wolę, którą Pani się kieruje, nie wniesie niczego do Pani i córki życia. Zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o uregulowanie sposobu realizowania prawa do kontaktów.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się jednolity pogląd, zapoczątkowany uchwałą pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77), że prawo do utrzymywania kontaktu z dzieckiem nie należy do sprawowania władzy rodzicielskiej (w uchwale: „nie zależy od sprawowania władzy rodzicielskiej”).

 

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/0, władza rodzicielska, co wynika z całokształtu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a zwłaszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogół obowiązków i praw względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów. Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez Sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113).

 

Występując bowiem z wnioskiem o uregulowanie sposobu realizowania prawa do kontaktów, zasadne byłoby złożenie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub dowodu z opinii biegłego psychologa dziecięcego na okoliczność określenia, jakie relacje łączą córkę z ojcem, a także jak córka reaguje na nową partnerkę ojca, czy mając na uwadze wiek dziecka i konieczność dbałości o jego zdrowie psychiczne i dbałość o zasady moralne, zasadne jest, by realizowanie prawa do kontaktów odbywała się w obecności obecnej partnerki ojca dziecka. Powyższe okoliczności sąd będzie brał pod uwagę wiek dziecka, a przede wszystkim jego stopień rozwoju emocjonalnego pozwoli na stwierdzenie, że wola dziecka jest zgodna z jego wewnętrznymi oczekiwaniami, a Pani w żaden sposób nie buntuje córki przeciwko ojcu. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż w chwili obecnej obserwuje się tendencję w tego rodzaju sprawach, że im dziecko starsze, tym większe prawdopodobieństwo, że sąd przyzna prawo do realizowania prawa do kontaktów w obecności „nowej partnerki” ojca dziecka. W sytuacji, kiedy dziecko jest jeszcze małe i nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji, sądy bardzo często ustalają sposób kontaktu w miejscu zamieszkania dziecka lub poza domem, ale w obecności osób trzecich lub kuratora sądowego.

 

Reasumując, w chwili obecnej winna Pani przede wszystkim zastanowić się, czy chce występować o ograniczenie władzy rodzicielskiej, czy też wolą Pani jest uregulowanie prawa do kontaktów, w zależności od wyboru argumentacja będzie odmienna, a i dowody będą inne. Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie da nadto Pani pełnej swobody w wyborze szkoły, religii, zawodu, sposobu leczenia, albowiem te okoliczności jako istotne dla życia dziecka co do zasady są zawsze pozostawiane przez sądy do wspólnej władzy rodziców nawet przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus dziesięć =

»Podobne materiały

Żona nie chce zgodzić się na zabranie dzieci na wakacje za granicą, co zrobić?

Pięć lat temu rozwiodłem się z żoną, z którą mam dwoje dzieci. Żona niechętnie odnosi się do moich widzeń z dziećmi, mnie jednak na tym bardzo zależy. Mieszkam za granicą i chciałbym zabrać w wakacje dzieci na miesiąc, ale żona nie chce się zgodzić. Jak prawnie rozwiązać tę sytuację? Nie m

 

Przesłuchanie dziecka przez nauczyciela bez zgody rodziców

Moja 9-letnia córka jest podejrzana o kradzież portfela na terenie szkoły. Została w związku z tym przesłuchana przez wychowawcę i pedagoga szkolnego, co odbyło się bez naszej (rodziców) wiedzy. Czy pracownicy szkoły mieli do tego prawo? Czy mogą ponieść konsekwencje, jeśli naruszyli przepisy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »