Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wartość środka trwałego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.02.2013

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. W 2010 r. sprowadziłem z USA uszkodzony pojazd. Sam go wyremontowałem i wprowadziłem jako środek trwały do firmy (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Nie mam rachunków ani faktur dokumentujących koszty remontu. Czy określenie wartości środka trwałego bez tych dokumentów było zgodne z prawem? Czy mam się czego obawiać ze strony urzędu skarbowego?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalają na ustalenie wartości początkowej na podstawie opinii biegłego tylko gdy nie można ustalić ceny nabycia środków trwałych lub ich części nabytych przez podatników przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu, o których mowa w art. 22n, oraz gdy podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia, o którym mowa w ust. 4 art. 22g tej ustawy.

 

W Pana przypadku nie możemy mówić o pierwszej z wyżej wymienionych okoliczności, gdyż nabycie miało miejsce w 2008 roku, a, jak się domyślam, ewidencję założył Pan znacznie wcześniej.

 

Zgodnie z art. 22g ust. 1 „za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych [z uwzględnieniem ust. 2-18, tj. z określonymi odstępstwami], uważa się:

 

1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;

1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b;

2) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia;

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

4) w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:

 

  1. wartość początkową, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne – jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany,
  2. wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie – jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany,
  3. wartość określoną zgodnie z art. 19 – jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie;

 

5) w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej, z zastrzeżeniem ust. 14b, ustaloną przez podatnika wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej”.

 

Za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

 

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

 

Pan nabył samochód, mamy więc do czynienia z ceną nabycia; nawet gdyby uznać, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wytworzył Pan nowy środek trwały, powinien Pan ustalić wartość środka trwałego (początkową) jako, w uproszczeniu, sumę ceny nabycia samochodu i nakładów na niego poniesionych.

 

W sytuacji gdy nie można ustalić kosztu wytworzenia, możliwe jest określenie wartości początkowej z wyceny biegłego, jednak działając w ramach działalności gospodarczej, był Pan obowiązany do odpowiedniego dokumentowania dokonywanych zakupów, ponadto wie Pan, ile zapłacił za samochód i części, ewentualnie robociznę, ustalenie kosztu wytworzenia jest zatem moim zdaniem możliwe.

 

Podobnie wskazują przedstawiciele doktryny, przykładowo A. M. Brzeziński określa, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z wytworzeniem środka trwałego, przy którym wykorzystano zakupiony środek trwały:

 

„Dla zastosowanie takiego rozwiązania [tj. ustalenia wartości na podstawie wyceny] niezbędny jest jednak obiektywny brak możliwości ustalenia ceny wytworzenia. Tymczasem w omawianej sprawie zarówno cena zakupu, jak i koszt usługi lakierniczej, są podatnikowi doskonale znane. Fakt, że podatnik nie posiada faktury dokumentującej zakup nie ma znaczenia, gdyż wydatki składające się na wartość początkową mogą być wykazane w dowolny wiarygodny sposób (zaświadczenie sprzedawcy, lakiernika czy też pokwitowanie zapłaty, paragon z kasy itp.)” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 24947).

Konkludując, w razie kontroli, zakwestionowane mogą zostać dokonane odpisy amortyzacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + IX =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Likwidacja środka trwałego

Prowadzę własną działalność gospodarczą. W styczniu wprowadziłem do firmy prywatny samochód osobowy (jako środek trwały) po cenie, za jaką go kupiłem (8200 zł). Samochód nabyłem, zanim zostałem przedsiębiorcą, więc nie odliczałem żadnego VAT-u. Zastosowałem przyspieszoną amortyzację. Problem w tym, że samochód się zepsuł – silnik jest do wymiany. Chcę sprzedać auto, ale boję się urzędu skarbowego, bo nie użytkowałem pojazdu w firmie nawet roku. Co więcej, podobno mogę wrzucić w koszty uzyskania przychodu kwotę, która jeszcze nie została zamortyzowana. Przy obecnej wartości samochodu przypuszczam, że do zapłacenia nie wyjdzie nawet grosz podatku, a to nie spodoba się skarbówce. Oczywiście faktura, którą bym wystawił, miałaby VAT równy 0, bo nic nie odliczałem przy zakupie. Jak bezpiecznie dokonać likwidacji środka trwałego?

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Prowadzę działalność gospodarczą. Na potrzeby firmy kupiłem samochód osobowy, który wprowadziłem do środków trwałych. Samochód kupiłem na kredyt. Był używany, zastosowałem więc indywidualną stawkę amortyzacji 2 x 20%. Mam wątpliwości, czy dobrze ustaliłem podstawę amortyzacji środka trwałego. Do wartości samochodu dodałem opłatę komunikacyjną, prowizję bankową oraz część nieodliczonego VAT-u. Bank skredytował mi jeszcze kwotę 3500 zł tytułem sfinansowania innych wydatków. Kwota ta została przelana przez bank na konto pośrednika finansowego. Pośrednik wystawił mi fakturę po otrzymaniu kredytu. Czy ta kwota nie powinna być doliczona do podstawy amortyzacji?

Praca w Chile a polski fiskus

W roku 2014 pracowałem w Polsce na umowę do sierpnia. Później dostałem propozycję pracy w Chile. Obecnie rozliczyłem się z podatków za zeszły rok – w Polsce. Pracuję i żyję w Chile, płacę tu podatki i składki. Czy nie będę miał problemów z polskim fiskusem, jeśli zacznę robić z tutejszego konta przelewy na moje polskie konto? Czy będę mógł po latach (po powrocie do kraju) wydawać je w Polsce bez obaw?

Zagubienie dowodu nadania przesyłki w postępowaniu Urzędu Skarbowego

Od kilku lat przez urząd skarbowy załatwiany jest wniosek o zwrot podatku VAT. Termin wysłania wniosku był 30.6.2009 i w tym dniu został wysłany. Urząd parokrotnie stwierdził, że braków formalnych przy składaniu wniosku nie stwierdzono. Sprawa była wielokrotnie procedowana. Dwa razy była w WSA i raz NSA i zawsze urząd przegrywał. WSA w ostatnim wyroku nie zgodził się z uzasadnieniem decyzji odmawiającej zwrot podatku i nakazał ponowne rozpatrzenie przez urząd. I teraz urząd zażądał przedłożenia dowodu nadania na poczcie powyższego wniosku. Nie potrafię znaleźć pokwitowania. Co mam odpowiedzieć urzędowi?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »