.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 21.07.2009

Jak należy rozumieć określenie „wartość przedmiotu zaskarżenia” w apelacji, jeżeli apelacja dotyczy żądania unieważnienia czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym? Chodzi o sprzedaż nieruchomości z naruszeniem przepisów (jest to roszczenie windykacyjne – art. 222 i 223 K.c.).


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji

Sprawa o unieważnienie czynności prawnej – umowy sprzedaży nieruchomości

Sprawa o unieważnienie czynności prawnej – umowy sprzedaży nieruchomości – jest sprawą o prawo majątkowe. Decyduje bowiem zawsze charakter dobra, o które toczy się spór. W tym wypadku takim dobrem jest sporna nieruchomość, która niewątpliwie ma wymierną wartość ekonomiczną, dającą się wyrazić w pieniądzu, zatem ma charakter majątkowy.

Wartość przedmiotu zaskarżenia

Wartością przedmiotu zaskarżenia będzie – jeśli zaskarża Pan wyrok sądu I instancji w całości – wartość spornej nieruchomości. Jeśli powód w postępowaniu przed sądem I instancji oznaczył wartość przedmiotu sporu i sąd tego nie kwestionował, a wyrok sądu I instancji jest zaskarżany w całości, to wartość przedmiotu zaskarżenia będzie taka sama jak wartość przedmiotu sporu.

Minimalna wartość przedmiotu do złożenia skargi kasacyjnej

Proszę pamiętać, że jeśli wyrok sądu II instancji będzie dla Pana niekorzystny, to aby wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, wartość przedmiotu zaskarżenia musi wynosić minimum 50 000 zł (art. 3982 K.c.), a jeśli sprawa jest sprawą ze stosunków między przedsiębiorcami – minimum 75 000 zł.

 

W sprawie nie znajdzie zastosowania art. 232 K.p.c: „W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie innego tytułu niż najem lub dzierżawa, wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości”. Ale w tej sprawie powód (piszę „powód”, gdyż nie wskazuje Pan, po której stronie procesu Pan występuje) domaga się, jak sądzę, przede wszystkim unieważnienia umowy sprzedaży, na podstawie której nastąpiło przejście własności nieruchomości, a dopiero potem jej wydania, gdy umowa ta zostanie już unieważniona.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton