.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wartość odtworzeniowa lokalu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.05.2012

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego i regularnie płacę czynsz. W tym roku zmarł mój tata, pozostawiając mi w spadku małe mieszkanie własnościowe i trochę pieniędzy. Mieszkanie znajduje się w tym samym mieście, w którym obecnie mieszkam. Podobno gmina będzie mogła wypowiedzieć mi umowę najmu, gdy uzyskam tytuł prawny do innego lokalu. Co mam zrobić, aby zachować obydwa mieszkania? Czy muszę odrzucić spadek? Słyszałam, że istotna może być „wartość odtworzeniowa lokalu”. Co to takiego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam zagadnienia związane z wartością odtworzeniową lokalu.

 

Jak podaje art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; w skrócie u.o.l.):

 

„Art. 11.

(…)

3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

 

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

 

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego”.

 

W wyżej przytoczonym art. 11 u.o.l. istotne jest określenie: „czynsz niższy niż 3% wartości odtworzeniowej”.

 

„Art. 9.

(…)

8. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego”.

 

Znajomość tego pojęcia – zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego – okazuje się niezwykle przydatna, zwłaszcza przy dokonywanych podwyżkach stawek czynszowych, gdyż przekroczenie granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku uruchamia szczególny rodzaj kontroli dokonywanych podwyżek.

 

Do wartości odtworzeniowej lokalu odwołują się także inne przepisy u.o.l.

 

Jak już zostało powiedziane, wartość odtworzeniową lokalu otrzymuje się poprzez pomnożenie powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Co należy rozumieć przez pojęcie „powierzchnia użytkowa” oraz czy stanowi ją każdy metr kwadratowy pomieszczenia, decyduje definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 7 u.o.l. Natomiast pomiaru powierzchni użytkowej należy dokonywać w oparciu o zasadę opisaną w art. 2 ust. 2 u.o.l. Tak otrzymany wynik trzeba pomnożyć przez wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, który definiowany jest w art. 2 ust. 1 pkt 12 oraz ogłaszany jest w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

Jeśli więc czynsz jest w Pani przypadku na ww. poziomie, gmina ma prawo wypowiedzieć Pani umowę najmu.

 

Gdy odrzuci Pani spadek, to zostanie Pani potraktowana jak osoba, która nie dożyła otwarcia spadku. Pani udział, w przypadku odrzucenia spadku, przypadnie Pani mężowi i Pani dzieciom – jeśli takowe osoby są.

 

Jeżeli Pani może, to proszę przyjąć spadek albo w ogóle nie składać oświadczenia o przyjęciu spadku – nie będzie Pani figurować jako właścicielka. Można też przyjąć spadek i darować mieszkanie dzieciom.

 

Proszę pamiętać, że gmina może wypowiedzieć umowę w takim przypadku, ale nie musi tego zrobić.

 

Podsumowując, może Pani:

 

  1. przyjąć spadek u notariusza, ale nie zgłaszać tego do KW, aby nie figurować jako właścicielka, jednakże naraża się Pani na ewentualną grzywnę za niezgłoszenie w terminie zmiany do KW;
  2. otworzyć testament, ale nie składać oświadczenia o przyjęciu spadku (po upływie 6 miesięcy nabędzie Pani spadek przez upływ czasu), ale w tym wypadku nie będzie Pani dysponować poświadczeniem dziedziczenia i nie wyciągnie Pani np. pieniędzy z banku;
  3. przyjąć spadek i przepisać mieszkanie np. na dziecko, aby nie być właścicielem mieszkania;
  4. przyjąć spadek, sprzedać mieszkanie i kupić za te pieniądze inne mieszkanie – w innym mieście; posiadanie mieszkania w innym mieście nie jest powodem do wypowiedzenia umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton