.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Walka o zmianę formy rozwodu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 17.12.2015

Jestem po rozwodzie za porozumieniem stron. Jednak zgodziłam się na porozumienie, aby małżeństwo szybciej się zakończyło. Były mąż znęcał się nad nami psychicznie, nadużywał alkoholu i zachowywał się bardzo agresywnie. Jesteśmy w trakcie podziału majątku. Były mąż chce nas wszystkiego pozbawić. Czy mam szansę na zmianę formy rozwodu, tj. na orzeczenie winy męża? Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim należy ustalić, czy wyrok rozwodowy nie jest już prawomocny, tzn. czy nie upłynął termin do jego zaskarżenia.

 

Wyrok rozwody staje się prawomocny, jeśli nie został zaskarżony przez żadną ze stron przez wniesienie apelacji w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem lub w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku (art. 369 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Tym samym proszę o informacje:

 

  1. kiedy wyrok rozwodowy został ogłoszony,
  2. czy składała Pani wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozwodowego, jeśli tak, to kiedy sąd doręczył Pani wyrok wraz z uzasadnieniem.

 

Jeśli okaże się, że wyrok rozwodowy jest już prawomocny, to można jedynie rozważyć, czy przysługuje Pani skarga o wznowienie postępowania. Przy czym należy pamiętać, iż niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

 

Natomiast jeśli chodzi o znęcanie się, to sprawa wygląda następująco.

 

Zgodnie z art. 207 Kodeksu karnego „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Stosowanie siły fizycznej nie jest warunkiem koniecznym dla bytu tego przestępstwa. Długotrwałe znęcanie się psychiczne nad członkami rodziny uzasadnia pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności za przestępstwo znęcania się.

 

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa należy zgłosić na policję lub w prokuraturze. Zawiadomienie o przestępstwie spowoduje wszczęcie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia prowadzonego przez Policję, którego celem będzie ustalenie czy były mąż popełnił przestępstwo znęcania się, zebranie i zabezpieczenie dowodów, zebranie o osobie podejrzanej danych osobopoznawczych, ustalenie osób pokrzywdzonych zachowaniem byłego męża, itd. W tym celu zostaną przesłuchani świadkowie np. Pani, członkowie Pani rodziny, może też sąsiedzi.

 

Jeśli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze na podstawie zebranych informacji poweźmie uzasadnione przypuszczenie, iż były mąż dopuścił się czynu, wówczas wyda postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go na okoliczność przedstawionych zarzutów; następnie prokurator skieruje przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu, i sprawa będzie się już dalej toczyła przed właściwym ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa sądem rejonowym w rydziale karnym.

 

Należy pamiętać, że zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak również w sądowym jest Pani uprawniona do składania wniosków dowodowych, np. o powołanie konkretnych świadków na okoliczność awantur w Państwa domu i stosunków panujących między Państwem.

 

Proszę jednak pamiętać, iż przestępstwo znęcania się ścigane jest z urzędu, tym samym jeśli złoży już Pani doniesienie, to postępowanie karne przeciwko byłemu mężowi zostanie wszczęte i przeprowadzone bez względu na to, czy na późniejszym etapie cofnie Pani swoją wolę ścigania byłego męża.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl