Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Walka o spotkania z dziećmi

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.01.2017

Niedawno rozwiodłem się z żoną, która mnie zdradzała. Była tylko jedna sprawa, wszystko przebiegło szybko. Mamy dwoje dzieci i żona teraz utrudnia mi kontakty… Jak mam walczyć o spotkania z dziećmi? Czy będę je mógł zabierać czasami na weekend czy święta? Żona kłamała przed sądem w kwestii finansowej  i osobistej – czy mogę to jakoś teraz wykorzystać? Dodam, że nie mam odpisu wyroku rozwodowego. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Walka o spotkania z dziećmi

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego – K.p.c.

 

Jeżeli wyrok jest prawomocny, to nie można go już wzruszyć skargą kasacyjną. Ustawodawca nie przewiedział bowiem prawa wniesienie skargi kasacyjnej w sprawach o rozwód. Zgodnie z art. 3982 § 2 K.p.c. skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach o rozwód, o separację. Skarga kasacyjna i tak nie byłaby możliwa w Pana przypadku, bowiem, jak mniemam, sprawa zakończyła się na pierwszej instancji. Od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Innymi słowy nie została wyczerpana droga, by w ogóle można było oceniać, czy skarga kasacyjna jest dopuszczalna, czy też nie.

 

Teoretycznie możliwe jest złożenie skargi o wznowienie postępowania, ale wówczas musiałby Pan wykazać przesłankę (choćby jedną) opisaną w K.p.c. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński. Jeżeli żadne z Państwa nie zawarło nowego związku małżeńskiego, istnieje teoretyczna szansa na wznowienie postępowania. Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

 

  • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
  • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

 

Można żądać wznowienia na tej podstawie, że:

 

  • wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
  • wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.

 

Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że przyczyna wznowienia postępowania winna być wskazana w skardze i co najmniej winna być uprawdopodobniona, tj. potwierdzona dowodami, które sąd będzie oceniał.

 

W chwili obecnej jeżeli kontakty z synami nie zostały uregulowane wyrokiem rozwodowym, to zasadne jest wskazanie, iż może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów. Proszę pamiętać, że wyrok jest doręczany na Pana wniosek. Jeżeli takiego wniosku Pan nie złożył, nie otrzyma Pan wyroku. W treści wniosku może Pan wskazać, że jest Pan po rozwodzie, że wyrok się uprawomocnił, ale Pana uwadze uszło uregulowanie kontaktów. W treści wniosku winien Pan wprost napisać, że zależy Panu na jak najszybszym rozstrzygnięciu sprawy o kontakty, ale wyroku nie może Pan przedłożyć, gdyż nim nie dysponuje. Na dowód powyższego dołączony ma zostać do wniosku wniosek o wydanie odpisu wyroku z adnotacją o prawomocności. We wniosku winien Pan wnosić o zabezpieczenie poprzez ustalenie kontaktów na czas postępowania. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40 zł. W treści wniosku powinien Pan wskazać dokładnie, jak kontakty mają być uregulowane, tj. w jakie dni, w jakich godzinach, w ferie zimowe, letnia, święta itp.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + IV =

»Podobne materiały

Przeprowadzka dziecka za granicę do jednego z rozwiedzionych rodziców

Jestem 4 lata po rozwodzie. Decyzją sądu nasze dzieci (córka i syn) pozostały pod opieką matki. Od 3 lat mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii. Latem starsze dziecko, syn, zadecydował, że chce ze mną tu zostać. Mam więc pytanie – jak będzie wyglądało płacenie alimentów, czy mogę wnieść o zwol

Przepisanie gospodarstwa rolnego na niepełnoletnie dziecko

Chciałbym zapisać mojemu synowi z nieformalnego związku gospodarstwo rolne. Czy jest to możliwe, jeśli dziecko ma 5 lat? Czy należy wskazać, kto tymczasowo rozporządza jego nieruchomością? Czy zabezpieczeniem mojego kredytu mogę uczynić gospodarstwo dziecka (możliwe jest takie zastrzeżenie w akcie d
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »