.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wady oświadczenia woli – uchylenie się od skutków prawnych złożonego przez konkubinę oświadczenia woli

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.10.2010

Przez kilkanaście lat żyłam w konkubinacie, mam z tego związku dziecko. Niestety mój partner w ostatnich latach bardzo się zmienił, zaczął nawet znęcać się nade mną psychicznie. Niespełna rok temu zdecydowałam się odejść. Podjęłam też zaraz leczenie, bo stwierdzono u mnie depresję. Od rozstania mieszkałam w opłacanym przez konkubenta wynajętym mieszkaniu. Wszystko, co w trakcie naszego związku zgromadziliśmy, należało do niego, ja nie miałam nic. Oświadczył, że kupi mieszkanie dla mnie i dziecka, pod warunkiem że będzie ono zapisane na dziecko. Zgodziłam się, bo oświadczył, że nie da mi więcej pieniędzy. Zgodnie z tym aktem jestem jedynym pełnomocnikiem w sprawach tego mieszkania aż do uzyskania przez nasze dziecko pełnoletniości, czyli przez jeszcze 3 lata. Podpisałam też ugodę, której ode mnie żądał, że otrzymam od niego – w rozliczeniu – 100 tys. złotych i na tym koniec. Nie miałam innego wyjścia. Po pierwsze z naszego domu już mnie wymeldował. Po drugie wygasała właśnie umowa najmu mieszkania. Po trzecie, aby móc się wprowadzić do kupionego mieszkania, musiałam zrobić remont, a pieniądze na remont mogłam otrzymać dopiero po podpisaniu tego oświadczenia. Poza tym w tamtym czasie byłam bez środków do życia. Obecnie pracuję i sama się utrzymuję. Obawiam się jednak, że mój były konkubent, kiedy nasze dziecko dorośnie, może je zmanipulować i zostanę bez mieszkania. Ostatnio sugerował nawet taki scenariusz w rozmowie. Czy mam zatem jakiekolwiek szanse na obalenie oświadczenia woli, które podpisałam? Słyszałam o czymś takim jak wady oświadczenia woli – czy mogłabym się na nie powołać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo cywilne wyróżnia następujące wady oświadczenia woli:

 

  1. Brak świadomości lub swobody (art. 82 Kodeksu cywilnego) – nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych. 
  2. Pozorność (art. 83 K.c.) – nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. 
  3. Błąd (art. 84 K.c.) – oznacza mylne wyobrażenie człowieka o rzeczywistości; błąd musi być istotny i dotyczyć treści czynności prawnej, a ponadto musiałaby Pani wykazać, iż błąd wywołał konkubent chociażby nieumyślnie. 
  4. Podstęp (art. 86 K.c.) – w tym przypadku musiałaby Pani udowodnić, iż konkubent celowo i świadomie wprowadził Panią w błąd. 
  5. Groźba (art. 87 K.c.) – natomiast w tym przypadku musiałaby Pani wykazać, iż złożyła oświadczenie woli w danej treści pod wpływem gróźb konkubenta. 
  6. Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania (art. 85 K.c.).

 

W Pani przypadku należałoby rozważyć brak świadomości lub swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli lub wystąpienie groźby – moim zdaniem, na te wady oświadczenia woli mogłaby się Pani powołać.

 

W przypadku wystąpienia pierwszej z wymienionych wad zawarta ugoda byłaby od samego początku nieważna. Brak świadomości i swobody musi być jednak zupełny. Zazwyczaj najczęstszą przyczyną stanu wyłączającego normalne funkcjonowanie procesu decyzyjnego są choroby i różnego rodzaju zaburzenia psychiczne i nerwowe, rozwinięte zmiany miażdżycowe, działanie narkotyków, alkoholu lub środków farmakologicznych.

 

Ustalenie, czy w danym przypadku istniał takowy stan, należy do biegłego lekarza. Niemniej warto też przedstawić sądowi w ewentualnym procesie wszelkie dokumenty dotyczące historii Pani choroby, a zwłaszcza Pani stanu psychicznego.

 

Jeśli zatem w chwili zaciągania zobowiązań – czy to na skutek choroby psychicznej, czy innych zaburzeń psychicznych – znajdowała się Pani w stanie wyłączającym świadome i swobodne podejmowanie decyzji, a także możliwość rozpoznania i pokierowania własnym postępowaniem, można podnieść, że ugoda jest nieważna i w związku z tym nie mogła wywołać żadnych skutków prawnych.

 

Czynność prawna dokonana w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji jest nieważna z mocy samego prawa. Niemniej w razie gdyby zgłosiła Pani jakieś żądanie co do nieruchomości, to najprawdopodobniej nie obejdzie się bez postępowania sądowego. W celu uzyskania dowodu, iż Pani oświadczenie w chwili jego złożenia było dotknięte wyżej wymienioną wadą, należy skierować do sądu pozew przeciwko konkubentowi o stwierdzenie nieważności ugody.

 

Na powyższą wadę oświadczenia woli można powołać się w każdym czasie.

 

W przypadku groźby oświadczenie woli jest ważne, dopóki składający nie uchyli się w terminie od złożonego oświadczenia.

 

Groźba jest działaniem celowym, skierowanym na zmuszenie zagrożonego, wbrew jego chęci, do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Chodzi tu o groźbę bezprawną. Groźba jest bezprawna, jeśli sprawca grozi dokonaniem czynu zabronionego przez prawo (np. pobiciem, zniszczeniem mienia) albo sprzecznego z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie normami moralnego i uczciwego postępowania. Ważne jest także, by uprawniony obawiał się spełnienia groźby.

 

Zgodnie z art. 88 Kodeksu cywilnego uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Niemniej proszę pamiętać, iż uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. Powyższy termin należy do tzw. terminów zawitych, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie wygasa i fakt ten sąd musi uwzględnić z urzędu.

 

Tym samym, aby Pani uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli było skuteczne, musi dochować Pani powyższego terminu.

 

Na wypadek kwestionowania przez konkubenta uchylenia się od skutków oświadczenia woli, należy wytoczyć przed sądem powództwo o ustalenie nieważności ugody.

 

Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że konkubent wysuwał pod Pani adresem groźby i że ugodę podpisała Pani pod wpływem groźby znalezienia się na bruku i bez środków do życia.

 

Jeśli chodzi o brak świadomości, to trudno mi jest jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż nie znam historii Pani choroby, ale skoro przy Pani znajduje się dziecko, to rzeczywiście trudno powoływać się na tą wadę.

 

W tym stanie rzeczy proszę niezwłocznie wystosować do konkubenta na piśmie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego w ugodzie oświadczenia woli. Pismo proszę wysłać listem poleconym za potwierdzeniem doręczenia. Jest ono konieczne, bez niego w przyszłości nie będzie mogła Pani powoływać się na nieważność ugody. W razie sporu powinna Pani wystąpić do sądu z pozwem o stwierdzenie nieważności ugody w związku z uchyleniem się od złożonego pod wpływem groźby oświadczenia woli. Jednak warunkiem wniesienia powyższego pozwu jest właśnie złożenie w terminie oświadczenia o uchyleniu się od złożonego oświadczenia woli.

 

Oświadczenie o uchyleniu dołącza Pani do pozwu. Do pozwu należy załączyć też wspomnianą ugodę. W pozwie wskaże Pani, kogo sąd ma wezwać na świadków, wskazując jednocześnie ich adresy dla doręczeń.

 

Dowodem w sprawie może być wszystko, co pozwala na wykazanie swoich twierdzeń i relacji, np. dokumenty, listy, nagrania, zeznania świadków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl