.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wadliwe urządzenie - jak odstąpić od umowy?

Proszę o poradę w zakresie możliwości odstąpienia od umowy ze względu na wadę zakupionego urządzenia. Niecałe dwa lata temu zakupiłam ekspres ciśnieniowy. Gwarancja kończy mi się za 2 miesiące. Do tej pory trzykrotnie oddawałam go do naprawy w ramach gwarancji z powodu tej samej usterki. Dwukrotnie serwis stwierdził, że usterka u nich nie wystąpiła i ekspres jest sprawny (podczas gdy u mnie w domu nie działał). Raz dokonano naprawy, ale po tygodniu i zrobieniu 8 kaw po raz czwarty pojawiła się ta sama usterka i ekspres znowu jest całkowicie niesprawny. Czy w takiej sytuacji, gdy występuje wada istotna (ekspres nie działa z powodu powracającej usterki), mogę wystąpić o zwrot gotówki i na co powinnam się powołać, formułując pismo do sprzedawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wadliwe urządzenie - jak odstąpić od umowy?

Fot. Fotolia

Rozumiem, że skorzystała Pani z gwarancji udzielonej przez producenta, a nie z rękojmi za wady. Skorzystanie z gwarancji i ewentualna możliwość zwrotu pieniędzy za ekspres jest regulowane wyłącznie dokumentem gwarancji i od jego treści zależą możliwe żądania względem producenta.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na istnienie rękojmi za wady, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne towaru na podstawie Kodeksu cywilnego. Jest to pojęcie odrębne od gwarancji, która jest udzielana niezależnie przez producenta, a zgodnie z art. 579 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Skorzystanie z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jeśli chodzi o bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Zgodnie z art. 556(1) § 1 K.c. – wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Nie jest to katalog zamknięty, a zatem można powołać się jeszcze na inne niezgodności.

 

Zgodnie z art. 556(2) K.c. – jeżeli kupującym jest konsument (jak rozumiem, Pani kupiła ekspres jako konsument), a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, ma zastosowanie domniemanie istnienia wady w chwili wydania przedmiotu umowy.

 

Na podstawie art. 560 i 561 K.c. ma Pani 4 żądania:

 

 1. odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna (czyli uniemożliwiająca prawidłowe korzystanie z rzeczy),
 2. obniżenie ceny

  Od dwóch powyższych sprzedawca może się uwolnić, jeżeli:

 

 1. wymieni rzecz na wolną od wad albo
 2. usunie wadę.

 

Jednak ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Jest Pani konsumentem, więc zgodnie z art. 560 § 2 K.c. może Pani, zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę:

 

 1. usunięcia wady – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 2. zamiast wymiany rzeczy – żądać usunięcia wady,

  chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Zgodnie z art. 568 K.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej. W tym terminie kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

W razie nieskutecznej naprawy, tj. w sytuacji ponownego wystąpienia z żądaniem przez kupującego, sprzedający będzie miał obowiązek wykonać to, co żąda kupujący, niezależnie od tego, które z uprawnień zostało wybrane przez kupującego, bowiem w takiej sytuacji sprzedawca nie będzie dysponował swoimi kontruprawnieniami w stosunku do oświadczenia o odstąpieniu od umowy i żądania obniżenia ceny. Wobec tego nieskuteczna naprawa otwiera kupującemu możliwość żądania wykonania dowolnego z trzech wskazanych powyżej uprawnień, mających na celu przywrócenie „stanu zgodności z umową”.

 

Podsumowując, w tym momencie należy sprawdzić, jaka jest treść dokumentu gwarancyjnego, czy jest tam wariant dotyczący innych sposobów doprowadzenia do stanu zgodnego z umową, np. wymiana rzeczy na nową czy też zwrot pieniędzy, czy i kiedy powiadomiła Pani sprzedającego o wadzie towaru. Jeśli został powiadomiony przed upływem roku, będzie istnieć domniemanie, że wada istniała w dniu wydania towaru. Następnie może Pani skorzystać z jednego z czterech wyżej wskazanych żądań względem sprzedawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl