Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakim trybie starać się o zadośćuczynienie za pobicie?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 20.06.2017

Zostałem pobity, w wyniku czego miałem operację – rekonstrukcję kości twarzy. Jestem na zwolnieniu lekarskim od 2 tygodni. Otrzymałem z sądu postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego. Sprawca podejrzany jest o czyn z art. 157 § 1 K.k. i art. 217 § 1. W jakim trybie starać się o zadośćuczynienie? Czy polegać na ugodzie, na wyroku sądowym czy wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie mediacyjne ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy Panem i sprawcą czynu, które pozwoli na ugodowe załatwienie sprawy. Ma ono pozwolić na uniknięcie prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego, powoływania biegłych i słuchania świadków. Podczas tego rodzaju postępowania sprawca winien przeprosić za swoje zachowanie, a także zobowiązać się do naprawienia wyrządzonej szkody. Postępowanie prowadzone jest przez profesjonalnego mediatora, który zna obowiązujące przepisy prawa ale także mającego doświadczenie życiowe i zawodowe, które pozwala mu ocenić sprawę w sposób obiektywny i zaproponować obu stronom rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. Jeżeli uda się Panu porozumieć ze sprawcą czynu co do sposobu zadośćuczynienia, to oczywiście może Pan zaakceptować warunki ugody. Zazwyczaj postępowanie mediacyjne ma pozwolić na to, by Pan uzyskał zadośćuczynienie, a sprawca Pańską zgodę na tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z aktualnym kodeksem karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (art. 66 Kodeksu karnego).

 

Jeżeli nie wyrazi Pan zgody na ugodę proponowaną przez mediatora, to sprawa z automatu trafi do sądu do „trybu procesowego” i już pod „patronatem” prokuratora będzie toczyć się dalej aż do wydania wyroku. Proszę pamiętać, iż jeżeli chce Pan mieć faktyczny wpływ zarówno na przebieg sprawy przed sądem, jak i możliwość złożenia ewentualnej apelacji w przypadku niesatysfakcjonującego Pana orzeczenia, to musi się Pan zgłosić jako oskarżyciel posiłkowy. Tylko bowiem statut oskarżyciela posiłkowego sprawi, iż będzie Pan tzw. stroną postępowania i będzie mieć pełne prawa do podejmowania działań w toku postępowania. Będąc jedynie pokrzywdzonym, może Pan tylko złożyć zeznania i domagać się naprawienia szkody.

 

Proszę pamiętać, iż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może Pan złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rozpoczęcie przewodu następuje z chwilą odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela. Zanim oskarżyciel przystąpi do odczytywania aktu oskarżenia, przewodniczący rozprawy pyta się obecnych, czy chcą zgłosić jakieś wnioski formalne. To jest ostatni moment na dokonanie czynności, dla których rozpoczęcie przewodu sądowego jest wyznaczoną przez ustawodawcę cezurą czasową. Oczywiście nie trzeba czekać aż do rozprawy głównej, w praktyce można przed rozprawą wysłać do sądu pismo, w którym oświadczy Pan, iż chce Pan działać jako oskarżyciel posiłkowy.

 

Nie wiem, jak duże są uszkodzenia oraz jak długotrwały jest przewidywany okres rehabilitacji, a ma to wpływ na wysokość odszkodowania, czyli tzw. obowiązku naprawienia szkody. Równie istotny jest uszczerbek na zdrowi, który w przypadku braku ugody mogą ustalić biegli. Z doświadczenia wiem, iż w takich sytuacjach uwzględnia się wysokość utraconych zarobków, koszty leczenia i coś gratis. Oczywiście wpływ ma także sytuacja finansową obu stron. Myślę, że może Pan dochodzić od sprawcy zapłaty kwoty od 3 do 10 tys. zł. Oczywiście uwzględniając wszystkie te okoliczności. Mediator także pomoże przy wyliczeniach.

 

Osobiście zawsze polecam mediację klientom, jeżeli jest realna szansa na sukces. Oszczędza to bowiem Pański czas i zdrowie. Ale decyzja jest tylko i wyłącznie Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =

»Podobne materiały

Odprawa emerytalna a kontynuacja pracy w firmie

Osiągnęłam wiek emerytalny (61 lat) i zamierzam w najbliższym czasie przejść na emeryturę. Z porozumienia między mną a dyrekcją firmy wynika, że najprawdopodobniej podejmę ponownie pracę na dotychczasowym stanowisku i warunkach. Planowana przerwa wyniesie 1 dzień. Wiem, że wraz z przejściem na emery

 

Zakładanie własnej firmy a okres wypowiedzenia

Pod koniec tego miesiąca kończy mi się urlop macierzyński. Chciałabym założyć własną firmę, mam więc kilka pytań. Czy wypowiedzenie mogę złożyć dwa dni przed zakończeniem urlopu z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia? Czy w czasie wypowiedzenia mogę założyć własną działalność? Czy mo

 

Nieważność umowy z powodu rozbieżności i niejasności

Spółka będąca właścicielem hali targowej nie wyraziła zgody na rozwiązanie ze mną umowy za porozumieniem stron. Jednocześnie poinformowano mnie, że moja prośba została potraktowana jako wypowiedzenie z dnia 20.11.2011 r. W chwili znalezienia nowego najemcy na moje miejsce umowa zostanie rozwiąz

 

Wady konstrukcyjne budynku z winy wykonawcy

Jestem inwestorem, zleciłem wybudowanie budynku mieszkalnego i wykonawca popełnił szereg błędów konstrukcyjnych (wadliwie wykonał taras, docieplenie dachu, rynny, obserwuję „puchnięcie” sufitów, pojawił się grzyb itp.). Nie miałem z wykonawcą umowy o roboty budowlane, posiadam za to gwar

 

Zakopanie padliny psa na działce

Pod moją nieobecność i bez mojej zgody znana mi osoba zakopała padlinę psa na działce ogrodniczo-warzywnej. Jestem jedynym właścicielem tej działki. Chciałbym doprowadzić do ukarania tej osoby za powyższy czyn i zażądać usunięcia padliny z mojej działki oraz przywrócenia zakażonej gleby do stanu uży

 

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem

Mam problemy zdrowotne i leczę się od dawna. ZUS posiada już moją bogatą dokumentację medyczną. Byłam na dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim (prowadzę działalność gospodarczą). Pracownicy ZUS-u skontrolowali moją obecność w domu. W tym czasie wyszłam do sklepu po podstawowe artykuły spożywcze. Na zw

 

Emerytura dla osoby samozatrudnionej w Wielkiej Brytanii

Niedługo kończę 60 lat i chcę złożyć wniosek o emeryturę w Polsce, gdzie mam przepracowane ok. 25 lat. Od dawna mieszkam w UK i pracuję tu na zasadzie samozatrudnienia, nadal jestem jednak zameldowana w Polsce na stałe. Jakie dokumenty, gdzie i kiedy powinnam złożyć, by dostać emeryturę?

 

Jak przekazać przydział na mieszkanie komunalne dziecku?

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Chciałabym kupić na kredyt mieszkanie własnościowe w innym mieście i w nim zamieszkać. Natomiast zależałoby mi, aby w mieszkaniu komunalnym mieszkała moja córka. Co mam zrobić, żeby nie stracić praw do mieszkania komunalnego? Jak przekazać jej przydział na to m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »