Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

W jakim trybie starać się o zadośćuczynienie za pobicie?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 20.06.2017

Zostałem pobity, w wyniku czego miałem operację – rekonstrukcję kości twarzy. Jestem na zwolnieniu lekarskim od 2 tygodni. Otrzymałem z sądu postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego. Sprawca podejrzany jest o czyn z art. 157 § 1 K.k. i art. 217 § 1. W jakim trybie starać się o zadośćuczynienie? Czy polegać na ugodzie, na wyroku sądowym czy wystąpić jako oskarżyciel posiłkowy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie mediacyjne ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy Panem i sprawcą czynu, które pozwoli na ugodowe załatwienie sprawy. Ma ono pozwolić na uniknięcie prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego, powoływania biegłych i słuchania świadków. Podczas tego rodzaju postępowania sprawca winien przeprosić za swoje zachowanie, a także zobowiązać się do naprawienia wyrządzonej szkody. Postępowanie prowadzone jest przez profesjonalnego mediatora, który zna obowiązujące przepisy prawa ale także mającego doświadczenie życiowe i zawodowe, które pozwala mu ocenić sprawę w sposób obiektywny i zaproponować obu stronom rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich. Jeżeli uda się Panu porozumieć ze sprawcą czynu co do sposobu zadośćuczynienia, to oczywiście może Pan zaakceptować warunki ugody. Zazwyczaj postępowanie mediacyjne ma pozwolić na to, by Pan uzyskał zadośćuczynienie, a sprawca Pańską zgodę na tzw. warunkowe umorzenie postępowania. Zgodnie z aktualnym kodeksem karnym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (art. 66 Kodeksu karnego).

 

Jeżeli nie wyrazi Pan zgody na ugodę proponowaną przez mediatora, to sprawa z automatu trafi do sądu do „trybu procesowego” i już pod „patronatem” prokuratora będzie toczyć się dalej aż do wydania wyroku. Proszę pamiętać, iż jeżeli chce Pan mieć faktyczny wpływ zarówno na przebieg sprawy przed sądem, jak i możliwość złożenia ewentualnej apelacji w przypadku niesatysfakcjonującego Pana orzeczenia, to musi się Pan zgłosić jako oskarżyciel posiłkowy. Tylko bowiem statut oskarżyciela posiłkowego sprawi, iż będzie Pan tzw. stroną postępowania i będzie mieć pełne prawa do podejmowania działań w toku postępowania. Będąc jedynie pokrzywdzonym, może Pan tylko złożyć zeznania i domagać się naprawienia szkody.

 

Proszę pamiętać, iż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej może Pan złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Rozpoczęcie przewodu następuje z chwilą odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela. Zanim oskarżyciel przystąpi do odczytywania aktu oskarżenia, przewodniczący rozprawy pyta się obecnych, czy chcą zgłosić jakieś wnioski formalne. To jest ostatni moment na dokonanie czynności, dla których rozpoczęcie przewodu sądowego jest wyznaczoną przez ustawodawcę cezurą czasową. Oczywiście nie trzeba czekać aż do rozprawy głównej, w praktyce można przed rozprawą wysłać do sądu pismo, w którym oświadczy Pan, iż chce Pan działać jako oskarżyciel posiłkowy.

 

Nie wiem, jak duże są uszkodzenia oraz jak długotrwały jest przewidywany okres rehabilitacji, a ma to wpływ na wysokość odszkodowania, czyli tzw. obowiązku naprawienia szkody. Równie istotny jest uszczerbek na zdrowi, który w przypadku braku ugody mogą ustalić biegli. Z doświadczenia wiem, iż w takich sytuacjach uwzględnia się wysokość utraconych zarobków, koszty leczenia i coś gratis. Oczywiście wpływ ma także sytuacja finansową obu stron. Myślę, że może Pan dochodzić od sprawcy zapłaty kwoty od 3 do 10 tys. zł. Oczywiście uwzględniając wszystkie te okoliczności. Mediator także pomoże przy wyliczeniach.

 

Osobiście zawsze polecam mediację klientom, jeżeli jest realna szansa na sukces. Oszczędza to bowiem Pański czas i zdrowie. Ale decyzja jest tylko i wyłącznie Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus pięć =

»Podobne materiały

Cyberstalking – jak się bronić?

Od pół roku jestem uporczywie nękany przez jakąś osobę, której nie znam. Ubzdurała sobie, że mamy internetowy romans, zasypuje mnie e-mailami, pisze do moich znajomych i rodziny (włamała się na mój komputer i skrzynkę mailową). Wiem, że robi mi z ukrycia zdjęcia. Od niedawna grozi mi i chce rozpadu

 

Zakopanie padliny psa na działce

Pod moją nieobecność i bez mojej zgody znana mi osoba zakopała padlinę psa na działce ogrodniczo-warzywnej. Jestem jedynym właścicielem tej działki. Chciałbym doprowadzić do ukarania tej osoby za powyższy czyn i zażądać usunięcia padliny z mojej działki oraz przywrócenia zakażonej gleby do stanu uży

 

Dowód zapłaty w postaci faktury a zaległość klienta

Niecałe cztery lata temu, gdy prowadziłem działalność gospodarczą, wystawiłem fakturę VAT z zapisem „zapłacono gotówką”, jednak kontrahent miał mi dopłacić 5 tys. zł, czego nie zrobił do dzisiaj. Unika kontaktu, a ja nie wiem, jak odzyskać te pieniądze. Co mogę zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »