Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

VAT w handlu częściami zamiennymi do samochodów

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 24.06.2010

Prowadzę działalność gospodarczą, która polega na handlu używanymi częściami do samochodów, sprowadzanymi z państw UE. Kupując te części za granicą, nie płacę podatku VAT, natomiast naliczam VAT, sprzedając je w Polsce. Czy postępuję prawidłowo i jakie przepisy to regulują?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie nie nalicza Pan podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, bowiem sprzedawca unijny rozlicza ten podatek w oparciu o uregulowania prawne swojego kraju dotyczące „VAT marży”. Konstrukcja ta pozwala de facto na dostawę wewnątrzunijną rozliczaną na zasadach dostawy krajowej. Podatek VAT, jaki dostawca unijny płaci w swoim kraju, jest już zawarty w cenie sprzedanego towaru (w przeciwieństwie do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdzie podatek od kwoty netto nalicza nabywca towaru).

 

Natomiast po nabyciu towaru używanego powinien Pan naliczać odpowiednią marżę i odprzedawać towar odbiorcom krajowym. Wówczas podstawę opodatkowania w VAT stanowi jedynie naliczona marża. W polskim systemie podatku od towarów i usług uregulowania w zakresie „VAT marży” znalazły swoje miejsce w art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że „w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru [osoba, która od Pana odkupuje], a kwotą nabycia [kwotą, jaką Pan zapłacił], pomniejszona o kwotę podatku”.

 

W opisanej sytuacji nie ma zatem konieczności naliczania VAT od pełnej wartości odsprzedawanego towaru. Podatek powinien Pan odprowadzać tylko od naliczonej marży.

 

Dodam jeszcze, że kontrahent nie musi spełniać szczególnych warunków, by skorzystać z procedury rozliczenia „VAT marża”. Musi jednak wykazać na swojej fakturze adnotację, że rozlicza podatek według tej konstrukcji, podając przepis aktu prawnego, na podstawie którego rozlicza podatek w ten sposób (np. we Francji art. 297A Kodeksu Podatkowego, w Niemczech § 25a ustawy o podatku VAT.)

 

Jeżeli zaś chodzi o paragon, to powinien on wykazywać kwotę sprzedaży w części nieobjętej opodatkowaniem „VAT marża” oraz kwotę sprzedaży w części opodatkowanej „VAT marża”.

 

Przykładowo, jeżeli nabył Pan części używane za kwotę 500 euro (po kursie 4 PLN = 1 euro), wówczas odsprzedaż tych części nie podlega opodatkowaniu „VAT marża” w kwocie 2000 PLN, ale opodatkowaniu VAT podlega kwota w pozostałej części, obejmującej np. koszty transportu itp. oraz Pańskie wynagrodzenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + dwa =

»Podobne materiały

Obniżony wymiar czasu pracy w okresie ochronnym

Jestem w okresie ochronnym. W związku z chorobą straciłem uprawnienia do pracy na moim stanowisku. Pracodawca stwierdził, że nie ma dla mnie innego stanowiska zastępczego, ale że nie może mnie zwolnić w związku z ochroną to w wypowiedzeniu zmieniającym proponuje mi pół etatu i obniżenie wynagrodzeni

 

Rozwód z powodu zdrady

Żona chce rozwodu z mojej winy. Jako powód podaje zdradę, co w sumie może udowodnić. Czy mogę się nie zgodzić na rozwód, a jeśli tak, to jakie mam szanse? Dodam, że mamy syna, który ma 17 lat. Zależy mi na związku, ale żona, choć przyznaje, że moje zachowanie się poprawiło, nie chce dać nam czasu an

 

Problem z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach

Sprawa dotyczy problemu z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach. Moi rodzice zmarli w odstępie kilku lat, najpierw tata, później mama. Mam 3 rodzeństwa. Mama przed śmiercią zrobiła testament, w którym powołała mnie do całości spadku po niej. Przeprowadziłem sprawę o stwierd

 

Na czym polega prejudykat?

Według mojego odczucia zostałam skrzywdzona przez sąd, powołałam się na Konwencję Praw Człowieka i Konstytucję RP, ale sąd żąda prejudykatu. Na czym polega prejudykat, jak się o niego starać?

 

Samochód używany sprzedany z wadami a roszczenia kupującego

Niedawno sprzedałem samochód używany. Poinformowałem kupującego o wszystkich wadach i usterkach samochodu. Cenę określiłem na 20 tys. zł, mimo że wartość rynkowa takiego samochodu to ok. 35 tys. zł. Wczoraj (dwa tygodnie po sprzedaży) dostałem pismo od prawnika kupującego, k

 

Meldunek a prawo do spadku

Zmarł nasz tata. Jedna z moich sióstr nie jest nigdzie zameldowana. Czy ma ona prawo do otrzymania swojej części spadku (chodzi o mieszkanie)? W jakiej sytuacji nie można otrzymać spadku?

 

Pozwolenie na broń po skazaniu

W wieku 16 lat dorobiłem się wyroku w zawieszeniu na 2 lata za kradzież. Teraz bardzo bym chciał należeć do Polskiego Związku Łowieckiego. Pytanie brzmi: czy jeżeli ukończę kursy i przejdę badania, to otrzymam pozwolenie na broń do celów samoobrony i łowieckich?

 

Nieaktywny numer VIES firmy ze Słowenii a faktura z zerowym VAT-em

Firma w Słowacji na stronie VIES wyświetla „numer VAT nieaktywny”, czyli jest poprawny, ale niezarejestrowany do transakcji wewnątrzunijnych (DIC: 1036224475). Właściciel słowacki twierdzi, że jest nową firmą, w tej chwili zwolniony z VAT-u,dopóki nie przekroczy limitu wysokości obrotu d

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »