.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

VAT od najmu lokalu niezwiązanego z prowadzoną działalnością

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 19.07.2011

Prowadzę działalność gospodarczą, płacę podatek VAT. Niezależnie od tego jako osoba fizyczna posiadam lokal mieszkalny z funkcją użytkową. Czy mogę go wynająć podmiotowi prowadzącemu swoją działalność, nie płacąc podatku VAT od wynajmu? Chciałbym później do najmu stosować podatek ryczałtowy. Dodam też, że moja firma nie prowadzi wynajmu, zajmuję się produkcją mebli.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usługi wynajmu lokali mieszkalnych mieszczą się w zakresie działalności gospodarczej, podlegającej regulacjom ustawy o VAT, zatem jeżeli są one świadczone przez podatnika czynnego VAT, powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu podatku. Nawet jeśli wykraczają poza określony przez niego zakres prowadzonej działalności podlegającej opodatkowaniu.

 

Przez świadczenie usług na potrzeby VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy. Przy czym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (z wyjątkiem usług elektronicznych).

 

Przepisy ustawy określają również status podatnika VAT. Są nimi w myśl ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Usługi najmu należy zatem wykazać zarówno w ewidencji na potrzeby VAT, jak i w deklaracji podatkowej. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie o sygn. akt IBPP1/443-433/09/AZb z dnia 17.07.2009 r., gdzie czytamy:

 

„Wnioskodawca twierdzi, iż czynności najmu lokalu użytkowego wykonywane są poza zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, niemniej jednak to właśnie te działania są działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca wykorzystuje posiadany majątek w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca od dnia 1 stycznia 2000 r. jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklaracje VAT-7.

 

Stwierdzić zatem należy, iż skoro Wnioskodawca dokonał rejestracji dla potrzeb podatku VAT, to znaczy że jest podatnikiem podatku od towarów i usług również z tytułu najmu lokalu. Od momentu rejestracji wszystkie wykonywane przez Wnioskodawcę czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, będą podlegały opodatkowaniu. Brak jest bowiem podstaw prawnych do uznania, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje w sposób wybiórczy, tzn. niektóre czynności objęte zakresem przedmiotowym realizowane przez podatnika podatku od towarów i usług są opodatkowane a niektóre nie.

 

W konsekwencji najem lokalu na cele użytkowe dokonywany przez Wnioskodawcę stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ww. ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (…)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton