.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Używanie znaku towarowego bez licencji

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 26.04.2012

Mam pytanie o używanie znaku towarowego bez licencji. Otóż czy będąc producentem gadżetów reklamowych, mogę wyprodukować gadżety z nadrukiem Euro 2012? Zauważyłam, że inni producenci tak postępują, jednak mam wątpliwości, czy jest to legalne i czy też mogę tak używać znaku towarowego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mniemam, że inni producenci nie korzystają z licencji, lecz robią to, bo nikt im tego nie zabrania. Każdy z tych producentów liczy zapewne na to, że UEFA lub właściciel innych praw nie skieruje do nich swych roszczeń. Nie przejmują się oni prawami autorskimi ani prawami do znaków towarowych. Argumentem za tym jest to, że UEFA nie zastrzegła tych znaków w innej formie, a więc można ich używać.

 

Pojedynczy wyraz (jeden lub zlepek kilku słów – jak Euro 2012) może stanowić znak towarowy. Wynika to wprost z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Należy on wówczas do kategorii tzw. znaków słownych. I podlega wtedy ochronie.

 

Bezsprzecznie do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy dochodzi w momencie, gdy podmiot bezprawnie używa w obrocie gospodarczym znaku identycznego jak zarejestrowany znak towarowy w odniesieniu do identycznych towarów.

 

Należy jednak pamiętać, że do takiego samego naruszenia prawa dochodzi również podczas używaniu znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. Chodzi głównie o możliwość skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Zatem „euro2012” jest podobne do „EURO 2012” lub „EURO2012”, a „poland-ukraine” do „Poland Ukraine” i biorąc pod uwagę stan faktyczny, wprowadza to odbiorców w błąd, a co najmniej wywołuje skojarzenia pomiędzy oznaczeniami.

 

Prawo własności przemysłowej mówi, że osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która to prawo naruszyła, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

  1. na zasadach ogólnych albo
  2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

 

W przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, sąd może nakazać osobie, która naruszyła znak towarowy, na jej wniosek, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należycie uwzględnia interesy uprawnionego.

 

UEFA jest uprawniona do wszelkich praw wiążących się z przeprowadzaniem rozgrywek, m.in. mistrzostw Europy w piłce nożnej, w tym do praw własności intelektualnej dotyczących ich nazewnictwa i symboliki. Zorganizowanie i przeprowadzenie tak dużej imprezy, jaką są mistrzostwa Europy w piłce nożnej, nie byłyby możliwe bez środków finansowych pochodzących m.in. od oficjalnych sponsorów, partnerów i licencjobiorców. W zamian za świadczenia finansowe na rzecz organizacji rozgrywek UEFA udziela takim podmiotom, na zasadzie wyłączności, prawa do używania określonych nazw, orzeczeń i symboli, umożliwiając tym samym wywoływanie komercyjnych skojarzeń między działalnością tych podmiotów a organizowanymi przez UEFA mistrzostwami Europy. UEFA dokonała na swoją rzecz rejestracji szeregu znaków towarowych związanych bezpośrednio z UEFA EURO 2012, w tym słownego wspólnego znaku towarowego „EURO 2012”.

 

W mojej ocenie opisane przez Panią działanie, czyli używanie znaku towarowego bez licencji, stanowiłoby naruszenie prawa i byłoby czynem nieuczciwej konkurencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »