.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użytkowanie pracowniczego ogrodu działkowego

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 10.12.2010

Od 1976 r. użytkowałem działkę tzw. pracowniczą. Zmieniali się dyrektorzy zakładów, ja sam zmieniałem pracę. Później gospodarstwo wykupił jeden z byłych dyrektorów zakładu. Początkowo dzierżawił mi grunt, potem zaniechał formalności. Przez lata korzystałem z działki i zajmowałem się nią. Teraz dyrektor wzywa mnie do opuszczenia ogródka. Czy w mojej sprawie znajdzie zastosowanie prawo zasiedzenia? Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status ogródków działkowych reguluje ustawa z 08.07.2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta zastąpiła obowiązującą poprzednio ustawę z 06.05.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych.

 

Zgodnie z przepisami „działka rodzinna jest integralną częścią rodzinnego ogrodu działkowego″. Wszystkie osoby użytkujące działki są członkami Polskiego Związku Działkowców, który jest samodzielną i samorządną organizacją społeczną.

 

Ziemia, na której znajdują się ogródki, stanowi własności Skarbu Państwa lub gminy.

 

Działkowicz włada nieruchomością na podstawie uchwały Polskiego Związku Działkowców, który ustanawia uchwały na rzecz swojego członka bezpłatne i bezterminowe prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki).

 

Pisze Pan, że nieruchomość, na której znajduje się Pański ogródek, została wykupiona przez „byłego dyrektora”. Rozumiem, że zakup ten poprzedzony był likwidacją ogródków działkowych.

 

W przypadku likwidacji zarówno obowiązująca wcześniej ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, jak również obowiązująca dzisiaj o rodzinnych ogrodach działkowych, przewidywała odszkodowanie dla działkowca za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące jego własność.

 

Po wykupieniu nieruchomości, na której znajduje się Pański ogródek, początkowo płacił Pan czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości.

 

Władanie nieruchomością na podstawie tytułu użytkowania, jak również płacenie czynszu z tytułu dzierżawy powoduje, iż nie zostały spełnione przesłanki do uznania, że nabył Pan własność nieruchomości na skutek zasiedzenia nawet z upływem okresu 30 lat.

 

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego w art. 172-176, z wyłączeniem art. 174, który odnosi się do zasiedzenia rzeczy ruchomych:

 

Art. 172. „Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

Art. 173. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

 

Art. 175. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

 

Art. 176. § 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza”.

 

W doktrynie prawa stwierdza się jednoznacznie, że warunkiem koniecznym zasiedzenia jest tzw. posiadanie samoistne. Jest to takie posiadanie, w którym osoba będąca posiadaczem traktuje siebie jak właściciela i w odniesieniu do nieruchomości zachowuje się tak jak właściciel, np. uprawia grunty, zbiera pożytki z gospodarstwa rolnego, płaci podatki, ubezpiecza budynki, rozbudowuje budynki na gruncie.

 

Przeciwieństwem posiadania samoistnego jest tzw. posiadanie zależne, do którego zaliczamy użytkowanie, najem, dzierżawę. Posiadanie zależne nigdy nie doprowadzi do nabycia nieruchomości przez zasiedzenie.

 

Nie był Pan posiadaczem samoistnym w okresie, kiedy użytkował Pan ogródek pracowniczy, oraz później, kiedy płacił Pan czynsz właścicielowi, w związku z powyższym nie będzie Pan mógł podnieść zarzutu nabycia własności przez zasiedzenie, w przypadku gdyby obecny właściciel wniósł do sądu pozew po zwrot władanej przez Pana działki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »