.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Uzyskanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu w bloku

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 30.03.2012

Jestem właścicielką lokalu użytkowego w nowym bloku. Najemca chciałby móc sprzedawać w lokalu alkohole niskoprocentowe. To duża wspólnota mieszkaniowa, wielu właścicieli jeszcze się nie wprowadziło. Została powołana uchwała dotycząca pozwolenia na sprzedaż alkoholu, ale jej przegłosowanie jest praktycznie niemożliwe – bo ponoć wszyscy właściciele garażów musieliby być na „tak”. Czy jest jakaś szansa na uzyskanie zgody?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pierwszą i jednocześnie zasadniczą kwestią jest w ogóle zagadnienie quorum potrzebnego do tego, aby uchwała właścicieli była ważnie podjęta. Z zastrzeżeniem możliwości odmiennego zapisu umowy zawartej na podstawie art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – w ustawie nie ma przepisów, które wyznaczałyby quorum. Liczymy zatem tylko te głosy (podjęte w trybie obiegowym, bo taki tryb wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego), które wpłynęły do dnia oznaczonego w zawiadomieniu o głosowaniu w trybie obiegowym. Wtedy dopiero decyduje stosunek głosów „za” do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Decydują więc obecni, tj. ci, którzy zagłosowali. Pozostali (o ile tylko zostali prawidłowo zawiadomieni o głosowaniu w trybie obiegowym) nie mają głosu.

 

Jeżeli w ten sposób okaże się, że uchwała nie została podjęta, tj. jeżeli większość głosujących właścicieli podejmie uchwałę o odmowie wyrażenia zgody, wtedy (i dopiero wtedy) przysługuje Pani możliwość skorzystania z art. 25 ustawy, zgodnie z którym:

 

„1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy”.

 

Reasumując: najpierw należy zbadać uchwałę właścicieli podjętą w trybie art. 18 ustawy, bo ona może stanowić inaczej niż przepisy ustawy.

 

Zgodnie z ustawą nie ma quorum wymaganego do podjęcia uchwały właścicieli lokali.

 

Do podjęcia uchwały liczą się tylko te głosy, które wpłynęły do dnia oznaczonego w zawiadomieniu.

 

Jeżeli okaże się, że uchwała nie została podjęta, przysługuje Pani możliwość skorzystania z art. 25 ustawy.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 05.09.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl